Njegove reči potvrđene su danas vešću da je glavni ukrajinski pregovarač Mihailo Podoljak objavio suspenziju svih mirovnih pregovora sa Rusijom.

Pred planetom je sada dugotrajni rat čiji ishod i posledice više niko ne može da predvidi.