Da se više nikada ne ponovi slučaj pomora i prodaje uginule ribe…(6)

Smederevci sa posebnom pažnjom brinu o ekološkoj zaštiti flore i faune glavne reke, žile kucavice za njih i čitav region, Dunava, ali i svih okolnih manjih rečica. Ako im je Dunav doneo slavu i spominjanje skoro od vremena praistorije, onda je i zaslužio da se o njegovoj flori i fauni posebno brine i ljubomorno čuva od razuzdane industrijske ruke modernog čoveka.

Ali, takođe Smederevci sa velikom pažnjom čuvaju i brinu o ekološkoj zaštiti drugih lokaliteta u svom ataru… Da im se ne bi ponovilo “ono što su dozvolili” njihovi prethodnici na vlasti 2009.godine, kada se velika količina uginule bele ribe iz reke Badrike, čak našla i u slobodnoj prodaji na tezgama u gradu!?!

Mediji su tada zabeležili ovu informaciju sa veoma jasnim upozorenjem, da bi ta ekološka katastrofa mogla da ima dalekosežne posledice na sugrađane:

“U rukavcu starog korita reke Badrike u opštini Smederevo pronađena je velika količina uginule bele ribe, a strahuje se da su meštani okolnih sela tu ribu sakupljali i prodavali, kao i hranili stoku.

Inspektori gradske uprave sa zaštitu životne sredine obišli su sa republičkim inspektorom Vesnom Nanuševski korito Badrike gde su im ribočuvari rekli da su meštani okolnih sela skupljali uginulu ribu i odnosili je kućama”.

Tadašnji član gradskog veća Smedereva za zaštitu životne sredine Ivan Stevanović rekao je agenciji Beta, povodom ovoga slučaja,  da su inspektori za zaštitu životne sredine kasno obavešteni o uginuloj ribi:

„Bojim se da su meštani okolnih sela znatnu količinu te ribe prodali. Dali smo vodu na analizu, mada, zbog kasnog obaveštenja, ni ta voda, ako je bila uzrok uginuća ribe, više nije ona zbog koje je riba uginula“, rekao je novinarima tada Stevanović.

Inspektori za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo uzeli su uzorke vode iz korita Badrike i prosledili je na analizu Zavodu za javno zdravlje Požarevac.

„Većina uginule ribe otišla je u Moravu, pošto je reka industrijski kanal otpadnih voda Ju es stila“, rekao je predsednik ribolovačkog društva Goran Sinadinović.

O kvalitetu vode i razlozima uginuća ribe, javnost će, po dobijanju izveštaja od Zavoda za javno zdravlje Požarevac, biti blagovremeno obaveštena, rekao je Stevanović.

Obilaskom rukavca starog korita Badrike, u kojem je nivo vode bio veoma nizak, primećeno je uz obalu i oko iznikle vegetacije po sredini korita još uginule ribe.

O svemu je obavešten nadležni republički vodoprivredni inspektor i načelnik veterinarske inspekcije. Staro korito Badrike paralelno je sa kanalom reke Ralje u koji se izlivaju otpadne vode kompanije „Ju es stil Srbija“.

Inspektori su utvrdili da nizvodno od izliva otpadnih voda iz te kompanije u dužini od oko četiri do pet kilometara nije uočena uginula riba.

Nema sumnje da je ekološka zaštita Dunava i njegovog priobalja duž kompletnog toka kroz Srbiju je prioritetan zadatak:

– Cilj svih mera koje donosi država Srbija kroz resorno ministarstvo je samo onaj neophodni podsticaj da brinemo o flori i fauni ove sredine, u kojoj su se poput ptica gnezdili naši pretci u borbi za opastanak na planeti zemlji – nebrojeno puta su u javnosti o tome govorili stručnjaci za oblast ekologije i zaštite prirodnih čovekovih staništa. – Moderno doba sve više zaboravlja na prirodu i šta nam je ona dala, pa onda uopšte nije čudo što duž reke Dunav zatičemo sve jasnije tragove ljudskog nemara, pa čak i bahatosti!?

Zaboravljamo da je odavno na najvišem svetskom nivou počela odsudna bitka za zaštitu naše planete od nas samih, pa i ova naša priča o ekološkoj zaštiti Dunava i njegovog priobalja dobija još više na značaju…

(nastaviće se)

Оставите одговор