NE DAMO LJUBU, A LJUBA NE DA FOTELJU: Šta se krije iza smene direktora škole?

FOTO: www.osmiletic.edu.rs
Prvi septembar je tradicionalno prvi dan škole za mnoge đake, ali to nije slučaj sa đacima OŠ “Svetozar Miletić” u Zemunu, gde je smenjen direktor te škole Ljubomir Mosurović. Naime, Mosurović odbija da prihvati odluku Ministarstva prosvete već organizuje protestni skup, čime je grubo prekršio zakon i iskoristio decu za sopstvenu korist.
Da dojučerašnji direktor škole koristi decu i njihove roditelje, može se videti i po tome što je danas za 18h zakazao roditeljski sastanak cele škole i da nakon tog sastanka želi da izvede i roditelje i decu i da to prestavi kao masovan protest što je teška zloupotreba dece i nepoštovanje zakona.
Tim povodom, kontaktirali smo ministra prosvete Mladena Šarčevića, kako bi utvrdili zbog čega je Mosurović smenjen i zašto nije došlo do početka nastave, kao u ostalim školama.
– To što sada protestuju da Musurović ne bude smenjen jednostavno je vrsta pritiska pred kojim neću da posustanem. Vrlo jasno sam komunicirao sa njima, i objasnio im šta je razlog za njegovu smenu. Njemu je, naime, još pre šest meseci skrenuta pažnja da ne može da radi kako radi i već jednom je pokušana njegova smena. No, zaista je vrlo jasno objašnjeno roditeljima koji su razlozi, a ima ih u dve grupe, i to četiri teža i četiri lakša. Da su samo ta četiri lakša, pa još i da diskutujemo, ali ovako ne možemo. Ne može da se bira školski odbor kako kome odgovara, niti da se ne vidi da li su ti ljudi prošli procenu, da li su osuđivani ili vrše više funkcija. Ako njima to nije dovoljno, neka rade šta hoće. Ja se držim zakona i radiću po zakonu- ističe Šarčević i dodaje:
-Nije sitnica da čovek zapošljava mimo standarda koji su propisani za rad u prosveti i slične stvari. Ne želim time ni da se bavim. Oni vrše određenu vrstu opstrukcije, a ovde je vrlo jasno da Musurović sam to organizuje i da je na taj način pokazao manir. Sačekaću svakako razvoj događaja, pa ću odlučiti šta i kako po tom pitanju, a da se povuče naša odluka, to je smešno – zaključuje ministar.
Ko je organizator protesta?
Da Mosurović sam organizuje proteste, govori činjenica da sam štampa bedževe i zakazuje roditeljski sastanak, čime manipuliše roditeljima i zloupotrebljava decu.
Naime, njegova blagajnica sa platom od 25.000 dinara ima svoj kozmetički salon, a na sina autoperionicu na Starom sajmištu i štampariju. U toj štampariji se štampaju bedževi “Ne damo Ljubu”.
Mosurović takođe ima i Fejsbuk grupu “Ne damo Ljubu” čija organizacija i rad podseća na rad grupe “Ne davimo Beograd”, i kako se saznaje, Mosurović blisko sarađuje i dobija instrukcije od Saše Radulovića, Saše Jankovića i Saše Ljubinkovića, koji na ovaj način žele da dobiju jeftine poene za gradske izbore koji se održavaju u Beogradu početkom sledeće godine i da prikažu ministra Šarčevića kao osobu koja ne misli na interese đaka.
Da to nije tačno, potvrdilo nam je Ministarstvo prosvete, poslavši nam detaljan opis prekršaja koje je Ljubomir Mosurović načinio i zbog čega je doneta zakonska odluka da bude smenjen.
1) Nezakonit prijem u radni odnos zaposlenih koji nisu imali potreban stepen stručne spreme, imali su samo osnovne studije 240 bodova a ne i master kako Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ZOSOV) propisuje u čl. 8.
