Ekskluzivno!  Boris Ranković o aferi Most na Adi:” Sve je rađeno po pravilima EBRD! Čudno, ne po domaćim, nego po “njihovim” standardima!?! Rajana Rajičića poznajem iz auto –moto sporta,ali nikada nismo poslovno sarađivali”…

Boris Ranković, bivši generalni direktor Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda tvrdi da je postao deo afere Most na Adi samo zato što je u to vreme bio na njenom čelu!

U ekskluzivnom intervjuu za Embargo, on odgovorno tvrdi, da su sve finansije bile pod kontrolom kreditora izgradnje mosta, Evropske banke za obnovu i razvoj, počev od izbora izvođača radova, pa sve do svih drugih vrsta plaćanja… Da je Direkcija bila samo evidentičar poslovanja oko Mosta na Adi! Tvrdi da uopšte nije znao za postojanje konsultantskog ugovora oko koga se digla velika prašina u domaćoj javnosti!? Da sa Rajičićem nije imao nikakav poslovni aranžman?! I da ga u vreme potpisivanja famoznog ugovora “provizije” – uopšte nije ni poznavao!?! 

Ostaje dilema, hoće li i on biti predmet započete istrage i konačne istine zašto je izgradnja Mosta na Adi koštala  koliko recimo četiri mosta u Francuskoj?

Evo naših pitanja i odgovora gospodina Rankovića:       

Kakva je bila uloga Direkcije za izgradnju grada Beograda u vezi svih poslova oko izgradnje mosta Ada, s obzirom da ste u to vreme bili njen direktor?

  • Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je u to vreme u ime i za račun grada Beograda sprovodila postupak izbora i angažovanja izvođača na Mostu preko Save (kasnije imenovan kao Most na Adi). Postupak se sprovodio u svemu po pravilima Evropske banke za obnovu i razvoj po principu “design-build” imajući u vidu da je projekat finansiran iz kreditnih sredstava te banke koja je na kraju i izabrala najpovoljnijeg ponuđača konzorcijum na čelu sa austrijskim Porr A.G  Za potrebe praćenja projekta grad Beograd je osnovao i Jedinicu za implementaciju projekata koja je bila posebna organizaciona jedinica gradske uprave, a fizički i iz logističkih razloga bila smeštena u zgradi Direkcije za građevinsko zemljište. Poseban kuriozitet se ogledao u tome što se na sve odnose naručioca i izvođača primenjiva inženjersko-ugovorni standard Fidic, a ne domaći standardi u oblasti građevine. 

 

Da li je Direkcija potpisivala bilo kakve konsultantske ugovore pre početka gradnje mosta? I sa kime? 

    – Jedini konsultantski Ugovor koji je potpisivala Direkcija za građevinsko zemljište potpisivala vezano za projekat izgradnje mosta je sa kompanijom „Louis Berger“ USA sa domaćim kooperantima, sve prema uslovima i u postupku izbora konsultanta pod uslovima EBRD-a. Koliko se sećam taj Ugovor je potpisan krajem 2006. godine. Osim navedenog Direkcija nije potpisivala niti je bila u mogućnosti da potpisuje druge konsultantske ugovore. Sve navedeno je dostupno i lako proverljivo u arhivi i dokumentaciji Direkcije i Jedinice za implementaciju.

 

Kakva su Vaša lična saznanja o tome? Ko je i u čije ime taj ugovor o konsultacijama potpisao…

  • Nemam saznanja o drugim konsultantskim ugovorima, svakako bilo kakav ugovor, pa i konsultantski,  koji bi podrazumevao povlačenje sredstava iz namenskog kredita EBRD-a iz kojeg bi bili plaćani konsultanti ili druga angažovana lica zahtevao bi odluku UO Direkcije i saglasnost EBRD-a u strogo uređenoj proceduri.

 

Da li je Direkcija imala bilo kakva direktna plaćanja u vezi gradnje Mosta Ada? I kakva? U kojim iznosima…

 

  • Sva plaćanja vezana za projekat mosta na Adi je direktno vršio EBRD iz kredita, a Direkcija je vršila samo obračun.Direkcija nije, niti je bila u mogućnosti da vrši bilo kakva direktna plaćanja u vezi gradnje Mosta na Adi. Imajući u vidu da je ceo projekat izgradnje Mosta na Adi bio predmet višemesečne kontrole od strane Državne revizorske institucije (kontrola trajala duže od pola godine) kompletan izveštaj  oko angažmana izvođača i konsultanta sa plaćanjima po svim aproprijacijama zvanično je objavljen i dostupan na sajtu Državne revizorske institucije dana 28. decembra 2011. godine pod naslovom “ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА” 

( https://www.dri.rs/ревизије/извештаји-о-ревизији/архива-2011.163.html ) 

