Bojović prodajom Energoprojekta Garant Slovencima – ponižava i NBS!?

Zašto se i dalje “ država pravi da je mrtva” u malverzacijama tajkuna iz Berana:

Iako preuzimanje Energoprojekta nije ni blizu svog kraja posle više od godinu dana od kada je započeto i kada je identifikovana i dokazana povezanost organizovane grupe firmi i pojedinaca kojima rukovodi Dobroslav Bojović, ovaj gradjevinski tajkun neometano počinje da ubira “plodove” svojih malverzacija i mahinacija. Štite ga neki moćnici, ali i nevidljivi investitori iz ko zna kojih biznisa, sfera života i različitog geografskog porekla.

Svi gube, zaposleni, drugi akcionari, država Srbija kao akcionar i kao država sa velikim “D”, a dobija samo Dobroslav Bojović sa svojom organizovanom grupom i  alavim likovima koji su se sa visokim ulozima kladili da će Bojović po ko zna koji put nadigrati sve – policiju, tužilaštvo, sudove, državu, čitav pravni sistem koji se batrga u mulju tranzicije i prvobitne akumulacije kapitala, kako bi to neki promoteri ulaska u EU i liberalne ekonomije komentarisali.

Greške Komisije za Hartije od Vrednosti Srbije, greške istražnih organa i tužilaštva, greške sudova, greške mnogih institucija čija je obaveza da štite državni kapital i imovinu, omogućile su Dobroslavu Bojoviću, velikom magu rasturanja gradjevinarstva Srbije, da ubrzano uništava poslovanje Energoprojekta kako bi što pre došao u poziciju da raspolaže vrednom imovinom i nekretninama u Srbiji, Velikoj Britaniji, Rusiji, Zambiji, Zimbabveu, Ugandi, Botsvani, Qataru i Peruu i još nekim zemljama.  Jedino u čemu je Bojjović pravi ekspert je prodaja imovine preuzetih firmi po sistemu “pola na belo – pola na crno”.

Preuzeo je upravljanje čitavim Energoprojektom, osim firmom Energoprojekt Oprema a.d. gde mu mali akcionari “kao jedan” ne dozvoljavaju da “pridje” dok se ne isprsi i plati fer vrednost akcija koje mora da preuzme po Zakonu. U zavisnom društvu Industrija a.d. je, protivno zakonu, sa akcijama Energoprojekt Holdinga na kojima mu je KHoV uskratila pravo glasa, te glasove ipak iskoristio i promenio Odbor direktora i preuzeo upravljanje ovim zavisnim društvom, dok je u zavisnom društvu Entel a.d. naterao jednog člana Odbora direktora da podnese ostavku, a sa ostalima i direktorom Entela se dogovorio da njega kooptiraju. Tako je osim “Predśjednika Uprave” Bojović sebi opredelio i mesto člana Odbora direktora Energoprojekt Entel a.d., najuspešnijeg dela sistema Energoprojekt. U Energoprojekt Oprema a.d. mu to ne polazi za rukom ma koliko pretio i nudio. Ne može da razjedini dobro organizovane male akcionare.

Ovih dana posustala je i Narodna Banka Srbije, jedina institucija koja ga je napismeno okarakterisala kao “privrednika” koji nema moralni i finansijski integritet i kapacitet da bude većinski vlasnik Energoprojektovog osiguranja Garant a.d.o. i da mora ili da proda akcije Energoprojekt Holdinga a.d. kako bi njegovo indirektno suvlasništvo u Garantu palo ispod 10% (za šta nije neophodno da ispunjava stroga pravila NBS i Zakon o osiguranju) ili da proda Energoprojektovo osiguranje.

Kako preuzimanje nije završeno u celini, zahvaljujući blagonaklonosti KHoV i izostanku oduzimanja prava glasa na 52% akcija u Energoprojekt Holdingu, Bojović se ponaša kao stopostotni vlasnik. Ide mu na ruku što se i država u ovom slučaju “pravi da je mrtva” iako su odnedavno Ministarstvo privrede i Javno Pravobranilaštvo (sa velikim zakašnjenjem) kod nadležnog suda preduzeli neke radnje da sankcionišu pojedine Bojovićeve   nezakonite odluke i postupke. Sve je to “mlako” i ne obećava da će država Srbija uraditi nešto efikasno da se ova “bruka i sramota” adekvatno zaustavi, a organizovana grupa i Bojović na njenom čelu kazni za “sva prošla i sadašnja zlodela”.

Zato što se država tako “mlako” odnosi prema zaštiti svojih interesa u Energoprojektu i nedovoljno zauzima da se sve radi po Zakonu i propisima na snazi u Republici Srbiji, tajkun Bojović može i dalje da radi šta poželi i pravi “magarca” od svih.

Na razne načine izvrdava da ponudi fer otkupnu cenu akcija u Opremi a.d., Industriji a.d. i Enetelu a.d., ali je odmah iskoristio priliku da izvrši nalog NBS i proda osiguravajuće društvo Energoprojekt Garant a.d.o. Slovencima, Sava Osiguranju (istom onom preko kojeg je AIK Banka imala nameru da kupi Gorenjsku Banku ali je to NBS zabranila). Naravno da tu pogodbu niko nije imao mogućnost da kontroliše. Država se kao akcionar i prilikom prodaje Garanta “pravila da je mrtva”, pa se tako firma koja vredi daleko više, prodaje Slovencima za svega 6,2 miliona eura.  Da li ima nešto “sa strane” to je poznato jedino Bojoviću i njegovom slovenačkom “konsultantu”.

Ovu transakciju ovih dana treba da verifikuje NBS, jer je izgleda i NBS ostala bez podrške ostalih institucija, na prvom mestu Specijalnog tužilaštva i policije, koji su, samo obelodanjivanjem svojih istraga,  mogli da stave tačku na ovu farsu i spreče realizaciju prodaje delova Energoprojekta.

E. E.

Оставите одговор