Gradonačelnik sa svitom “u  šopingu i slatkom grehu” po Milanu – kreditnim karticama “Banke Intesa” o trošku Šapčana!? (2)

Šabačka čivija – trn u oku demokratije:

Opštinskim Čivijašima je izgleda Italija bila i ostala obećana zemlja u svakom pogledu, u koju se išlo izgleda samo  po ličnoj odluci “žutog”  gradonačelnika Nebojše Zelenovića! Samo je on “izmišljao” razloge i odobravao putovanja u zemlju mode i “slatkog greha”!? Uglavnom samo za  sebe i svoju vulumentu, što iz opštine, što iz redova “svojih” šabačkih biznismena…

Posebno je bio inspirativan da putuje u grad mode, svetski centar, Milano, tobože da obiđe sa saradnicima Veletržnicu!? A, kako da idu u grad mode bez “džebane”, pa su se pre putovanja naoružavali biznis karticama “Banke Intesa” sa visokim deviznim limitima! Široko. Ko da dolaze iz Japana, Švajcarske, a ne iz siromašne Srbije… Da se nađe za trošak, poklone suprugama, ćerkama, sinovima… Za sebe lično, verovatno su nosili “suvarak”, sakriven u čarapi ili postavi lister odela…

Više je nego jasno, da šabački (car!?) gradonačelnik, Nebojša Zelenović nije samo bio široke ruke kad je “opraštao dugove” ili kad je “delio tuđe pare”! On je bio “bog i batina” i za službena putovanja…

Sudeći po nalazima Državne revizorske institucije Srbije i u ovom slučaju se ponašao kao “pijani milijarder”!

Lično je 22.01.2015.doneo odluku kojom se odobrava službeni put u Italiju, grad Milano, za osam lica, “ kao fol” radi uspostavljanja saradnje sa biznismenima iz oblasti Lombardije iz oblasti ekologije, energetike i transporta. Službeno putovanje je obavljeno od  26. do 29.01.2015. uz prethodno isplaćenu akontaciju u devizama koje su kupljene od Narodne banke Srbije. Ukupno 2.180 evra!

Međutim, konačna isplata deviznih dnevnica i obračun je urađen tek četiri meseca po završetku putovanja, što je po zakonu nedopustivo. Takođe, u izveštaju sa putovanja nije evidnetirano da su imali plaćeno prenoćište sa doručkom od strane organizatora putovanja. Takođe nije evidentirana ni kategorija hotela u kome su bili smešteni. Takođe nije izvršeno umanjenje  dnevnica, jer su imali plaćeno spavanje sa doručkom!? Izveštaj sa službenog putovanja sa preciznim troškovnikom morao je biti podnet  u roku 7 dana po završetku putovanja – ali to gradonačelnika i njegovu svitu uopšte nije zanimalo. Lepo su se baškarili tri dana u Lombardiji i bilo je “baš glupo” remetiti im te uspomene traženjem nekakvih “glupih” izveštaja i  pravdanje  uzetih deviza…

Ali, ovo je tek bilo zagrevanje za ono glavno, što je takođe lično odobrio svojim zaključkom gradonačelnik Zelenović: poseta “kao fol” MIlanskoj veletržnici za šest osoba.

Za rashode sa ovog putovanja saznalo se tek uvidom u fakture za plaćanje koje je ispostavila “Banci Intesa” a.d.Beograd za plaćanja  biznis karticama koje su izdate specijalno za tu priliku!? “ Banka Intesa” je za tu priliku izdala tri biznis kreditne kartice sa pojedinačnim limitom od 2.000 do čak 4.000 evra. Biznis kartice su koristili gradonačelnik Zelenović, njegov zamenik i savetnik!  Iako savetnik nije stalno zaposlen, već je angažovan po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima.

DRI nije pronašao interni akt gradske Uprave po kome se uređuje pravo, uslovi i namena korišćenja biznis kartica. A, oni sui h ipak dobili iz banke I koristili. Sve “po glavi” građana Šapca, na koje se oni tako milosrdno “svakoga dana” pozivaju…

A, da se sa ovim biznis karticama debelo muljalo i šopingovanjem po Milanu, saznalo se, tek kada je “Banka Intesa” tokom 2015.ispostavila 12 mesečnih faktura za plaćanje u ukupnom iznosu od 1.387.000 dinara!?  Od ove cifre,  na troškove službenih putovanja u inostranstvo odnosilo se 298.000 dinara.

Sumnju u to, šta se sve plaćalo ovim kreditnim karticama po MIlanu pobuđuje i činjenica da se to ne može videti fakturama banke?! U izveštajima posle službenih putovanja, lica koja su koristila kreditne kartice nisu dostavljali račune šta su sa njima sve plaćali, što otvara direktnu sumnju da se “provlačila za sve i svašta”…

Zbog svega navedenog i zvanično zabeleženog, državni revizor je izrazio jasnu sumnju da se i na ovaj način arčile narodne pare… Možda i za plaćanja “slatkog greha”.  Milano je poznatom po bogatom noćnom provodu…

E.E.

Оставите одговор