Bojović se poziva na „šefa“, a sve radi protiv „šefa“ i države!?

Licemerje novog gazde Energoprojekta i njegovih saučesnika iz KhoV:

Država je prepoznala namerne promašaje Komisije za Hartije od Vrednosti u korist tajkuna Dobroslava Bojovića u slučaju preuzimanja većinskog paketa akcija  Energoprojekt Holding a.d.! Zato je bila  održana vanredna Skupština akcionara Energoprojekt Holding a.d. u kome je  država i dalje vlasnik 34% akcija.

Na pomenutoj sednici, Vlada Republike Srbije kao drugi po redu akcionar, zahtevala je da se uskrati odobrenje svim navedenim poslovima kojima se pogoduje ličnim interesima Bojovića i lica koja su sa njim neposredno povezana, uz izričit zahtev da se odluke štetne po akcionare Energoprojekta povuku, ali tako da Bojović o tim odlukama ne može da glasa, jer je tako predviđeno Zakonom. Misli se prevashodno na odluku Nadzornog odbora da se odmah po preuzimanju, povuki sve tužbe protiv Napred razvoja i povezanih lica, kao i odluku da se novcem Energoprojekt Holdinga finansira nezakonito preuzimanje Energoprojekt Entela.

Bojović i njegov Napred razvoj a.d. su grubo ignorisali ovakve zahteve države, pa su mimo svih zakonskih pravila ukrstili glasove sa državom, preglasavajući je tamo gde Napred razvoj i sa njim povezana lica nisu mogli i nisu smeli da glasaju. U tom poluvremenu, čini se, Bojović je bio jači protiv države, jer je sve predložene odluke anulirao.

Ostaje da se vidi da li će država, sada, kada je sama učesnik pravnog okršaja sa Bojovićem, imati snage da zaštiti integritet ionako krhkog pravosudnog sistema, ali i tržišta kapitala u kojem se kontroverzni biznismen osmelio da uspostavlja sopstevene zakone, ismejavaući i samog regulatora i sve ostale investitore koji su, zbog poštovanja zakona, daleko više i potpuno zakonito ulagali u domaće hartije od vrednosti, očekujući da će neko kontrolisati i sprovoditi zakone nad ostalim učesnicima.

Svi su zaboravili početak predstave, prvobitne transakcije iz februara meseca 2017. kada su prodata dva krupna paketa akcija Energoprojekta od više od pet miliona evra! Sasvim „slučajno“, svaki od ova dva paketa akcija iznet na prodaju,  prodat  je u roku od samo nekoliko sekundi! Pojavljuje se nepoznati kupac koji do tada nije kupovao akcije Energoprojekta i, takođe „slučajno“, ima na raspolaganju više od pet miliona evra za ovu berzansku trgovinu!?

Kada su početkom godine na Beogradskoj berzi, pod veoma sumnjivim okolnostima, prodata dva krupna paketa akcija Energoprojekt Holding a.d., nismo ni slutili da se iza takvih transakcija krije početak kraja šezdesetšestogodišnje ere jedne od najvećih građevinskih kompanija u regionu, ali i jedna od najvećih kriza tržišta kapitala u Srbiji!

Energoprojekt je sada u rukama jednog crnogorskog biznismena koji je, ko zna kako, postao prvo  vlasnik nekadašnjeg GP Napreda, a potom i nekadašnjeg Energoprojekta.

Umesto da brzo reaguje i spreči trgovanje akcijama Energoprojekta, Komisija za Hartije od Vrednosti je sebi dala rok od šest meseci za utvrđivanje činjeničnog stanja. A u stvari, za to vreme, izvršeno je stotine dodatnih transakcija istim ovim akcijama, pod okolnostima koje su već bile van tržišnih principa… Da bi isti ovaj organ, posle pomenutih šest meseci, utvrdio da se iza kupovine akcija u prethodnom periodu nalazio – Dobroslav Bojović, koji se skrivao iza raznih domaćih i međunarodnih firmi. Utvrdio je i da su sve te razne firme neposredno organizovale skrivenu kupovinu akcija međusobnim transakcijama na ime pozajmica za tekuću likvidnost, iako je stvarna namena ovih transakcija bila ta da se organizuje finansiranje preuzimanja Energoprojekta.

I umesto da inicira istrage protiv svih učesnika krivičnih dela u vidu manipulacija na tržištu kapitala, dešava se obrnuto – donošenjem rešenja KHOV da se Dobroslavu Bojoviću nalaže objavljivanje ponude za preuzimanje, koja je u rekordnom roku i objavljena i odobrena. Time je, privremeno, okončana saga o Energoprojektu, koji je u međuvremenu već izgubio poverenje mnogih investitora i doživeo kolapse na mnogim projektima.

Ono što je najinteresantnije je svakako činjenica da je, nakon preuzimanja Energoprojekt Holding a.d. kao matičnog društva, za Napred razvoj a.d. nastala obaveza da preuzme i zavisna društva Entel, Oprema, Industrija i Garant. Bojović, međutim, obavezu preuzimanja vrlo vešto izbegava, kombinacijom različitih akrobacija koje više niko ne može da uhvati ni za glavu ni za rep. Primera radi, u pogledu preuzimanja Entela, Bojović je odlučio da obavezu preuzimanja Entela izvrši Holding, iako je po zakonu ta obaveza nastala za Napred razvoj a.d., pa sada Energoprojekt Holding svojim novcem i svojim sredstvima (novac akcionara) finansira obaveze Napred razvoja. Što se tiče Industrije i Opreme, ta društva su i dalje u vakuumu, jer su Bojoviću sve ponude za preuzimanje odbačene kao nezakonite, pa nad ovim društvima ne može da preuzme kontrolu, niti ta društva mogu da funkcionišu u raspolućenom sistemu koji je zamišljen da funkcioniše samo kao jedna homogena celina. Na kraju, što se tiče osiguravajućeg društva Garant a.d.o., Bojović je pribegao najinvesntivnijem rešenju – prodaji osiguravajućeg društva, čime je već otpočelo parčanje imovine zarad interesa samo jednog akcionara.

E. E.

Оставите одговор