2) Način zasnivanja radnog odnosa sa troje zaposlenih je takođe u suprotnosti sa članom 132. ZOSOV.
3) Broj učenika u odeljenjima veći je od propisanog(najviše do 30 učenika) Zakonom.
4) Škola nije dostavila dokaze za članove Školskog odbora da ispunjavaju uslove o neosuđivanosti što je predviđeno članom 54. stav 11. tačka 4. ZOSOV.
5) Da članovi Školskog odbora nisu članovi drugog Organa upravljanja što je takođe predviđeno članom 54. stav 11. tačka 2. ZOSOV;
6) Sednicama Školskog odbora ne prisustvuju redovno članovi sindikata, ni učeničkog parlamenta što je predviđeno Zakonom.
7) Školski odbor je doneo nezakonitu Odluku o preporučenom iznosu roditeljskog dinara u iznosu od 1.400 din. Mada je ovo u Zakonu isključivo ovlašćenje Saveta roditelja škole.
8) Školski odbor nije doneo Plan stručnog usavršavanja zaposlenih i nije usvajao izveštaj o njegovoj realizaciji na način kako je predviđeno članom 57. stav 1. tačka 8. Zakona;
“Donošenjem nezakonitih odluka direktora i Školskog odbora stekli su se uslovi za uvođenje privremenih mera u skladu sa članom 35. Zakona”, navodi se u Ministarstvu prosvete.
Ovi prestupi u praksi znače da, zahvaljujući nezakonitom zapošljavanju ljudi bez adekvatne stručne spreme, bez posla su ostali tehnološki viškovi koji su, osim osnovnih, završili i master studije, ali nemaju mesta jer ih nezakonito zauzimaju zaposleni sa samo 240 ESP bodova.
Iako više od 30 učenika po odeljenju deluje kao manji prekršaj, to zapravo znači da ti đaci nemaju kvalitetnu nastavu i nastavnici ne mogu da im se posvete tokom osmogodišnjeg školovanja koje je najbitnije kako bi dete steklo osnove za srednju školu, a kasnije i fakultet.
Povredom zakona o osnivanju školskog odbora, Mosurović je napravio ozbiljan prekršaj, zato što, ukoliko se ne postave stručni kadrovi koji bi činili školski odbor, direktor može samostalno da upravlja školom, kontrolom školskog odbora.
Treba napomenuti da Mosurović nije na sastanke školskog odbora zvao ni predstavnike učeničkog parlamenta ni predstavnike sindikata, čime je načinjen ogroman propust u kontroli rada samog školskog odbora. Koliko je školski odbor važan govori činjenica da on usvaja budžet, određuje gde će deca ići na ekskurziju, bira koja će to turistička agencija da vodi decu na ekskurziju, čime se stvara prostor za malverzaciju. Direktor uz pomoć školskog odbora određuje i visinu đačkog dinara, pa tako ove godine on iznosi 1.400 dinara, na šta se veliki broj roditelja žalio.
Takođe, određuje kome i po kojoj ceni će se izdavati školske prostorije.
Mosurović je planirao i izgradnju etno sela u Gornjem Milanovcu i postavio je prototip budućeg etno sela u dvorištu škole, koji je predstavljen kao donacija iz Rusije.
Pre tri godine pokrenuo je kupovinu placa u Pambukovici, gde bi napravio etno selo od novca koje je prikupljao na ime udruženja građana gde su donacije davali roditelji, međutim plac nije kupljen i ne zna se šta je sa tim novcem, a od etno sela je ostala samo drvena kućica u dvorištu škole. Ne postoji saglasnost od Ministarstva prosvete, niti njegovi izveštaji o tome.
Takođe, dobio je od opštine Gornji Milanovac na korišćenje staru školu, koju je krenuo da renovira, bez saglasnosti Ministarstva prosvete i ponovo bez ikakvih izveštaja o tome koliko novca je potrošeno, s kojim odobrenjem i u koju svrhu.

Оставите одговор