Bojićevom Institutu „Dedinje“ Nemci gledaju u leđa!

Institut Dedinje je prošlu godinu završio sa 2.208 urađenih operacija na srcu, što ga je rangiralo među pet-šest najuspešnijih u Evropi. Realna očekivanja su da će ova godina biti završena sa više od 2.500 kardiohirurških procedura.Time će Institut, kako objašnjava prof.Bojić, prestići i Nemačku čiji ni jedan kardiohirurški centar,a ima ih više od 70, ne radi toliki broj operacija.Prestići Nemačku znači rangirati se na svetskom vrhu, jer je po mnogim sudovima Evropa je nadmašila Ameriku u kardiovaskularnoj hirurgiji.

U prošle dve godine na Institutu je urađeno 4.500 operacija na otvorenom srcu sa fantastičnim rezutatima.

  • Dve godine su kako je ovaj menadžment preuzeo upravljanje i radi ne obazirući se na radno vreme ,a u želji da  kadrovski potencijal ove kuće poluči što bolje rezultate i zasluženo se pozicionira visoko na lestvici vrhunske kardiovaskularne medicine.. Trudili smo se i dosegli vrhove kojima stremimo.Vraćajući se na čelo Instituta odabrao sam  tim saradnika, odlučni da gledamo samo napred,ne baveći se prošlošću i bacanjem drvlja i kamenja na prethodnike,kako to često biva. Poštujući sve ono što su uradili oni koji su vodili kuću pre nas ,nastavili smo da radimo u skladnoj atmosferi punog poštovanja i međusobnog uvažavanja,jer samo takva atmosfera omogućava da  Institut bude uspešna domaćinska kuća koja postiže dobre rezultate – kaže prof.dr Milovan Bojić, direktor Instituta „Dedinje“,podsećajući da je sudbina htela da njemu pripadne ta čast,ali i velika obaveza i odgovornost da se ponovo vrati u Institut i da se gradnjom nove zgrade „Dedinja 2“, čiji je zagovornik bio još u prvom mandatu,ova hirurška kuća kompletira,organizaciono i funkcionalno sredi.

Posle mnogo muka i administrativnih peripetija gradnja „Dedinja 2“je krenula i brojni predstavnici sedme sile bili su u prilici da posete uzavrelo gradilište nove zgrade ,koje je zbog skučenog prostora veoma zahtevno. Direktor Bojić je izrazio zadovoljstvo rezultatima koje postižu vredni radnici kompanije W.D.Concord west i njihovi kooperanti,ali i činjenicom da ,s obzirom da su u pitanju zemljani radovi sa mnoštvom električnih ,vodovodnih i drugih instalacija,a koji se odvijaju tik uz zgrade Instituta i  Bolnice „Dragiša Mišović“,nije bilo većih havarija koje bi otežale proces rada u ove dve zdravstvene ustanove.

  • Jedan od uspešno završenih,a izuzetno krupnih zadataka koji su stajali pred nama, bilo je dobijanje zdravstvene akreditacije, koju do tada ,ma koliko neverovatno zvučalo, Institut nije imao. Morali smo pobediti prostornu teskobu i pre izgradnje nove zgrade.Dali smo sve od sebe da prekomponujemo postojeće prostore i da se organizaciono i funkcionalno uobličimo po akreditacionim zahtevima,što je rezultiralo dobijanjem sedmogodišnje,dakle najduže moguće akreditacije i to sa najvišom mogućom ocenom.To nam je otvorilo vrata da krenemo dalje,u naučnu akreditaciju koju je Institut u međuvremenu ,nažalost, izgubio iako je devedesetih godina prošlog veka bio institucija čiji su stručnjaci objavljivali svoje radove u najprestižnijim svetskim časopisima.Uspeli smo i to da obnovimo i na temelje postavimo pravo naučno blago koje Institut poseduje.To je pre svega  kompetentni stručni kadar na kojem Institut počiva i koji nastojimo da involviramo u svetske naučne projekte kroz koje će podići i vlastiti,ali i ugled Instituta sa kojeg dolaze. Danas možemo reći da smo i tu blizu cilja,a to je vraćanje naučne akreditacije kući koja to i te kako zaslužuje – objašnjava prof.dr Milovan Bojić.

U ovo dvogodišnje vreme urađeno je mnogo toga vezanog za identitet ove ustanove koja je i dalje najbolja ne samo ovde u Srbiji, već je po rezultatima i kvalitetu rada probila sve evropske granice.Novi menadžment se po dolasku suočio sa dugačkim  listama čekanja,što nije ni čudo,jer kako kažu „za uslugama Instituta je ogromna „potražnja“ ,a u igri su sve „veštine“da se do „Dedinja“ dođe na svaki mogući način.

– Mi se sa time nosimo,nastojeći da budemo pravedni i da kroz maksimalno korištenje postojećih kapaciteta smanjimo liste čekanja.Nekada se na pojedine intervencije,poput ablacija i drugih elektrofizioloških procedura čekalo i po četiri godine,a na zamenu valvula nešto manje…Danas sa ponosom možemo da kažemo da su i liste čekanja i vreme čekanja drastično skraćeni i sve smo bliže redovnom regrutovanju pacijenata za procedure ,a nadamo se da ćemo liste čekanja ispratiti zajedno sa 2019.godinom – očekuje prof.Bojić.

– Mi sada ističemo broj operacija na otvorenom srcu,a nadam se da ćemo se u skorom vremenu hvaliti brojem hibridnih intervencija koje će sve više redukovati tešku klasičnu hirurgiju ,a  kardio i vaskularne hirurge spojiti sa kardiolozima -obećava direktor Instituta „Dedinje“.

Novinarima su predstavljene brojne nove procedure koje je Institut uveo u svoj rad,a posebno TAVI-proceduru zamene aortnog zalistka bez reza i trauma.Do sada je ugrađeno 17 takvih valvula,a do kraja godine taj broj će biti veći jer Institut ozbiljno razvija taj svetski hit-program i spremio je 20 novih procedura komforne zamene aortnog zalistka.Posebnost je i u tome  što je Institut ovu, za pacijente nadasve komfornu proceduru uveo o vlastitom trošku, prateći svetske trendove,iako zbog visoke cene kod nas još nije u asortimanu usluga koje plaća Fond zdravstva.Međutim to ne može osporiti budućnost ove procedure za koju je Institut već uveliko spreman.

Osim stalnog usavršavanja lekara diljem sveta,na Institutu se predano radi na usavršavanju medicinskih sestara i tehničara i u narednoj godini će pet medicinskih sestara otići na usavršavanje u čuvenu Mejo kliniku, a pet u klinike Austrije i Nemačke.

– Našim lekarima svih specijalnosti i medicinskim  sestrama biće pružena šansa da se uključuju u velike naučno-istraživačke projekte za koje ćemo se boriti, poput ROMA studije koju vodi Medicinski fakultet iz Njujorka i najpoznatiji  američki i evropski instituti,a u kojoj je naš rad visokorangiran.Takvi rezultati nam daju za pravo i to smo zacrtali kao zadatak,da napravimo jedinstven udžbenik kardiovaskularne medicine u kojem će biti zastupljene sve naše specijalnosti.Ta knjiga bi trebala  biti neka vrsta alatke u džepu svakog doktora, priručnik za svaku nepoznanicu u srpskoj kardiovaskularnoj medicini -nagoveštava profesor Bojić.

E.E.

Оставите одговор