Dušan Petrović i Nebojša Zelenović isterani iz poslednje rupe iz koje su godinama globili Šapčane?!? Zbog dugova zakatančen “Manjež”…

Više nemaju gde na miru ni kafu da popiju! Palo je i poslednje “zulumcarsko” uporište…


Prestao je sa radom i poslednji štab Dušana Petrovića i Nebojše Zelenovića u Šapcu koji se nalazio pod okriljem ugostiteljskog objekta „Manjež“ na šabačkom hipodromu.

Ugovor o zakupu predmetnog poslovnog prostora raskinut je zbog manjkavosti samog ugovora, neispunjenja i kršenja ugovornih obaveza.
Manjež je ostao dužan Gradu Šapcu 8.724.124,34 dinara. Jasno je da je ugovor bio zaključen isključivo na štetu Grada Šapca i da je postojala opasnost od nastupanja dalje neotklonjive štete.

Kako nezvanicno saznajemo, „formalni“ zakupci ovog objekta su tokom 2019. godine pokušali da aneksiraju postojeći ugovor svesni njegovih nedostataka, ali Zelenović i Petrović tada nisu imali sluha da otklanjaju „sitne nezakonitosti“, jer su se spremali za mnogo ozbiljnija kršenja zakonskih propisa tokom kampanje i posebno tokom lokalnih izbora u Šapcu. Naposletku, Gradu je ostao dug od 8.724.124,34 dinara , Zelenović i Petrović su izgubili vlast u Šapcu i nisu platili poslednje dve kafe u Manježu. Za kafe ne moraju da brinu. Konobar je platio za njih.
Uostalom, procitajte i sami sve stavke famoznog ugovora “ po babu i stričevima i želji čika Dušana Silnog”….
E.E.