Gradska čistoća oštećena za više od 100 miliona dinara?! (2)

Mućke „žute  beogradske  kuhinje“, iz 2011. oko ugradnje podzemnih kontejnera  godinama se razvlače na sudu:

Gradska čistoća godinama sudskim putem pokušava da dokaže kako je prevarena u poslu za postavljanjem  podzemnih kontejnera

U godinama vladavine Djilasovih vernih saradnika u Beogradu izgleda da im je  za „marifetluke i punjenje sopstvenih džepova“ jedna od omiljenijih firmi bila Gradska čistoća na čijem je čelu bio „ njihov čovek“, Aleksandar Stamenković. On odavno nije u ovom  beogradskom javnom preduzeću, niti ga je ikako  bilo moguće pronaći za razgovor?

Ostali smo uskraćeni za odgovor zbog čega  firma „Blok“ d.o.o. nij eispoštovala stavke ugovora o ugradnji podzemnih kontejnera, po pitanju kvaliteta, čišćenja okoline posle ugradnje… D ali je ova javna nabavka bila unapred isplanirana za poznatu firmu, sa kojom do današnjeg dana nisu rešeni  problemi…

Njegov sadašnji naslednik u direktoroskoj fotelji, Mića Bogdanović, koji je inače bio u firmi i u vreme diretorovanja Stamenkovića tvrdi „da on nije više u zemlji, da je negde u inostranstvu“…

Javno komunalno predzeće Gradska čistoća je 2011. pokrenula postupak  za javnu nabavku podzemnih kontejnera  zapremine tri metra kubna ukupno 1800 komada. Na raznim  lokacijama širom Beograda. Posao zahtevan, po obimu ali i po kvalitetu. Šta se na kraju ispostavilo:

-Ugovorna obaveza firme Blok bila je da poizvršenohj ugradnji svakoga ponaosob podzemnog kontejnera sa lokacije ukloni nepotrebni materijal i opremu i vrati u prvobitno stanje  prostor oko kontejnera ( betoniranje, asfaltiranje,popravka zelene površine i sl.) – tvrdi naš sagovornik  koji je upućen u ovaj slučaj. – Međutim, firma Blok je vrlo malo uradila po ovoj ugovornoj obavezi, pa je zato  JKP Gradska čistoća morala da ograđuje  radne lokacije, da odvozi iskopanu zemlju i šut, dok je za  vraćanje u prvobitno stanje prostora oko kontejnera morala da angažuje Beograd-put. I za to je morala da im plati oko 170 miliona dinara. Ali to nisu bili jedini problemi, jer se osnovano sumnja da  se nisu pridržavali potzrebni standarda u izboru materijala za  podzemne kontejnere, pa se dešava da su potrebne  popravke ili zamene pojedinih delova, bez obzira što je Gradska čistoća za rezervne delove imala poseban ugovor sa njima…

Toliko je očigledno da je ovaj posao „ namaknut „ firmi koja je trebala da iz gradske kase uzme ogromne sume novca, dok se o kvalitetu rada ponajmanje brinulo…  Podzemni kontejneri su sukscesivno  isporučivani i prema nalazu Gradskog zavoda za veštačenje br.G.313/14 od 29.09.2014. ugrađeno je ukupno 1738 kontejnera, dok se 28 komada nalazi na skladištu.

U nalazu Gradskog zavoda za veštačenje konstatuje se između ostaloga sledeće:

„ Tokom redovnog  korišćenja kontejnera uočeni su  brojni nedostatci koji su se sastojali pre svega  u izuzetno brzom propadanju i koroziji ugrađenih materijala“.

Radi toga je tužilac angažovao  Gradski zavod za veštačenje da se izveštači kvalitet isporučene opreme i izvedenih radova. Ali, zadatak veštačenja je  bio je i obračun nastale štete koju je pretrpela Gradska čistoća zbog neispunjenih ugovornih obaveza  firme Blok u pogledu nabavke, ugradnje i održavanja podzemnih kontejnera. Na raspolaganju veštacima je bila sva dokumentacija koju je Gradska čistoća imala na raspolaganju:

-Prema mišljenju veštaka nedostatci su uočeni na 41 odsto od ukupnog broja kontejnera – priča sagovornik Embarga, koji je imao uvid u nalaz veštaka. – Takođe je konstatovano da se nisu koristili adekvatni materijali u izradi kontejnera, pogotovo plastični delovi koji su brzo dobili teža osštećenja naprsline…

I veštaci su procenili ukupnu štetu na kontejnerima  od 108.775.000,00 dinara. Toliko se traži i u odgovoru na tužbu firme Blok kao naknada štete.

-Bitno je napomenuti da oštećenja kontejnera nisu nastala redovnom eksploatacijom, već očigledno zbog loših ugrađenih materijala – tvrdi naš sagovornik. – Data je i garancija od 5 godina i da se u tom roku otklone svi nedostatci, ali je problem nastao što izvđač radova, firma Blok nije htela da potpiše zapsinik o primopredaji podzenmnih kontejnera, upravo znajući da se od tog datuma teče i garantni rok. Bilo je mnogo sastanaka, ali problemi nisu rešeni, jer su predstavnici firme Blok uporno tvrdili da su oštećenja nastala vandalskim ponašanjem građana i nestručnim rukovanjem radnika Gradske čistoće?! Opravdanje za  neotklanjanje nedostataka u garantnom roku pravdali su činjenicom da nisu potpisani zapisnici o prijemu, a upravo su oni odbijali da ih potpišu, zašta postoje brojni svedoci koji su predočeni sudu…

Raniji sudija u ovom slučaju u Privrednom sudu odbio je da prihvati unapred urađeni  nalaz i mišljenje veštaka Gradskog zavoda za veštačenje, koji je Grad Beograd uredno dostavio uz tužbu, pa će najverovatnije novi sudija ovoga slučaja – tražiti novo veštačenje.

E. E.

Sutra: muvačina direktora – funkcionera DS po nalogu Djilasa?

 

Dobili tender za fekalne cisterne!

Interesantno je, da se firma „Blok“ pojavila ranije na jednom od tendera Gradske čistoće:

-Pre nego što su dobili posao oko ugradnje podzemnih kontejnera, zašta u tom trenutku nisu imali apsolutno nikakve  poslovne reference, oni su se javili na jedan drugi tender, za nabavku fekalnih cisterni – kaže  sadašnji direktor Mića Bogdanović. – Bio je tender za nabavku 25 cisterni za fekalije i 25 za pijaću vodu. I oni su dobili tender za nabavku fekalnih cisterni. Mada ni tada nisu  bili referentna firma za taj posao?!

Оставите одговор