„Aca Administracija“ –  velika „zajebancija“!? (2)

Montipajtonovsko zapošljavanje u opštini Novi Beogard:

Aleksandar Šapić, zvani „Aca Administracija“ je baš znao da organizuje posao u opštini Novi Beograd! Školski primer neznanja i neukosti pomešane sa bahatošću!

Po spisku koji je Olivera Višnjić, načelnica Uprave opštine Novi Beograd prosledila antikorupcijskom portalu Embargo, piše da je izvesna

Marina Mirković, zadužena “za pružanje pomoći u izradi i uvođenju projekata automatizacije zajedničkih poslova, projektovanje i organizovanje dokumentacionih i drugih baza podataka za potrebe opštine Novi Beograd“. Pitamo se,  kako Marina može da projektuje i organizuje i po kom zakonskom ovlašćenju dokumentacione i druge baze podataka, kada se takvim poslovima može baviti samo lice koje je za to zakonski ovlašćeno, zakonom kojim se organizovano sakupljanje u nekoj oblasti dopušta i propisuje?

Šapić je od opštine napravio veliku bazu podataka i raznih evidencija, samo što nije jasno na osnovu kog zakonskog ovlašćenja se organizovano registruju podaci o svemu i svačemu u opštini. O kojim se bazama podataka radi? Kako se može angažovati lice van radnog odnosa i ovlastiti da “brlja“ po bazama podataka kojima opština raspolaže i još da ustrojava nove mimo zakonskog ovlašćenja, i mimo Uprave opštine koja bi jedina za te poslove bila nadležna!? Marina je jedna od onih koji su osigurani i ako prema spisku načelnice nisu radili u vreme potpisivanja ugovora o osiguranju zaposlenih. Što znači da je ona radila duže od mesec dana i verovatno još radi. Šta tu ima da izrađuje, automatizuje, organizuje i projektuje neka  Marina? Jednostavno, njeno radno mesto u stvarnosti ne postoji i ne može postojati!  Još jedan fiktivni posao…

Kada u opisu poslova  Tijane Blagojević pročitamo da je angažovana  na poslovima “saradnje sa institucijama u cilju obezbeđenja održivosti projekata društvenih i nevladinih organizacija, praćenje realizacije projekata na terenu i izrada izveštaja“, odmah nam dođe da takav jedan izveštaj zatražimo.

Jer, ovde ništa nije jasno, odnosno jasno je da je posao jedan od onih “bezveznog hoda“. Ispada da te organizacije ne mogu same da se obraćaju institucijama od kojih zavise njihovi projekti, već opština plaća Tijanu da ona za njih lobira kod drugih da pomognu realizaciju njihovih projekata!? Prosto neverovatno. Pa još prati realizaciju tih projekata na terenu i sačinjava izveštaje. Da nam je da pogledamo jedan takav njen izveštaj…

Slede Anja Popović, Marina Garović i Nikola Kožović, koji rade svi iste poslove. “Vođenje aktivne korespodencije sa građanima Novog Beograda u cilju poboljšanja usluga koje pruža Kabinet građana i sastavljanje narativnih izveštaja“. Sa različitim platama. Nikola ima 40 hiljada, Anja 38, a Marina 36. Zašto, ako su poslovi istovetni? Biće da nisu.. Kakav Kabinet građana, koji u stvari ne postoji!?

Radi se o ličnoj izmišljotini „Ace Administracije“ Šapića, njegovom velikom doprinosu unapređenja Uprave, stvaranjem organizacione jedinice koja nije deo Odluke o organizaciji opštinske uprave (“Sl.list grada Beograda“, br. 105/16 od 09.11.2016.). Pravno, kabineta nema.

„Šapa Administracija“ je premestio načelnika opštinske Uprave na kraj hodnika (pored wc-a, druga vrata desno), a bivši kabinet načelnika još jednom “divljom gradnjom“ preradio, nabivši u njega stolove sa paravanima.  Nema kabineta, samo se redovni poslovi,umesto u kancelariji obavljaju u toj bivšoj kancelariji načelnika opštinske uprave, koju sad svi zovu Kabinet građana. Kao da opština nije opština građana.

Ali čovek je marketing. Dođete u Kabinet i tamo vas čekaju oni isti ljudi sa onim istim ovlašćenjima koji bi vas čekali i da dođete u kancalariju, gde su do tada radili. Samo komplikuje stvari. Ljudi nose sveske, evidencije, formulare, pa ih na kraju dana vraćaju u svoje kancelarije. Vi ništa ne možete završiti s’ Kabinetom niti on ima niti može imati ikakva ovlašćenja mimo redovnih Upravnih službi. Ni podnesak ne može da primi, jer mora da prođe kroz pisarnicu, na način određen kancelarijskim poslovanjem.

Anja, Marina i Nikola, nam, tako, vode aktivnu korespodenciju i poboljšavaju uslugu “Kabineta kojeg nema“ ili još tačnije “usluge koje nema“. Nije im loš posao.

Darko Pejić

Оставите одговор