Đitler je trgovac maglom koji preti svima koji mu nisu pod kontrolom!

1) Niko ne treba da doživi da ga ti braniš, mali zli patuljče!?
2) Malo li je lagati u Srbiji, pa mora i u Nemačkoj!?
3) Orban: Nemačka i EU nam daju 4 milijarde evra a uzmu 6!?
4) Ameri i poštenje….nikada zajedno!
5) Srbija je Otadžbina onima koji je vole!
6) Sramota si ti, „fašisto!“
7) Đitler je trgovac maglom koji preti svima koji mu nisu pod kontrolom!