Bojović isplaćuje zakinutih 7 miliona evra!?

Prevareni akcionari GP Napred i Napred  razvoja a.d. pobedili tajkuna  pred Vrhovnim Kasacionim sudom:

Dobroslav Bojović, dokopao se 90 odsto vlasništva  GP Napred a.d. i Napred razvoja a.d.  6.12.2012. tako što je isplatio akcionare po 8,5 puta nižoj ceni od fer vrednosti po akciji! Sračunato i planski. Na mig Centralnog registra za Hartije od Vrednosti Republike Srbije u kojem je u to vreme radila njegova sestra Nada Bojović, koja je posle nedavnog delimičnog preuzimanja Energoprojekt Holding a.d. postala član Nadzornog odbora ove najveće srpske inženjering i gradjevinske firme. Zahvalnosti  ili nešto drugo?

Manjinski akcionari GP Napred i Napred razvoj a.d. su angažovali advokate i pokrenuli 31.12.2012. godine postupak za naknadu, tražeći razliku prinudno isplaćene vrednosti u odnosu na  realnu cenu akcija! Posle više godina uporne borbe na sudovima, tokom kojih su mnogi od njih odoleli i pretnjama i ponudama da se sve ’solarno’ rešava, pobedili su i došli do sudske odluke koja potvrđuje da je Bojović mnogostruko oštetio male akcionare, naočigled svih državnih institucija tadašnjeg režima, koje su to kobajagi nadgledale!

Najpre je krajem 2016. godine sud dosudio da je prinudna isplata akcionara GP Napred a.d. bila nezakonita i doneo izvršnu presudu da se manjinskim akcionarima odmah isplati glavnica duga između isplaćene i dosuđene cene po akciji, dok su za obračun i isplatu zatezne kamate morali da podnesu novu tužbu sudu, koja ni godinu dana kasnije još nije doneta!? Bojović je morao odmah (krajem 2016.g.) da isplati oko 1,2 miliona eura na ime glavnice potraživanja, a kamata će svakako stići kada ne bude više mogao da organizuje „da predmet i dalje skuplja prašinu u nekoj fioci“ u Privrednom sudu. Ta kamata će ga koštati dodatnih oko milion evra.

Novom odlukom Vrhovnog kasacionog suda, kojom je odbijen Bojovićev zahtev za reviziju ranije presude u korist manjinskih akcionara Napred razvoja a.d. donosi mu nove troškove koji će ga pored obaveze isplate zatezne kamate kada bude doneta presuda i od suda utvrđena kamata u slučaju GP Napreda, obavezati da po istim osnovama isplati glavnicu i kamatu manjinskim akcionarima Napred razvoja a.d. u visini od dodatnih 5 milona evra uključujuči i zateznu kamatu.

Čitavu operaciju „nadgledali“ su i Agencija za privatizaciju i Komisija za HoV koje nisu imale primedbe na prinudnu isplatu malih akcionara po „sumanuto“ niskoj vrednosti akcije. Sumnja se, da je eventualne primedbe „sredjivala“ Ilijana Stamenković, koja je bila više godina desna ruka direktora Agencije za privatizaciju i verovatno učestvovala  u nizu spornih privatizacija? Ona ima iskustvo tranzicionih privatizacija i malverzacija i glavni je strateg Bojovića i u postupku preuzimanja Energoprojekta, u kome sada radi na „unutrašnjim resursima“, onome, šta se brzo može prodati i šta može novom gazdi doneti brzi keš? Ili gazdama, jer se uveliko spominje da je Bojović samo jedan od nižih u hobotnici koja je stvarni gazda ovog do juče, građevinsko-menadžerskog giganta!? Priča se da Ilijana Stamenković  „koristi usluge iskusnog i vremešnog“ stručnog saradnika koja  priprema i Komisiji za HoV podmeće nezakonite odluke? Sve zato što joj je dotična Ilijana obećala „stalni posao“ ćerci, koja inače „bloguje“ protiv aktuelne vlasti.

Jedno je sigurno: Bojović će već oprobani mehanizam preuzimanja primeniti i na Energoprojekt, zaobilazeći zakon, na štetu manjinskih akcionara koji su akcije sticali mukotrpnim radom, oslanjajući se na sporost sudova i dugotrajnih postupaka.

Tome svedoči činjenica da nakon nezakonitog preuzimanja Energoprojekt Holding a.d. nije na zakonit način preuzeo akcije manjinskih akcionara ostalih zavisnih društava, pokušavajući da suprotno zakonu sazove njihove skupštine i preuzme efektivno upravljanje.

Ekipa Embarga

 Hvali se sporošću sudova!

Bojović se i javno hvali u poslovnim krugovima kako mu je najveći saveznik domaće sudstvo, koje svojom sporošću omogućava manevarski prostor da se najpre ogoli imovina firme, a zatim iz tako stečenog novca izvrši isplata pravične nadoknade za preuzete akcije. 

 

Оставите одговор