DA na referendumu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je sve građane da učestvuju u referendumu i da zaokruže DA.
Jasno je naglasio da to nije partijski niti politički referendum.
Ovaj referendum je važan za budućnost naše zemlje. Važan je zbog toga što mi moramo da kažemo sebi hoćemo li da nastavimo svoj evropski put?
Hoćemo li zaista da pokušamo da imamo nezavisno pravosuđe i samostalno tužilaštvo?
I zato je važno da izmestimo pravosuđe i rad tužilaštva iz svih državnih organa i da eksperti, da ljudi koji imaju poverenje sudija i tužilaca budu ti koji će da odlučuju o najvažnijim postavljenjima u našem pravosuđu.
I da nevezano za to ko je na vlasti, uvek možemo da se ponosimo nezavisnim pravosuđem i samostalnim tužilaštvom.
Ukoliko građani usvoje ustavne izmene na referendumu koji je zakazan za nedelju 16. januara ove godine, doći će do izrade seta novih pravosudnih zakona kojima će u sistem biti implementirane sve nove ustavne odredbe koje se odnose na pravosuđe. Izmene Ustava i zakona jačaju vladavinu prava, obezbeđuju depolitizaciju pravosuđa i nezavisnost sudstva i samostalnost javnog tužilaštva.
Republika Srbija se opredelila da krene putem evrointegracija. Na tom putu je između Republike Srbije i Evropske unije i njenih članica zaključeno više međunarodnih ugovora. Ujedno, obe strane donele su i nekolicinu jednostranih akata sa ciljem definisanja procesa pridruživanja i pristupanja Srbije Evropskoj uniji.
To znači da će biti i više stranih investicija, a i da će i domaći investitori biti pravno zaštićeniji.
To znači i da se sprečava da se ponovi katastrofalna reforma pravosuđa iz 2009. i 2010. godine u vreme vladavine Demokratske stranke i njenih satelita kada je politika upravljala sudijama i tužiocima, a pravosuđe bilo uništavano.
Sada je namera da se osnaži domaće pravosuđe.
Ako ne uspe referendum mi ćemo dobiti ocene da nismo napredovali u vladavini prava.
Referendum nema veze sa Kosovom i Metohijom ni sa životnom sredinom, već samo sa željom da pravosuđe bude nezavisno i profesionalno.
Ciljevi promene Ustava u oblasti pravosuđa su, između ostalog, povećanje pravne sigurnosti građana, pravna zaštita i suđenje u razumnom roku.
Predložene promene Ustava u oblasti pravosuđa isključuju učešće politike u izboru sudija, predsednika sudova, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, što garantuje veću nezavisnost sudija i veću samostalnost javnih tužilaca.
Pozivam građane da izađu na referendum i da na pitanje: „Da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije?“, odgovore sa DA.
Živela Srbija!
Uglješa Mrdić
11. januara 2021. godine