Kada se govori o kriminalcima, Marinika je tema?! 

1) Koliko dece je Đilas ostavio bez budućnosti, bez sutrašnjice, bez prava da se nadaju?!
2) Kada se govori o kriminalcima, Marinika je tema?!
3) Pritisak na sud nije dozvoljen, ni iz zemlje ni iz inostranstva!?
4) Debeli mrmot i upropastitelj!?
5) Kada se istina saspe u lice onda ih to boli!?
6) Srbija jedina država na svetu koja ima četiri vakcine!!!
7) Nema zaštićenih!!!
8) Ako nećete da radite, nemojte biti tu!!!