Lojalnost

U životu je jedna od najvažnijih ljudskih osobina lojalnost ili odanost ili vernost. Lojalnost je naročito bitna u porodici, prijateljstvu, ljubavi, poslu i politici i pre svega lojalnost prema svojoj otadžbini i narodu. Sada je trenutak da se svi preispitamo i da vidimo koliko smo lojalni i našim bližnjima i kolegama na poslu i koliko smo lojalni prema državi.
Odličan je trenutak da se sada vidi koliko smo svi mi koji smo u politici lojalni i verni našim šefovima. Koliko smo svi mi koji smo u Srpskoj naprednoj stranci lojalni našem predsedniku Aleksandru Vučiću? Sada je pravi trenutak da pružimo javnu i svaku moguću vrstu podrške našem predsedniku koji kao predsednik Srbije vodi našu državu i narod u sigurnu budućnost.
Sada će i da se vidi koji su to funkcioneri koji gledaju samo i isključivo svoj interes sa ciljem da strpaju milione u svoje džepove.
Ne može se raditi protiv države i zakona i protiv Vučića i SNS a javnost se predstavljati kao poštenjačina i nekakav stručnjak ili ekspert.
Zato i podržavam borbu protiv mafije sa sve svojim pipcima i u politici i u državnim institucijama bez obzira na stranačku knjižicu.
Došlo je vreme da se iz srca 100 odsto pokaže i dokaže lojalnost i predsedniku Vučiću i državi Srbije. A svi mi koji smo u SNS da pokažemo punu lojalnost našem predsedniku i našoj Srpskoj naprednoj stranci na čelu sa Aleksandrom Vučićem.
Kako Srbija tako i SNS su jake samo predvođene Aleksandrom Vučićem.
A sada da onim neupućenim objasnim ako slučajno ne znaju šta je lojalnost.
Odanost ili lojalnost označava unutrašnju povezanost i izražavanje te povezanosti kroz ponašanje prema osobi, grupi ili zajednici. Lojalnost znači da se sistem vrednosti sa ostalim deli i da se stavovi zajednice brane i onda kada se ima različito mišljenje. Lojalnost je uvek dobrovoljna te se pokazuje u ponašanju prema onima s kojima se oseća povezanost, kao i prema trećim osobama.
Sada se zapitajte koliko ste lojalni?
Da vidimo ko je vera a ko nevera?
Uglješa Mrdić
6. aprila 2021. godine