Grejalica otopila trgovačku nadmenost!?

Pisma čitalaca:

Prigovor na, postupanje Vaših troje zaposlenih u maloprodajnom objektu Prodavnica Beograd, Terazije br. 6, https://www.winwin.rs/gde-kupiti/index/view/id/164/ zbog narušavanja opšteg etičkog kodeksa u trgovini i urušavanje prava potrošača.

Dana 15.3.2018. godine sestra je dobila SMS poruku da može, u gore navedenoj prodavnici, preuzeti grejalicu Rowenta SO2330 https://www.winwin.rs/grejalica-rowenta-so2330-4750666.html koju je prethodno naručila. Obzirom da nisam mogao da stupim u kontakt (011-367-1723) sa radnicima u Prodavnici Beograd, Terazije br. 6, preko Vašeg pozivnog centra pozivom broja 066-890-1177 najavio sam se da ću ja preuzeti grejalicu.
U prodavnici dve mlađe prodavačice za kasom nisu bile upoznate o toj činjenici, što znači da ne postoji koordinacija između Vaših zaposlenih u pozivnom centru i radnika u maloprodajnim objektima, ali to nije činjenica koju osporavam.

Nakon davanja potrebnih podataka radi upoređivanja, NEPOTREBNO je nastao problem kada sam zatražio da mi se popuni garantni list.

Prvo kreće verglanje uobičajene matrice poluobrazovanih prodavaca kako je to nepotrebno ?!?!?! Nisam hteo da slušam ovu tiradu i odu jednom NEPROFESIONALNOM TRGOVAČKOM PONAŠANjU i zatražio sam da se otvori kutija i na licu mesta proveri činjenica da li predmetni proizvod poseduje garantni list.

Tada se uključuje ženska osoba, pretpostavljam da je rukovodilac popodnevne smene, sa usiljeno ljubaznim tonom, da spasi dve mlade i neiskusne koleginice i vidi šta to kupac traži mimo onoga što im je čipovano u glavu i što su već izdeklamovale.

Rukovodilac popodnevne smene, vidno iznervirana mojom namerom da istrajem u zahtevu da mi se popuni garantni list, NEPOTREBNO I NESKRIVENO POKAZUJE ZNAKE NERVOZE I ULAZI SAMNOM U RASPRAVU, što znači da ima slabu poslovnu procenu.
1. Da li mislite da bi proizvođač predmetne grejalice uzaludno i nepotrebno trošio svoje vreme i novac na izradu garantnog lista i prevođenje na jezik koji se koristi u državi gde se vrši plasman/prodaja ?

2. Da li je rukovodilac popodnevne smene svesna da sam Vam uštedeo angažovanje radnika na dostavi proizvoda, troškove goriva i amortizacije vozila, jer sam lično preuzeo proizvod iako sam mogao da zahtevam besplatnu dostavu shodno Vašoj marketinškoj reklami za besplatnu dostavu u slučaju da vrednost kupljenog proizvoda prelazi iznos od 2.000,00 din.

3. Da li znate da ovakvo NEPRIMERENO PONAŠANjE Vaših zaposlenih ima sve elemente svesnog urušavanja opšte pismenosti i opšte priznatih međunarodnih standarda u oblasti trgovine ?

Nekada su se državni službenici i trgovci učili lepom pisanju, a sada je stanje takvo da bi na rukopisu trgovaca mogli da pozavide poštovaoci i ljubitelji očuvanja hijeroglifa …

Sve gore navedeno nije izdvojen slučaj, jer sam slično rvanje u vezi sa popunjavanjem garantnog lista imao avgusta 2017. godine, u Vašoj prodavnici u Beogradu, još dok ste bili u Balkanskoj 8 …

Da li ovakvim odnosom prema kupcima mislite da uspešno prodate milion i ko zna još koliko proizvoda koje ste navukli po prodavnicama širom Republike Srbije ?

Na ruku Vam ide i opšta nepismenost kupaca, njihov izuzetno nizak nivo socijalno-ekonomske svesti i svako odsustvo volje i borbe za poštovanje i ostvarivanje svojih potrošačkih prava, jer samo bojkot kupovine proizvoda koji nisu nužni za golo preživljavanje, može BAHATE trgovce koliko toliko dovesti u kakav takav red i pristojni odnos – puno poštovanje kupca dobara i usluga.

S poštovanjem,

Dejan Ilić

Odgovor Kompanije WIN-WIN:

Poštovani,

Žao nam je zbog nastale neprijatnosti.
Osnovni princip našeg poslovanja je zadovoljstvo svakog našeg kupca, a kršenje tog kodeksa će biti sankcionisano. Zaposleni za svoj rad snose punu ličnu odgovornost, koja se konkretizuje u disciplinskoj, materijalnoj i krivičnoj odgovornosti.
Svakako ćemo na osnovu Vašeg dopisa pokrenuti niz provera kako bi ustanovili kako je došlo do pomenutih propusta u ponašanju naših zaposlenih.
Vama hvala na dopisu i kritici koju ste nam uputili, tako definitivno činite da naša usluga bude što bolja i kvalitetnija.
Nadamo se da ćete uvažiti naše izvinjenje zbog dodatnog angažovanja i vremena koje ste proveli kod nas u maloprodaji. Nije nam bila namera da Vas uvredimo na bilo koji način.
Shodno tome da se radi o uređaju koji ima saobraznost 24 meseca po novom Zakonu o zaštiti potrošača, nije neophodan garantni list kako bi ste ostvarili Vaša prava, već samo fotokopija računa, odnosno slip kartice, radi eventualne reklamacije.
Podrazumeva se Zakonska saobraznost za sve tehnicke proizvode u trajanju od dve godine i trgovac nema obavezu izdavanja posebnog garatnog lista za taj period. Ako je trajanje garancije duže od 2 godine tada morate dobiti garantni list, jer je duži rok od Zakonskog, po članu 53. i 55. navedenog Zakona.

Na Vaš zahtev svakako možemo dostaviti na Vašu kućnu adresu popunjeni garantni list, kako bi izbegli dodatno angažovanje sa Vaše strane.

Stojimo Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja i konsultacije.

Оставите одговор