Bojović je načinom preuzimanja Energoprojekta prevario državu Srbiju!?

Državno pravobranilaštvo i Tužilaštvo za organizovani kriminal u zajedničkoj akciji:

Za državnog pravobranioca, Oliveru Stanimirović:

Poštovana,

Molim Vas da nam odgovorite na sledećih nekoliko pitanja u vezi slučaja Energoprojekta Holdinga o čemu je naš, antikorupcijski portal Embargo u više navrata pisao:

1. Da li je pravobranilaštvo upoznato sa svim aspektima preuzimanja Energoprojekt Holdinga?
2. Postoji li mogućnost da Republika Srbija kao većinski akcionar i ostali akcionari Holdinga budu obeštećeni zbog štete koju Holding trpi zbog kršenja zakona od strane Napred razvoj a.d. (na primer, prinudna prodaja Garant a.d.o. po nalogu NBS)?
3. Ukoliko tužba Državnog pravobranilaštva bude usvojena od strane Upravnog suda, pa se Holdingu vrati pravo glasa u zavisnim društvima, ujedno će i Napred Razvoj a.d. kao većinski akcionar Holdinga imati mogućnost upravljanja zavisnim društvima.
4.Očekujete li da u tom slučaju da Komisija za HoV promptno oduzme pravo glasa Napred Razvoju a.d. u Holdingu?
5. Da li Državno pravobranilaštvo sarađuje sa specijalnim tužilaštvom za organizovani kriminal u pogledu predistražnih radnji koje je ovo tužilaštvo pokrenulo u prethodnom periodu?
6.Da li ćete tražiti od specijalnog tužilaštva njihove dosadašnje „rezultate“ ovoga slučaja?
U Beogradu 24.11.2017.

U odgovoru pravobranilaštva koji je stigao Embargu 5.12. piše:

Poštovani gospodine Jeremiću,

Povodom pitanja koja ste postavili u vezi Energoprojekta možemo Vas obavestiti o sledećem:

1. Državno pravobranilaštvo je dobilo dopis „Energoprojekt Holding“ –a kojim obaveštavaju da je Republici Srbiji kao akcionaru, po osnovu Rešenja Komisije za hartije od vrednosti, oduzeto pravo glasa

2. Na zahtev Državnog pravobranilaštva Komisija za HoV je pravobranilaštvu dostavila sporno rešenje 20.10.2017. godine

3. Državno pravobranilaštvo je 25.10.2017. godine podnelo tužbu Upravnom sudu za poništaj osporenog Rešenja

4. U tužbi pravobranilaštvo je ukazalo na dve stvari:
A) Prvo, donoseći pobijano rešenje, Komisija je upravo pogodovala očigledno manipulativnom ponašanju na tržištu hartija od vrednosti jer:
– Privredna društva „Montinvest Properties“ d.o.o., „Napred razvoj“a.d., „Napred“ a.d. i Dobroslav Bojović kao fizičko lice, postali su većinski akcionari u ciljnom društvu „Energoprojekt Holding“. Navedenim licima je utvrđena obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje akcija ne samo u Holdingu, već i u zavisnim društvima. Međutim, ponuda je učinjena samo „Energoprojekt Holdingu“ . Preuzimanjem samo Holdinga, ova lica posredno stiču upravljačka prava i nad svim zavisnim društvima, i time stvaraju odnos jedinstvene subrogacije uprave vladajućeg društva nad zavisnim društvima.
– Navedena lica koja zajednički deluju nisu postupila po nalogu Komisije i uputila ponudu za preuzimanje zavisnim društvima. Zatim, jedan od lica koja zajednički deluju, „Napred razvoj“ a.d. je dana 30.06.2017. godine ponovo podneo Komisiji zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje akcija ciljnog društva „Energoprojket Entel“, a koji zahtev je Komisija odbacila zaključkom zbog nepostupanja podnosioca zahteva po prethodno donetom zaključku. Zbog odbačenog zahteva „Napred razvoja“ a.d., Komisija je donela pobijano rešenje kojim se oduzima pravo glasa „Energoprojekt Holdingu“ i „Napred razvoju“. Na osnovu navedenog, očigledno je da „Napred razvoj“ a.d., namerno i strateški, individualno podnosi predmetni zahtev Komisiji sa ciljem da se takav zahtev odbaci i izazove postupanje Komisije u smeru primene nadzorne mere u skladu sa članom 37. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava.
– Dakle, „Montinvest Properties“ d.o.o., „Napred razvoj“a.d., „Napred“ a.d. i Dobroslav Bojović su zajedničkim sadejstvom i uduživanjem stekla status većinskog akcionara u „Energoprojekt Holdingu“. Koristeći, po osnovu zajedničkog delovanja, poziciju većinskog akcionara, navedena lica svesno i špekulativno utiču na Komisiju da, u zakonskim okvirima, donese pobijano rešenje. Međutim, očigledno je da je krajnji cilj manipulativnog ponašanja je oduzimanje prava glasa „Energoprojket Holdingu“. Oduzimanjem prava glasa „Energoprojekt Holdingu“, oduzeto je i pravo glasa Republici Srbiji. Republika Srbija u Holdingu poseduje 33,58% akcija sa pravom glasa, što je čini pojedinačno najvećim akcionarem. Time je Republika Srbija onemogućena da aktivno utiče i učestvuje u radu skupštine zavisnog društva „Energoprojekt Entel“ i da, u skladu sa svojim procentom učešća, učestvuje u upravljanju ovog zavisnog društva. Takođe, ovakvim eliminisanjem Republike Srbije, stvoreno je čvrsto jezgro povezanih lica koja će preuzeti apsolutnu kontrolu kako nad Holdingom tako i nad zavisnim društvima, čime su suštinski ugrožena imovinska prava i interesi Republike Srbije;
B) Drugo, osnovni zadatak Komisije za hartije od vrednosti je da obezbedi zakonito, pravično, i transparentno funkcionisanje tržišta kapitala i zaštita investitora. Imajući u vidu navedeno, Komisija mora sprečiti svako nezakonito i prevarno ponašanje na tržištu kapitala.
Odredbom člana 41a Zakona o preuzimanju akcionarskih društava su propisane nadzorne mere na koje je Komisija ovlašćena u postupku preuzimanja akcija ciljnog društva. Komisija je imala na raspolaganju različite mere u skladu sa Zakonom koje bi sankcionisale nezakonito postupanje povezanih lica kao akcionara, ali time ne zadirući u prava akcionara koji nisu prevarno postupali. Republika Srbija je donošenjem ovog rešenja prinuđena da trpi sve pravne posledice štetnog postupanja povezanih lica iz stava 1. dispozitiva rešenja.

Ovo su osnovni razlozi zbog čega je pravobranilaštvo tražilo ponistaj Rešenja Komisije za HoV. Nakon odluke Suda procenićemo koji su dalji potrebni i mogući koraci, kao i da li će Komisija za HoV izreći druge zakonom propisane mere ili ne.

Državno pravobranilaštvo i Tužilaštvo za organizovani kriminal, svako u okviru svojih nadležnosti, preduzima mere i postupke radi sprečavanja i otklanjanja posledica ovakvog ponašanja na tržištu hartija od vrednosti i zaštiti interesa Republike Srbije..
Nadajući se da smo odgovorili na Vaša pitanja, srdačno Vas pozdravljamo.

S poštovanjem,
Zamenik državnog pravobranioca, Ksenija Maksić

Оставите одговор