Embargo najčitaniji u Slovačkoj: Afera Furdik drma vrh države!?

PREUZETO SA: http://www.hlavnespravy.sk/srbske-media-si-vsimaju-slovensky-skadal/1149318

Srbské médiá si všímajú slovenský škandál

Mnohí na Slovensku ani nevedia, že v Srbsku, vo Vojvodine žije početná skupina Slovákov, ktorí sa tam odsťahovali v polovici 18-tého storočia. Táto naša menšina tak ďaleko od domova si však stále udržiava slovenský jazyk, slovenské národné povedomie a žije svojim intenzívnym aj politickým životom.

Srbské médiá si začali všímať škandál, ktorý práve teraz otriasa slovenskou menšinou. Agentúra pre boj proti korupcii v Srbsku totiž začala prešetrovať, ako bol financovaný odstrel trofejného jeleňa v Srbsku pre bývalého slovenského veľvyslanca Igora Furdíka a taktiež zisťuje komu predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) Anna Tomanová Makanová darovala zlaté šperky.

Škandál so zlatým jeleňom a zlatými šperkami otriasa Srbskom. Ako informujú srbské portály embargo.rs a juznibanat.rs aféra naberá na obrátkach. Podľa nich ide o medzinárodný diplomatický škandál bývalého predsedu Vlády AP Vojvodiny Bojana Pajtića a jeho bývalej podpredsedníčky Vlády APV a súčasnej predsedníčky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) v Srbsku Anny Tomanovej Makanovej, do ktorého vtiahli aj veľvyslanca Slovenskej republiky.

V liste predsedníčky Anny Tomanovej Makanová členom Rady sa uvádza, že odstrel trofejného jeleňa bol osobnou túžbou a želaním odchádzajúceho slovenského veľvyslanca Igora Furdíka?! Do dnešného dňa generálny konzul SR v Békescabe Igor Furdík vyjadrenia predsedníčky Makanovej nevyvrátil, ani nepoprel!

Srbské médiá už viackrát informovali o šafáreniach predsedníčky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) v Srbsku Anny Tomanovej Makanovej, kde do popredia vyplávali práve aféry „jelenko“ (odstrel trofejného jeleňa bývalým veľvyslancom SR), ako aj aféra „zlato“ (nákup zlatých šperkov, ktoré boli obstarávané za podozrivých okolností z prostriedkov určených pre podporu kultúry a vzdelávania Slovenskej komunity v Srbsku). Minuté prostriedky boli plánované a určené na zveľaďovanie dvoch festivalov a nakoniec skončili v zlatníctve. Zlaté šperky predsedníčka Anna Tomanova Makanova darovala spolupracovníkom z orgánov a ustanovizní AP Vojvodiny, ktorí zabezpečovali poľovačku pre odchádzajúceho veľvyslanca SR.

Podľa najnovších zistení do aféry odstrelu zlatého jeleňa a zlatých šperkov je namočený aj bývali predseda Vlády Autonómnej Pokrajiny Vojvodiny Bojan Pajtić. Vyplýva to z odpovede Anny Tomanovej Makanovej, ktorú zaslala Agentúre pre boj proti korupcii v Srbsku. Agentúra prešetruje celý prípad rozlúčkových zlatých darov a zaujíma sa ako bol financovaný odstrel zlatého jeleňa. Ako predsedníčka Makanová vo svojej odpovedi uviedla, zlaté šperky boli darované spolupracovníkom z AP Vojvodiny a verejných ustanovizní, ktorí umožnili zorganizovať a zrealizovať poľovačku pre odchádzajúceho veľvyslanca Slovenskej republiky. Táto skutočnosť ešte viac vzbudzuje podozrenia z korupcie.

Podľa informácii, ktoré získal portál embargo.rs predsedníčka Slovenskej menšiny v Srbsku Anna Tomanová Makanová uvádza vo svojom liste-informácii pre členov Rady, že slovenský veľvyslanec Igor Furdík mal osobnú túžbu zastreliť trofejného jeleňa a že rozlúčka bude zorganizovaná podľa jeho želaní. Ako zaujímavosť portál uvádza, že odborným poradcom Makanovej v tom čase bol biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. v Srbsku Samuel Vrbovský, blízky priateľ Igora Furdíka a zároveň poľovník.

