Naslov: Protokol čuva Dunav i priobalje (1)

Da li je Srbija ispoštovala ono što su se davno potpisanim protokolom obavezale lokalne samouprave i Upravni okruzi kad je u pitanju zaštita Dunava i njegovog priobalja? Mišljenja stručnjaka su oprečna u odnosu na stavove resornih ministarstava, ali se svi slažu u jednom, da je učinak svakoga ponaosob umnogome zavisio I od opredeljenih sredstava  za ove aktivnosti…

Pre skoro 12 godina, u Srbiji je potpisan Protokol o saradnji podunavskog, braničevskog i južnobanatskog okruga kaso konkretan  potez  zaštite i očuvanja biljnog i životinjskog sveta reke Dunav. Time je ozvaničena saardnja svih lokalnih samouprava  na toku reke Dunav kroz Srbiju sa samo jednim jedinim zadaqtkom: očuvati “Plavog momka” od samih sebe, sačuvati ovu prirodnu oazu onakvom kakvu sun am je preci ostavili pre mnogo stotina godina…

U zgradi Podunavskog upravnog okruga 18. decembra  2007. godine potpisan je Protokol o saradnji Podunavskog, Braničevskog i Južnobanatskog upravnog okruga sa posebnim osvrtom na zaštitu i očuvanje prirodnih bogatstava  reke  Dunav. Tekst protokola glasi

Vođeni interesom očuvanja opšteg dobra u sadašnjici, a naročito za buduće naraštaje, uvereni da reku nismo nasledili od predaka nego pozajmili od potomaka, u dobroj nameri zaštite i očuvanja prirodnih dobara reke Dunav, načelnici Južnobanatskog, Braničevskog i Podunavskog upravnog okruga  potpisuju

U dobroj veri da na ovaj način pomažu nastojanjima mnogih građana, njihovih udruženja, mnogim državnim organima, načelnici Južnobanatskog, Braničevskog i Podunavskog upravnog okruga su se  saglasili da:

1. Međusobno sarađuju i zajedno zahtevaju od svih nadležnih da ulože maksimalan trud u okviru svojih poslova, a u cilju očuvanja ribljeg fonda reke Dunav;
2. Zajedno pokrenu aktivnosti pred nadležnim državnim organima u pravcu poboljšanja čuvanja flore i faune reke Dunav;
3. Usaglašeno pruže najveću podršku i koordinaciju rada nadležnim republičkim inspekcijama u njihovom radu u cilju ekološke zaštite reke Dunav;
4. Podjednako ulože napor da u ove aktivnosti uključe i druge državne organe, javna preduzeća i lokalne samouprave čiji je interes očuvanje reke Dunav;
5. U dogovoru rade na usklađivanju i ostvarenju interesa svih lokalnih samouprava koje izlaze na obale reke Dunav.

Protokol su potpisali ondašnji načelnici Podunavskog upravnog okruga, Braničevskog upravnog okruga i  Južnobanatskog upravnog okruga
Nakon potpisivanja Protokola održana je konerencija za štampu sa medijima sa teritorije opština Podunavskog Braničevskog i Južnobanatskog okruga.

Tom prilikom je još jednom ukazano za potrebu jednog ovakvog vida konkretne saradnje i data čvrsta uverenja da sve što je zapisano nikako neće ostati mrtvo slovo na papiru!? Da će svako u svojoj sredini na toku reke Dunav korz Srbiju učiniti sve da se sve tačke ovog “ugovora” ispoštuju do poslednje rečenice…

 

Оставите одговор