Đilasove „ ja tebi, ti meni“ kombinacije!? (4)

Kako je „žuta bratija pljačkala“ građane Beograda  tokom gradnje mosta Ada

Teško se mogu nabrojati sva poniženja koja je istrpila Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda u ugovorenom poslu sa američkom konsultantskom kućom „Luis Berger group“!? Osim što su, naplaćivali šta su i koliko hteli, drastično prekoračujući cifru iz osnovnog ugovora, koja je premašila fantastičnih 11 miliona evra – kršiili su i druge odrednice potpisanog dogovora, kao da je u pitanju najobičniji papir za jednokratnu upotrebu…

Iako su imali strogu klauzulu da se glavni ljudi kontrolori kompletnog projekta izgradnje mosta Ada, ne manjaju, a ako se i desi da ih menjaju, onda moraju računati na umanjenje  isplaćenog honorara od najmanje 5 odsto u odnosu na dogovorenu cenu!? Naravno da se to nije dogodilo zahvaljujući snishodljivosti Đilasa i njegove ekipe na vlasti u Beogradu, nego su još i drastično prekoračili ugovoreni rok angažmana!? Naravno, da se i to odrazilo na ukupnu cenu, pa su i na produženju roka obavljanja konsultantskih usluga debelo profitirali:

„U kaluzuli posebnih uslova ugovora broj 64613/96000-II-90 definisano je, ukoliko Konsultant utvrdi da je neophodno zameniti bilo koje ključno lice, dužan je da obezbedi zamenu boljim ili licem sa istim kvalifikacijama, koje Naručilac treba da odobri, a ukoliko odobri naknada za zamenu je niža i iznosi 95 odsto  za poziciju koja je zamenjena“!

Kontrolom je takođe utvrđeno da se  tekst ugovora razlikuje na srpskom i engleskom, što je samo još jedan dokaz javašluka i marifetluka onih koji su ovaj ugovor potpisivali. Odnosno, on otkriva  skrivenu nameru potpisnika, da „po svaku cenu oštete „ budžet Grada Beograda, kroz plaćanja koja je u njihovo ime obavljala Direkcija!?

Kontrolom je utvrđeno da je Konsultant promenio tokom gradnje mosta ključne ljude na projektu. I to: Projekt menadžer, menadžer editor, tim lider…Ali, nikome od novih nije umanjivanja mesečna nadoknada koja je iznosila 15.500 evra!?

Direkcija nije izvršila ni korekcije u plaćanju i naših stručnjaka, kada su menjani u okviru tehničke ponude!  U februaru 2009. Aleksandar Vasiljević je zamenjen Goranom Tomićem, a samo tri meseca kasnije i on je zamenjen sa Danicom Lukić  na poziciji inženjera za odštetne zahteve!? Očigledno, da je ovo radno mesto bilo isuviše „klizavo“ i tražilo je apsolutno podobnog i poslušnog stručnjaka!?

Da li je iz istih razloga zamenjen i Đorđe Đorđević ( inženjer za pristupne puteve) sa Miroslavom Grahovcem?

Da se skoro sve u poslovima izgradnje mosta Ada radilo „preko kolena i po sistemu ja tebi ti meni“ dokaz je i izbor stručnog nadzora nad gradnjom mosta Ada! Javnu nabavku je sprovela Direkcija po utvrđenim zakonskim pravilima, ali je uradila niz propusta tokom i samim odabirom firme koja će raditi stručni nadzor! Institut „Kirilo Savić“ je dobio posao, iako je jedna od ključnih stavki javne nabavke bila referenca da su već radili taj posao gradnje mosta sa kosim zategama ne manjeg raspona od 100 metara!?

Iako je ovo bila bitna stavka javne nabavke, to je Direkcija prenebegla u slučaju Instituta „Kirilo Savić“, jer su oni kao referencu dali potvrdu JP Direkcije grada Sremska Mitrovica!?

Čak ni to nije sve: Iako je ugovorom bilo predviđeno da se plaćanje stručnog nadzora plaća mesečno, po odrađenim situacijama na terenu, Direkcija za građevinsko zemljište grada Beograda je izabranom Institutu „Kirilo Savić“ (za stručni nadzor gradnje mosta Ada) –  avansno uplatila 32.948.550,00 dinara, iako za to nije uopšte bilo pravnog osnova…

Više je nego očigledno, da je Direkcija ovim putem htrela da pomogne Institutu,, što je opet bila sigurno posledica privatnih ( ličnih) veza dvaju rukovodstava u vreme „žute demokratske pljačke“ Beograda…

E. E.

 

Оставите одговор