MONTIPAJTONOVSKO (FIKTIVNO) ZAPOŠLjAVANjE ALEKSANDRA ŠAPIĆA

PISMO EMBARGU:

Od nebrojenih događaja koji jedan drugog stižu u našoj i previše mutnoj stvarnosti, ne stigosmo da se bliže pozabavimo spiskom 13 radno angažovanih u novobegradskoj opštini. Sem Zorana Tanasijevića koji navodno radi u opštinskoj arhivi na ažuriranju arhivske baze i tamo fizikališe za platu skoro duplo veću od one koju je imao Pera Kohut, rukovodilac arhive odnosno plate koju sada imaju stalno zaposleni u arhivi. Čovek na nižim poslovima po ugovoru o delu ima veću platu od stalno zaposlenih koji rade složenije poslove. Apsurd objašnjiv jedino fiktivnošću radnog angažovanja Zorana Tanasijevića po ugovoru o delu.

Eh, novobeogradska načelnica stvarno je pravna umetnica. Majstorica “izreci al’ ne reci“ tehnike. Koju je zbog potrebe da prikrije radnje i postupke predsednika novobeogradske opštine morala razviti do savršenstva.

Tražimo mi tako imena 13 radno angažovanih na dan 28.02.2017., a dobijamo spisak 13 imena među kojima je je pet lica, angažovanih po ugovoru o PPP (privremeno povremenim poslovima), kojim je ugovor prestao pre tog dana. Što znači, da su oni nastavili da rade i dalje po novim ugovorima, ili su angažovana umesto njih druga lica koja nisu navedena. U svakom slučaju spisak opet nije potpun ni tačan.

Šta li kriju kada ovako vrdaju sa odgovorima?

Pređimo sad na analizu poslova na kojima su radno angažovani ostalih 12 lica. Na te “poslove bezveznog hoda“ kao u istoimenom montipajtonovskom skeču. Na gomili ovi poslovi se prosto nameću za formiranje još jednog opštinskog odeljenja, za koje već predlažemo istoimeni naziv – odeljenje “bezbeznog hoda“.

Doktor je stvarno napravio iskorak u unapređenju uprave. Ovaplotio montipajtonovski skeč u stvarnost.

Tako je Miloša Jovanovića angažovao na poslovima “prikupljanja podataka od značaja za utvrđivanje mogućnosti i uslova za revitalizaciju postojećih i izgradnju novih sportskih objekta na teritoriji Novog Beograda, a u okviru Programa razvoja sporta u gradskoj opštini Novi Beograd za period 2016-2018“. I to je kao čovek radio mesec dana, za četrdesetak hiljada dinara. Za mesec je prikupio podatke, ispitao uslove za izgradnju novih i revitalizaciju postojećih sportskih objekata na Novom Beogradu. Za period od dve godine. Al’ ajde nek bude i genije. Dopuštamo.

I evo, čitamo mi taj Program (“Sl.list grada Beograda“, 88/2015 od 29.12.2015.) i u njegovoj tačci 12. (Finansijski efekti programa i logičke matrice), stoji da “će se aktivnosti realizovati u okviru postojećih materijalnih, finansijskih i ljudskih resursa.“

Pa što onda angažovaste čoveka? I to na “bezveznim poslovima“. Bilo već prepuno, pa ajd jednogu u program. Ko će ga videti?

I još mu dadoše da radi na utvrđivanju uslova koji su svima poznati. Za revitalizaciju vam treba novac i odgovarajući projekat rekonstrukcije koji će izraditi za to ovlašćeno lice građevinske ili arhitektonske struke. Šta je to ispitivao Miloš kada je sve odavno ispitano i u zakonsko-tehničku formu pretočeno. Čuj pitanja, kako revitalizovati postojeći objekat? Školsku nam spremu nisu dali ali pretpostavljamo da nije ni građevinac ni arhitekta. Angažovali nestručno lice da istraži mogućnost da struka kojoj ne pripada nešto uradi – revitalizuje objekat.

Još je bolje sa uslovima za izgradnju novih objekta. U najurbanizovanijoj opštini, punoj sportskih terena, neko isputuje mogućnosti za izgradnju novih. Otvoriš urbanistički plan, planove blokova i druge planske dokumente pa vidiš gde je šta predviđeno. Pa gradiš ako imaš od čega.

Da li Miloš kao nestručnjak zna da čita ove planove? Ili je išao po Novom Beogradu pa gde mu se svidi “ledinče“ tu bi da sagradi sportski objekat.

Ne, Miloš opisane poslove nije radio. Radio je lično za Šapića ili njegovu stranku. Samo je plaćen iz opštinske kase. Zato je i potpisan ugovor za “posao bezveznog hoda“.

II

Tatijana i Marija Poljak. Neki kažu majka i ćerka, neki da su sestre. Sigurno su u srodstvu, jer su iz istog mesta u okolini Beograda. “Zli jezici“ prenose da rade na poslovima kućne pomoći (Tatijana) i čuvanja dece (Marija) lično predsednika Šapića. Pogledamo li im opis poslova, dođe nam da im poverujemo.

