Drobnjak stopirao kinesku državnu firmu CMEC, šteta 10 milona evra

VD direktor puteva Srbije, Zoran Drobnjak odbio da izda dozvolu za trtansport kineskoj državnoj firmi CMEC, za prevoz statora do termoelektrane Kostolac.

CMEC je najveća energetska kompanija u Kini. Oni dele prvo mesto po veličini u svetu sa jednom američkom kompanijom. Srbiji su sa našom državom sklopili posao da izvedu radove na termoelektrani u Kosotolcu, Ipak poslove je kako kaže dobro upućen advokat blizak ovoj kompaniji stopirao VD direktor puteva Srbije Zoran Drobnjak.

Hiljadu radnika ove kompanije sada sedi i ne radi ništa, na kopovima u Kosotolcu. Šteta od dnevnih danguba popela se na blizu 10 milona evra.

Kinezi su stator prevezli preko okeana, i železnicom i rekom ga dovezli u Srbiju. Kada je specijalna kineska prikolica trebalo da ga doveze iz luke na Dunavu do Kostolca, Drobnjak je odbio da im izda dozvolu. Zastupnici kineske firme su uložili žalbu Ministarstvu saobraćaja i infrastrukture. Državni sekretar Biljana Vuksanović je potpisala REŠENJE broj:

344-08-86590/2021-03 kojim je poništila Drobnajkovo rešenje, Kinezi su pomislili da je posao gotov.

Pretstavnici kineke državne kompanije su se iznenadili, kada je Drobnjak, saopštio, da oni po pravilniku Ministarstva ispunjavaju sve što je potrebano za prevoz statora, ali da je on napravio pravilnik u Putevima Srbije koji je strožiji od pravilnika Miinistarstava koje mu je nadređeno. Pretstavnici kineske kompanije bili su zbinjeni, jer ni ujednoj zemlji na svetu se ne dešava da niži službenici državne firme ne poštuju odluke Ministarstva koje im je nadređno. Ipak kako stvari stoje prestavnici priajteljske države Kine koja ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu i pomaže Srbiju finasijski i logistički, sada imaju priliku da delu vide šta zaista znači pojam „Banana država u kojoj banane ne rastu.“