BIA nije CIA,niti neka “engleska Mia”, naslednik je DB-a, ali ne i ruskog KGB-a, obučena da štiti, a ne napada, da saznaje, a ne da prodaje, da štiti nacionalne interese i ustavni poredak!?

Bezbednosno-informativna agencija danas je glavni zaštitinik države i naroda u njemu!

Na proslavi Dana BIA, danas je u prepunoj sali zvanica, predsednik Srbije u pozdravnom govoru domaćinima rekao, kako će i ubuduće raditi na kadrovskom i materijalnom jačanju Službe, jer je ona glavni oslonac u zaštiti države, da su njene informacije dragocene ne za napad, nego za odbranu nacionalnih interesa mirnim, diplomatskim sredstvima…Vučić je po malo u šali, a više u zbilji rekao i to, da je ova državna služba uvek bila veliki izazov za sve, jer zna najmanje tri srpska ministra koji bi rado se menjali za fotelju direktora BIA?!

– Od kraja 19. Veka okolnosti su se menjale, ali je suština našeg poziva i dužnosti ostala ista – da kao časni ljudi posvećeno i odgovorno zaštitimo našu otadžbinu i narod od svih pretnji kojima smo izloženi – rekao je u pozdravnom govoru Bata Gašić, direktor BIA. – Pravda, sloboda i nezavisnost, za nas su vrednosti koje štitimo i nikada i nikome nećemo dozvoliti da nam ih oduzme…

Direktor BIA je spomenuo  globalne aktere koji traže novu ravnotežu  u svojim suprotstavljenim interesima, što se odražava na još uvek uzavreo naš region, ali su se u saradnji sa drugim državnim organima uspešno suprotstavili terorizmu i sepratizmu, ilegalnim migracijama, različitim vidovima ekstremizama, organizovanom kriminalu i korupciji, prikrivenom delovanju stranog faktora…

Prošlo je 16 godina od formiranja BIA kao moderne bezbednosne agencije. Prvi direktor BIA bio je prof. Andreja Savić i na tom mestu nije se dugo zadržao. U prvih desetak godina od osnivanja, BIA je bila u svom radu po malo i limitirana političkim interesima stranaka na vlasti. Nacionalna bezbednost i državni interesi bili su neretko u senci pojedinačnih partijskih interesa, pa su se čelni ljudi Agencije lako menjali…

Ipak, Agencija je uspela da sačuva stručni kadar, koji potpomognut sa mlađima danas Službu čini respektabilnom u čitavom regionu! Kako i javno reče direktor Gašić, razvili su izvanredne odnose sa partnerskim službama, pa je tri puta uvećan nivo međunarodne saradnje radi razmene saznanja o ključnim bezbednosnim rizicima..

Cilj BIA je da moderno organizovani i tehnički opremljeni  što ranije prepoznaju  savremene izazove i preventivno deluju kako bi bezbednosne rizike i pretnje sveli na najmanju moguću meru..

E.E.

Оставите одговор