Tatijana je angažovana na poslovima “čuvara zelenila u zimskom periodu“. Ona u periodu od 03.02. do 02.03.2017., periodu poznatom kao zimsko godišnje doba, “održava zelene površine oko opštine Novi Beograd“. Što bi u suštini bio jedan travnjak ispred zgrade prema Bul. Mihaila Pupina.

Već smo se pitali kako ga održava? Kad eto ti odgovora. “Što posebno podrazumeva“, stoji dalje u opisu posla Tatijaninog,“čišćenje, pražnjenje kanti za otpatke, dopunjavanje zemlje zasadom i zalivanje“.

Tatijana se izlaže opasnosti sukoba sa “Zelenilom“, jer njihov je posao održavanje, pa i čišćenje te površine ispred opštine. Kad prođe zima i dođe maj, pa počne trava da buja, svi se sećaju radnika te firme sa trimerima kako bučno kose travu i žena iz zelenila kako sa “bockalicom“ i kesom u ruci pošteno svoj hleb zarađuju. Tatijana se “ugurala“ među njih na mesec dana.

Zahvalne su joj bile čistačice angažovane preko firme za čišćenje zgrade opštine, što nisu taj mesec morale da prazne kante ispred opštine što im je inače posao. Doduše ima ih tako malo da jedva da stignu da očiste i Šapićev kabinte. Ostali deo opštine se jednostavno ne čisti ili s’vremena na vreme. A i platu te žene neredovno dobijaju, mada opština redovno mesečno plaća uslugu. Šta briga Šapića – humanitarca za čistačice. Važno je da njegovo bude čisto, a od čega te žene žive, nije njegova briga.

Šapić brine o svim građanima, a ne o pojedincima.

I tako, dođe Tatijana na posao, krene da čisti površinu, kad tu već radnice zelenila. Uzme da prazni kante, al’ njih popodne ispraznile čistačice preko agencije koja daje opštini uslugu čišćenja. Na kraju uzme, očajna, da dopunjava žardinjere zemljom, al’ one su već pune, pošto kako je poznato zemlja teško “isparava“, a i okolni stanovnici i ljubitelji terasnog cveća nisu skloni da se posluže zemljom iz opštinskih žardinjera.

Gotovo očajna, da bi opravdala svoje mesto uzima da zasađuje travu i drugo rastinje oko opštine i da ih zaliva.

Po “vrelom zimskom danu“.

Ćerka ili sestra ili rođaka, mesec pre toga, iscrpla se u “osmišljavanju, kreiranju i unapređenju rada E-uprave i poboljšanju funkcionalnosti i efikasnosti rada u domenu pružanja usluga građanima.

Za mesec dana, što bi rekli z’čas, osmisli, iskreira i unapredi E-upravu. Šta ima veze što je ona već osmišljena i u zakon metnuta. Pa još i uputstva pisali. Sve po strani ostavlja Novi Beograd, angažuje (radno) Mariju da osmisli osmišljeno. Doduše po više osnova opšina Novi Beograd je proglasila svoju “autonomnost“ pa što ne bi i u domenu E – uprave.

Onda osmislivši osmišljeno, Marija to kreira, mada su osmišljavanje i kreiranje pojmovi istovetni, al’ držimo se opisa poslova sa spiska, koji valjda tako naglašava značaj onoga što je Marijin delokrug.

I na kraju ona osmisli osmišljeno, pa to što je osmislila kreira, pa onda i unapredi. Ona je stvoritelj E – uprave Novi Beograd, koja poznato je do nje nije postojala; i ona ne prepušta svom delu da se po osobinama koje mu je stvaranjem ugradila dalje razvija; ona to – E- upravu, još po stvaranju unapređuje. Ona je i informatičar i pravnik istovremeno.

Građevinske dozvole se izdaju elektronski. Inspektori vode elektronsku bazu prijava, upisuju u elektronsku evidenciju podatke o postupcima, borci vrše elektronske uplate boračkih dodataka. Ništa to nije bilo. Sve je to aprstrahovano i svi je to Marija ponovo osmislila, pa osmislivši kreirala i potom unapredila za mesec dana. “Svima je to poznato u opštini.“

Potom je “poboljšala funkcionalnost i efikasnost rada u domenu pružanja usluga građanima.“ Aj što ponovo imamo da dva puta radi isto, poboljšava funkcionalnost, pa potom to isto al’ kao efikasnost. Čega? Usluga građanima. Kojih usluga kada je već sve prethodno osmislila pa kreirala pa unapredila?

Nemamo mi ništa protiv da neko čuva Šapićevu decu, živa bila. Plaćati tu uslugu, međutim, mora iz svog džepa, jer platiti iz opštinskog budžeta, znači zloupotrebiti položaj.

ZAPOSLENI U OPŠTINI NOVI BEOGRAD!

Оставите одговор