Embargo ďalej uvádza, že na rozlúčkovom posedení veľvyslanca SR Igora Furdíka, predsedu Vlády APV Bojana Pajtića a podpredsedníčky Vlády Anny Tomanovej Makanovej (v tom čase zastávala aj pozíciu predsedníčky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku) bolo dohodnuté, že je potrebné patričným spôsob odmeniť odchádzajúceho veľvyslanca Igora Furdíka. Vyhovelo sa jeho osobnej túžbe zorganizovať mu na rozlúčku poľovačku na trofejného jeleňa a na druhej strane sa Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny adekvátnym spôsobom (udeľovaním špeciálnych darov – zlatých šperkov) poďakuje tímu spolupracovníkom z AP Vojvodiny, ktorí umožnili zorganizovať a zrealizovať poľovačku, slávnostnú večeru a ubytovanie počas poľovačky pre odchádzajúceho veľvyslanca. Okrem toho, predsedníčka Makanová vo svojej informácii členom uvádza, že AP Vojvodina a NRSNM sa dohodli, aby slávnostná rozlúčka a slávnostná večera boli pripravené na vysokej úrovní a podľa želania Igora Furdíka.

Podľa informácií srbského portálu embargo.rs slovenský diplomat Furdík údajne dostal do daru zlaté hodinky a jeho manželka zlatý náhrdelník. Dokonca údajne aj hovoril s predsedníčkou Makanovou či má vrátiť späť jelenie parohy a špeciálne dary. Makanová, ho pritom ubezpečovala aby nemal obavy, že ona bude aj naďalej všetko zatĺkať. Portál embargo.rs sa pýta, či Furdíkovi je známy kódex diplomatického správania sa a nastoľuje otázku, či diplomat má právo prijať dar, ktorého hodnota sa pohybuje na úrovni desiatok tisícov eur?

Údajne podľa portálu embargo.rs bývali veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Igor Furdík bol povolaný na informatívny rozhovor na Mzv SR, aby vysvetlil medializované informácie ohľadne odstrelu trofejného jeleňa. Portál embargo sa pýta, či Furdík správne poinformoval svojich nadriadených na Mzv?

Ako portál embargo zistil, istý bývalý člen NRSNM vtedy upozorňoval, že sa treba strániť poľovníkov. Podľa slov tohto člena Rady sa nič nedialo oficiálne, na plenárnych zasadnutiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM), ale sa veci vybavovali neoficiálne, v zákulisí. Viedla sa debata, čo veľvyslancovi darovať na rozlúčku. V pláne bolo kúpiť obraz, ale viacerí argumentovali, že Furdík má už mnoho obrazov a že je on vášnivý poľovník. Vtedy člen Rady upozornil predsedníčku Anu Makanovú aby sa vystríhala poľovníka, lebo poľovník nám odstrelí kapitálneho medveďa a my skrachujeme. Tak sa neskôr aj stalo len išlo o zlatého jeleňa. Na margo odstrelu zlatého jeleňa slovenským diplomatom vznikla alúzia a srbské jeleň pivo sa po krčmách v Báčskom Petrovci objednáva spôsobom „Daj mi jedného Furdíka!“.

Portál embargo.rs sa pokúšal spojiť s predsedníčkou Makanovou, no márne, nehlásila sa na mobil, ani neodpovedala na sms-ky. Makanová do dnešného dňa neprezradila mená príjemcov špeciálnych darov.

Portál sa zmieňuje aj o aktivitách bývalých veľvyslancov v Srbsku Igora Furdíka a Jána Varšu na území Srbska. Ako portál uvádza, táto dvojica navštevovala miestne odbory Matice Slovenskej v Srbsku a verejne vyzývala a lobovala za kandidáta na predsedu Matice slovenskej v Srbsku, ktorého by si oni priali aby bol zvolený. Podľa čích pokynov a inštrukcií vykonávali tieto aktivity v slovenskej komunite v Srbsku?

Оставите одговор