CEPRIS kao vodenički kamen melje srpsko pravosuđe sejući nove vidove korupcije?!

Na sajtu “Centra za pravosudna istraživanja CEPRIS”, uopšte se ne spominju izvori finansiranja, već samo donacije, jasno ukazuju na moguće puteve korupcije i podmićivanja u oblasti pravosuđa!?

Srbija kao pravna država je na ozbiljnoj raskrsnici!  Hoće li omogućiti legitimnim organima da izvedu započeti posao oko izmena Ustava, posebno ustavnih reformi u oblasti pravosuđa, ili će taj posao preuzeti nevladine organizacije, poput CEPRIS-a, Društva sudija i Udruženja javnih tužilaca i  zamenika javnih tužilaca Srbije, kao sve očigledniji paralelni sistemi moći u pravosuđu…

Nije li se moć u srpskom pravosuđu prebacila sa ministarstva u alternativne centre moći, pogurane spolja, koji su u stvari idealna osnova za sasvim nove vidove korupcije, trgovina uticajem, koje su takođe krivično delo kao i davanje ili primanje mita!?

Potreba da se srpska javnost malo detaljnije upozna sa radom ovih nevladinih organizacija, koje ga melju poput vodeničkog kamena pritiskaju srpsko pravosuđe i čine sve da ga podrede svojim potrebama i verovatno spoljnim interesima – direktno proizilazi iz njihove statutarne biti.

Na sajtu “Centra za pravosudna istraživanja CEPRIS”, uopšte se ne spominju izvori finansiranja, već samo donacije, jasno ukazuju na moguće puteve korupcije i podmićivanja u oblasti pravosuđa!? Ako, se (ne)namerno preskače najbitnija stavka bitisanja, izvor finansiranja i naglašava da će živeti od donacija – više je nego očigledno da su to direktni generatori novog vida korupcije u srpskom pravosuđu…

Iako je CEPRIS osnovan tek pre nešto više od dve godine ( osnovan 29.05.2016.) već je u javnosti nakupio popriličan broj negativnih pravosudnih poena, iako se njihovi najuvaženiji članovi debelo trude da Udruženje postave na pijedestal glavnog centra moći u oblasti pravosuđa!? Prema ocenama većine nosioca pravosudnih funkcija, CEPRIS je neformalna lobistička grupa u srpskom pravosuđu, koja želi da se izdigne iznad svih, pa i resornog ministarstva pravosuđa, a da niko ne postavlja pitanje o nespojivosti funkcija u pravosuđu sa drugim poslovima, koji su takođe vezani za pravosuđe, a kojima pretenduju da zauzmu glavnu scenu!?

– Niko za sada ne postavlja pitanje, ako nije zakonom zabranjeno, da li je moralno, a morate priznati da je moral nosilaca pravosudnih funkcija na prvom mestu u rangiranju, pored kvaliteta rada, da nosioci sudijskih i tužilačkih funkcija budu u isto vreme i članovi nevladinih organizacija koje se direktno bave pravosuđem – tvrde brojni sagovornici iz pravosuđa antikorupcijskog portala Embargo. – Tako smo nebrojeno puta dolazili u sasvim besmislene situacije, da je član sudskog veća iz iste NVO kao i advokat optuženog? Da li je to moralno i da li se takve situacije dozvoljavaju u pravosudnim sistema zemalja koje edukuju i “po malo i finansiraju” ove nevladine organizacije? Naravno da ne. Ali, kod nas…

Pitamo se, kakva je zapravo prava ( izgleda sakrivena?) uloga CEPRIS-a u pravosudnom sistemu Srbije? Zašto su žestoki protivnici državne politike u srpskom pravosuđu, zbog čega neprestano ponavljaju da se pravosuđe mora osloboditi političkih pritisaka? Da li treba verovati njihovim članovima koji su bili nosioci najviših pravosudnih funkcija, ali tada nisu pričali o političkim pritiscima na sudije i tužioce?! Revanšizam gubitnika ili povratak otpisanih?

Javnosti dobro poznati sudija Apelacionog suda, Miodrag Majić je i predsednik Upravnog odbora CEPRIS-a, dok je zakonski zastupnik i predsednik, advokat iz Novog Sada, Slobodan Beljanski. Članovi su bivši nosioci visokih funkcija u srpskom pravosuđu – sudija Ustavnog suda Srbije Goran Ilić ( inače nezvanično u njegovom stanu je i jedno od sedišta CEPRIS-a?!), koji je inače kum sudije Majića, zatim sudija Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu, Aleksandar Trešnjev, bivša predsednica Vrhovnog suda Srbije, Vida Petrović-Škero. Zanimljivo je, da su u CEPRIS-u i neki profesori Pravnog fakulteta u Beogradu, Jasminka Hasanbegović, Bojan Spaić, Radmila Vasić, Goran Dajović, bivša poverenica za zaštitu ravnopravnosti i profesorka Pravnog fakulteta u Nišu, Nevena Petrušić, penzionisana profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu Marijana Pajvančić. Osim profesora i sudija u udruženju su i poznati advokati, Vladimir Beljanski ( sin Slobodana Beljanskog) i Vladimir Đerić, obojica iz Novog Sada.

– Ono što je posebno interesantno, čelnici CEPRIS-a su međusobno povezani i svi su “na vezi” sa Amerikancima – tvrdi sagovornik Embarga. – Poput recimo Vladimira Đerića, koji je magistrirao  na Soroševom Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti, pa onda je u Mičigenu doktorirao…I on je “rano” uspostavio kontakte sa Američkom advokatskom komorom (ABA)… Inače, Miodrag Majić, Nevena Pterušić i Vida Petrović-Škero su aktivni u izradi mnogih publikacija, seminara, sve u organizaciji Američke advokatske komore… U isto vreme, advokatska kancelarija Beljanski ( otac i sin) tokom 2016.izdavali su pravne vodiče, opet uz finansijsku podršku Amerikanaca!?

CEPRIS se posebno angažovao u predstojećoj reformi Ustava, u tesnoj saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji. Tim povodom su organizovali seriju tribina, predstavljajući sebe kao najbitnijeg, nezaobilaznog faktora u promeni Ustava Srbije, posebno za oblast pravosuđa!? Ova NVO nije ostala po strani ni kad je trebalo kritikovati izborne zakone, pa su direktno optuživali Republičku izbornu komisiju (RIK) za njenu politizaciju, što je opet direktno proizašlo iz poslednjih izbornih ( za neke nepovoljnih?!) rezultata na parlamentarnim izborima u Srbiji…

(nastaviće se)

E.E.

 

Оставите одговор