Majićev i Ilićev CEPRIS upozorava: Niko ne sme da pritiska srpsko pravosuđe, osim nas samih i naših američko-engleskih mentora i sponzora!?

Zašto njegovi članovi, postupaju suprotno odredbama Sudskog poslovnika po kome obaveštenja o radu sudija, pojedinih predmeta daje isključivo predsednik suda, portparol ili posebna Služba za infromisanje!

Srpsko pravosuđe sve više podseća na lovinu koju, bar za sada, veoma neuspešno love razna nevladina udruženja, koja, na našu nesreću, okupljaju ljude iz struke ( sudije i tužioce) koji pri tome uopšte ne vode računa o kršenju propisa o nespojivosti funckija u pravosudnim organima sa drugim poslovima!?

Ono što je još gore od rečenog, je da postoje ozbiljne sumnje u korupciju u okviru ovih udruženja prevashodno zbog činjenice da su najčešće sakriveni izvori finansiranja, što direktno otvara sumnju u njihovu nepristrasnost u  sudskim postupcima u kojima učestvuju njihovi članovi!?

Tu prevashodno mislimo na Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS) kumova sudija Majića i Ilića i „novosadskog saveznika“ advokata Beljanskog, zatim Ilićevo Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, a pogotovo Boljevićevo Društvo sudija Srbije…

Šta je zapravo CEPRIS? Zašto njegovi članovi, postupaju suprotno odredbama Sudskog poslovnika po kome obaveštenja o radu sudija, pojedinih predmeta daje isključivo predsednik suda, portparol ili posebna Služba za infromisanje! Kako je moguće da čelnici CEPRIS-a izlaze u medije kao do samoposluge ili omiljene kafane, da pričaju o čemu hoće i kad hoće? Da prozivaju kolege, komenatrišu sudske odluke, rad kolega sa kojima nemaju ama baš nikakve veze, drugih državnih službi, pa čak i predsednika Srbije?

Da li svoju moć crpe iz same definicije Udruženja , za koju većina nosioca pravosudnih funkcija u Srbiji zna da su oni zapravo neformalna lobistička grupa ( nešto slično  kao čir!?) na pravosudnom tkivu Srbije,  sa ogromnim šansama za koruptivno, odnosno interesno delovanje… A, njihovi prevashodni interesi nisu u zemlji, već pripadaju američko-engleskoj lobističkoj grupi koja po svaku cenu  godinama pokušava da srpsko pravosuđe prilagodi sopstvenim globalističko-hegemonističkim interesima!?

Sumnja u poštenje ovih vajnih „pravosudnih istraživača i čistunaca“ podgreva pre svega činjenica da oni u svojim redovima imaju sudije, tužioce i advokate… Znači sve bitne aktere jednog sudskog procesa, pa onda nije teško dalje zaključivati, šta se dešava, kada se u istom sudskom procesu protiv neke javne ličnosti ili bitne firme,  u istoj sudnici nađu kao članovi CEPRIS-a sudija, tužilac i advokat?! Ko i sa kojim argumentima može ikoga razuveriti da ovako strukovno povezane osobe neće to iskoristiti i u tekućem sudskom procesu?

CEPRIS je svrhu svoga izgleda stvarnog razloga postojanja baš pokazao skoro na samom početku svoga  rada, pre dve godine u „čuvenom“ sudskom postupku bivšem gradonačelniku Novog Sada, Borislavu Novakoviću, za krivično delo zloupotrebe službenog položaja u Posebnom odeljenju Višeg suda u Beogradu!?

Naime, zamenik tužioca u ovom predmetu je zahtevao izuzeće predsedavajućeg sudskog Veća, Aleksandra Trešnjeva upravo zbog njegovog članstva u Majićevom i Ilićevom CEPRIS-u!

Razlog ovakve odluke zamenika tužioca  bio je sasvim razložan: članovi istog lobostičkog udruženja bili su i Novakovićevi advokati, Slobodan i Vladimir Beljanski ( Slobodan je i predsednik CEPRIS-a!?). Sumnja u nepristrasnost predsednika sudskog Veća je bila više nego očigledna, pa je predsednik Višeg suda u Beogradu doneo pravično rešenje o izuzeću Trešnjeva! U obrazloženju svoje odluke naveo je i to, da se iz Statuta CEPRIS-a ne vidi ko finansira ovu NVO, zbog čega postoji mogućnost da dobije donacije i od stranki u postupku ili lica koja su direktno zainteresovana za ishod postupka…

To šta se potom dešavalo i kakve je žestoke reakcije proizvela ovakva odluka predsednika Višeg suda u Beogradu, mogla bi ladno da se napravi čitava brošura pod radnim nazivom,  onako  kako su ga i u ovoj NVO nazvali „Slučaj CEPRIS“!? Niko od njih tada, a ni sada nije  javnosti odgovorio,  zbog čega im je bilo toliko bitno da  njihov viđeniji član, sudija Trešnjev, baš predsedava sudskim Većem u ovom postupku?

E.E.

Sutra: Zašto je sudija Trešnjev „morao“ da sudi bivšem gradonačelniku Novog Sada?

Оставите одговор