Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine kao kupleraj sa crvenim fenjerom i masnim čaršafima?!

Reagovanja na dešavanja u Savetu Slovaka   koja mediji ne žele da objave:

Za sada poslednja sednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine (NSSNM), koja se nakon kašnjenja,  natezanja, jurnjave, te nakndanog dovoženja članova „većine“ kolima, na jedvite jade ipak održala početkom septembra u Bačkom Petrovcu, otkrila je nekoliko stvari:

  1. Predsednica NSSNM Ana Tomanova Makanova i predsednica Izvršnog odbora NSSNM Katarina Melegova Melihova broje poslednje dane na funkcijama. Radi se o agoniji, živom blatu… U situaciji kada standardnim putem nisu znale da obezbede kvorum, pribegle su najbednijim metodama. Telefoniralo sa danju i noću. Obećavalo se i pretilo. Nisu se birale reči ni sredstva. I gle čuda – ujutru se desio  minimalni kvorum. Odjednom su se na sednici pojavili neki članovi, koji su u poslednje vreme sa sastanaka izostajali, rušeći tzv. „većini“ kvorum. Voleli bi smo da znamo, šta se one noći desilo u njihovim glavama, do kakvih bitnih, „principijelnih“ promena u stavovima  je  u poslednjem trenutku kod njih došlo? Neki glasovi govore da ih je ATM jednostavno „kupila“. Međutim, ja lično u to ne verujem. Jer, radi se na jednoj strani o uglednom mladom slovačkom evangelističkom svešteniku, na drugoj strani o istaknutoj figuri u oblasti prevođenja sa slovačkog na srpski jezik i glavnoj urednici slovačkog književnog lista Novi život.  Zato bi bilo korisno da oni sami ove glasine demantuju. Jer, ljudi će inače svašta da pričaju…

    Zoroslav Spevak
  2. Nekoliko puta sam javno pisao i govorio o tome da je predsednica Saveta Slovaka od ove najviše institucije slovačke manjine načinila buvljak, gde je sve jeftino, već više puta korišćeno i može se budzašto kupiti i prodati… Sada želim, takođe javno, da se izvinim zbog ovakvih ranijih karakterizacija. Poštovani, ne, to nije buvljak – to je javna kuća, bordel, seoski kupleraj sa masnim sedištima i prljavim čaršavima. Ispred ulaza ovog i ovakvog Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine treba odmah okačiti crveni fenjer.
  3. Želeo bih svima onima, koji se u tom kupleraju kreću, prijatno se tamo osećaju, podržavaju njegov hod, u ovom slučaju prvenstveno uvaženom gospodinu svešteniku i gospođi koja se bavi prevođenjem sa slovačkog na srpski jezik, ali i bivšem direktoru OŠ „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu a sadašnjem potpredsedniku Opčtine Bački Petrovac, o kome zaista ništa koruptivno nisam čuo i ne razumem zašto svojim prisustvom i glasanjem kalja sopstveno ime i podržava ovo teško korumpirano i teško kompromitovano rukovodstvo NSSNM. Ostali dizači ruku me zapravo i ne zanimaju, njihov ljudski sadržaj je negde iščileo, ostale su samo prazne ljušture.

Zoroslav Spevak

 

 

Оставите одговор