Bojović muljao  – Kostić zamazivao!

Kako su na Beogradskoj berzi, sumnjivim parama  kupovale akcije  Energoprojekta:

Da li je na krajnje sumnjiv način kupovina akcija Energoprojekta Holdinga i novi pokušaj da preuzme upravljanje gigantom, u stvari, očajnički potez Dobroslava Bojovića u borbi za opstanak i potez anuliranja  ranijih minusa, zbog kojih mu, kažu upućeniji,  „voda seže do grla“? Ili je sve ovo do sada,  samo paravan iza koga se kriju krupne zverke, pa čak i one veoma bliske sadašnjim vrhovima vlasti…

-Najblaže rečeno, sumnjive transakcije na berzi početkom ove godine su izvršene od novca iz sumnjivih novčanih tokova – tvrde u Energoprojektu i kažu da su sve to odavno predočili istražnim organima ove zemlje i nadležnim insitutcijama. –  Više od 10 lica među kojima su i Viktorija Oil a.d., koja je uplatila 205 miliona  firmi Prvo Zrno d.o.o. koja je potom prenela sredstva na firmu Unoprojekt a.d. u vlasništvu Jopag AG iz Švajcarske i pod indirektnom kontrolom Dobroslava Bojovića, dok je kredit za tekuću likvidnost AIK Banke odobren i uplaćen firmi Domicil d.o.o., takodje pod indirektnom kontrolom Bojovića, a sav novac je uz dodatna sredstva koja su krenula sa računa firmi Monting Invest GmbH, Austrija i Montinvest a.d. završila na računu firme Montinvest Properties d.o.o. koja je unapred osnovana radi realizacije ovih kupovina akcija. U ovim tokovima novca bilo je i drugih međusobnih transakcija sa očiglednom namerom da se prikriju izvori finansiranja transakcija na berzi. Kao krajnji kupac akcija se pojavila firma Jopag AG Cirih, Švajcarska koja je pod potpunom kontrolom Dobroslava Bojovića, a u čijem je vlasništvu i fi rma Trinity Capital d.o.o. kojoj je Energoprojekt Holding a.d. nezakonitim i simulovanim ugovorom prodao prava na izgradnju Bloka 26 na Novom Beogradu 2006.godine.

Ponudu za preuzimanje akcija Energoprojekta Holdinga, Dobroslavu Bojoviću omogućio je lično Miodrag Kostić, bankarskom garancijom AIK banke od skoro 90 miliona evra! Jedino je njegova banka prihvatila da izda bankarsku garanciju sistemu preduzeća koja zajedno duguju i do 100 miliona  eura,  a godišnje realizuju po nekoliko puta manji promet , bez profita, tačnije, uz gubitke!?

Kole je u ovom slučaju spasavao biznis Bojovića i otvarao put sopstvenom na terenu do tada neprikosnovenog Energoprojekta!

Valjda zato Kostić i nije mnogo mario što Bojović i kompanjoni  nemaju adekvatnu garanciju! Kostić zna kako se to radi,  vođen sopstvenim interesima i ispečenim zanatom u pogubnim privatizacijama po Srbiji u vreme vladavine njegovih „žutih“, kad je on pazarivao šećerane za jedan jedini evro!?

Ali, Kostić nije  sve to radio uzalud: jer su, ( spominje se nezvanično)  kao zalog za bankarsku garanciju poslužile upravo buduće akcije Energoprojekta, što opet, jasno pokazuje i mogući scenario u promenama vlasničke strukture u slučaju da gazda Bojović ne uspe da obezbedi vraćanje sredstava po aktiviranju izdate garancije.

– Evidentno je da Bojović planira da svoje loše finansijsko poslovanje „pokrije“ pozitivnim rezultatima Energoprojekta uz angažovanje imovine i resursa Energoprojekta u tom istom cilju – ubeđeni su zaposleni u Energoprojektu. –  Istražnim organima, Komisiji za HOV, specijalnom tužilaštvu i sudovima predočili smo i podatke iz Agencije za Privredne registre za 2015. godinu prema kojima su pod direktnom kontrolom Bojovica firme Utma Komerc d.o.o., Napred razvoj a.d., GP Napred a.d, Napred Projekt d.o.o., Napred Nadzor d.o.o., Napred ugostiteljstvo d.o.o., Napred projekt 52 d.o.o., Utma projekt 72 d.o.o., Agro razvoj d.o.o., Palilula 72 d.o.o., Agro tarim d.o.o., Agrobacka a.d., Trgopromet a.d., Jinpros d.o.o., Jinpros Mirnap d.o.o., MIK Javor a.d., Vidtar Group d.o.o., Delo Sumadija d.o.o., Glenmark Real Estate d.o.o., a pod indirektnom Mepol d.o.o., PPD Dobricevo d.o.o., Mirna trgovina d.o.o., Trgopromet a.d., Napred Partner d.o.o., Bluecentar d.o.o. i Unoprojekt d.o.o.

Upućeniji u sva dešavanja tvrde, da samo sabiranjem podataka iz objavljenih finansijskih bilansa Bojovićevih firmi  utvrdili su  da su sve one na kraju 2015.g. ostvarile 19,45 miliona evra poslovnog prihoda, gubitak u visini od 3,312 miliona evra, a uspele su da se zaduže neverovatnih 126,543,195.90 miliona evra i to sve sa oko 250 zaposlenih.

Iako je postojala  zakonska zabrana kupovine akcija po rešenju Komisije za HOV od 31.1.2017. g. na berzi je prometovano više od 1.200.000 akcija koje je sve vreme kupovao upravo Dobroslav Bojović preko organizovane grupe firmi (Montinvest Properties d.o.o., Jopag AG Švajcarska, GP Napred)!?

Time su prodavci više od  1.200.000 akcija u navedenom periodu obmanuti, jer su prodavali akcije ne znajući za zajedničko delovanje pomenutih lica i ne znajući za postojanje njihove obaveze za objavljivanje ponude za preuzimanje, kojom bi se svakako morala ponuditi drugačija, viša, cena od one koja je bila aktuelna na tržištu u momentu prodaje.

Primera radi, transakcijom od 2.2.2017. godine, švedski investicioni fond je prodao 250.593 akcija Energoprojekt Holding a.d. po ceni od 1.290 dinara dok bi po sadašnjim uslovima vrednosti akcije,  mogao da ih proda po  1.501 dinar, pa je jasno da je navedenom tranakcijom oštećen za iznos za više od 52.875.123 dinara(!!!).

Ovaj investicioni fond i mnogi drugi akcionari zatražili su da Komisija za HOV da sankcioniše sve nezakonite kupovine više od  1,2 miliona akcija organizovane grupe kojoj je to bilo zakonom zabranjeno!  Ukoliko to izostane, najavili su pokretanje sudskih postupaka prema Komisiji za HOV i Beogradskoj berzi.

E.E.

 

Na potezu tužilaštvo!

Komisija za Hartije od Vrednosti je  utvrdila povezanost Dobroslava  Bojovića i više pravnih lica, uz detaljan izveštaj o pokušaju prikrivanja tokova novca i namera u zajedničkom delovanju, i jasno dala instrukciju da je neophodno da dostave ponudu za preuzimanje za tri društva iz sistema Energoprojekt!  Svu prikupljenu dokumentaciju je  stavila na raspolaganje Tužilaštvu i nadležnim institucijama.

Оставите одговор