 

         

Da li je po Vašem mišljenju osnov za sumnju u korupciju taj konsultantski ugovor koji je, to je činjenica, potpisan i na osnovu čega je plaćeno skoro 2,5 miliona evra? Znate li kome su išle te pare…

  • Nemam saznanja o postojanju drugih konsultantskih ugovora. Za Ugovor koji pominjete, ako postoji,  odgovorno tvrdim da nije plaćan iz budžetskih ili kreditnih sredstava što je jednostavno i lako utvrditi proverom plaćanja i obračunskih naloga. Nikad nisam čuo za grčku kompaniju koja je potpisnik tog Ugovora niti mi je poznat osnov po kome su vršena plaćanja u iznosima koji se pominju. Nikad za vreme svog gotovo osmogodišnjeg mandata u Direkciji za građevinsko zemljište nisam davao ni pismene ni usmene naloge da se trećim licima ili kompanijama, bile one domaće ili strane isplaćuju naknade ili provizije koje nemaju uporište u zakonu, javnim nabavka ili u konkretnom slučaju uzansama EBRD-a, što je takođe lako proverljiva činjenica.

    

Ako Direkcija nije imala bilo kakve veze sa ovom aferom, otkuda Vi u celoj ovoj aferi? Zbog čega je Vaše ime apostrofirano kao jednog od aktera ove afere?

  • Svakako jedan od razloga ste i vi pomenuli, ja sam 8 godina bio Generalni direktor Direkcije za građevinsko zemljište koji se poklapa sa periodom izgradnje Mosta na Adi i neminovno je da se nađem u kontekstu bilo kakvog pisanja, pozitivnog ili negativnog, oko Mosta na Adi.

           

            

 

Odakle i koliko dugo poznajete biznismena Rajana Rajičića? Da li ste poslovali sa njim, bilo kao Direkcija bilo Vi privatno?

  • Rajana Rajičića poznajem iz auto-moto sporta, nikad nisam poslovno sarađivao sa njim. Ne znam koliko je i da li je uspešan biznismen ali kako sam sam ljubitelj i takmičar auto moto sporta  bio sam 5 meseci član kluba Real Motorsport koji je osvajač  najprestižnih domaćih i stranih titula u oblasti moto-sporta, između ostalog i evropskog prvaka na brdskim trkama u najačoj klasi 3000+. To je jedini moj kontakt sa gospodinom Raijičicem, sve ostalo je interpretacija navodnog poslovnog odnosa. Takodje sve ove moje navode mozete proveriti kroz izvode iz poslovanja ovog sportskog drustva u periodu dok sam bio član. Odgovorno tvrdim da Direkcija dok sam ja bio na njenom čelu, a koliko je meni poznato i kasnije, nije poslovala sa Rajanom Rajičićem ili nekom kompanijom u njegovom vlasništvu, što je lako proverivo u dokumentaciji i arhivi Direkcije za građevinsko zemljište. Tek mi nije poznato poslovanje Rajana Rajičića u periodu 2007-2008 godina na koje se odnose na navedene ugovore, jer ga u tom periodu nisam ni poznavao.

Odakle onda zajednička firma sa Rajičićem, iz 2012.godine prema podacima iz APR, a zbog čega ste verovatno i povezani sa ovom aferom?

  • Ako mislite na Real Motorsport, u pitanju je sportsko društvo koje se registruje u APR-u i čiji sam bio član sa udelom od 50 odsto 5 meseci ( od maja do oktobra 2012.) kako bi ostvario pravo na akreditaciiju kao takmičar za učešće na auto-trkama. Nikakve poslovne ni novčane transakcije  nisam imao sa tim sportskim društvom, osim što sam bio takmičar na auto-trkama. To što je Rajan Rajičić  takođe bio član tog sportskog društva,, neko je iskoristio  da predstavi kao dokaz o mojoj navodnoj umešanosti u ovu aferu. Sve ovo je lako proverljivo za svakog novinara, ko hoće da se bavi činjenicama..

Da li Vas je iko zvao u vezi ove afere? Bilo novinari, bilo neko od istražnih organa?

  • Niko, ni novinari ni istražni organi, Vi ste prvi novinar koji me je zvao da objasnim svoje učešće u ovoj navodnoj aferi i hvala Vam na tome.  Uvek sam tokom svoje radne i profesionalne karijere stajao na raspolaganju svim profesionalnim novinarima vezano za sve činjenice koje doprinose rasvetljavanju istine. Takođe sam začuđen da se ovakve navodne afere interesantnije medijima od svih uspešno sprovedenih investicionih projekta Direkcije za građevinsko zemljište u periodu dok sam ja bio generalni Direktor.

P.J