Nebojša Bakarec: Državotvorni modeli Kine i Srbije

Ovo je istovremeno i programski tekst, o dva slična državotvorna modela – Kine i Srbije. Srž ovog teksta je: SNS predstavlja zlatni presek srpskog društva. U Srbiji vlada meritokratija – vladavina najsposobnijih! Ime Aleksandra Vučića je simbol obnove i uzdizanja Srbije! Predsednik Vučić, SNS i srpske vlasti isporučuju građanima Srbije očekivane dobrobiti. Zajedno sa predsednikom Vučićem borimo se za to da Srbija ostane pristojno, civilizovano i pravedno društvo. Sopstvena uverenja zastupamo na asertivan način – uz puno uvažavanje tuđih.

Skupština Srbije stalno usvaja sporazume sa različitim državama. Najčešće su to sporazumi koji se tiču ekonomije. Tako su u Skupštini 28.04.2021. usvojena tri sporazuma. Sva tri će doneti nove projekte, investicije, i bolje poslovanje sa Kinom, SAD i Francuskom. Svi ti sporazumi govore o uravnoteženoj politici Srbije. Iskoristiću usvajanje sporazuma sa Kinom da pokažem vezu državotvornih modela Kine i Srbije. Sporazum sa Kinom doneće bolje poslovne mogućnosti obema državama, unaprediće bezbednost u prometu robe, pospešiće trgovinske tokove, i otkloniće prepreke u trgovini sa Kinom. Srbija vodi uravnoteženu politiku saradnje sa Kinom – posebno u ekonomskoj saradnji. Kina nesebično pomaže Srbiji na mnogim poljima, ne nameće svoju politiku, ne uslovljava, i ne ucenjuje Srbiju. Skupštinu Srbije je 26.04.2021. posetila ambasadorka Narodne Republike Kine, ekselencija Čen Bo, da bi prisustvovala prvom sastanku Poslaničke grupe prijateljstva sa Kinom u ovom sazivu. Najbolji primer saradnje Srbije i Kine su epidemija, nabavka vakcina i nesebična pomić Kine. Iz Kine je do sada stiglo tri miliona vakcina!

Kineski državotvorni model

U Kini vlada meritokratija. Meritokratija je vođstvo zasnovano na nadarenosti, inteligenciji i drugim bitnim veštinama, a ne na nasleđu (aristokratija), bogatstvu (plutokratija) ili volji većine (demokratija). A vlasti Kine vladaju uz podršku ogromne većine građana. Meritokratija je koncept po kome su ekonomska dobra i politička vlast povereni pojedincima na osnovu talenta, pregalaštva i ostvarenja. Mogu da konstatujem da Srbija, vođena predsednikom Vučićem, takođe primenjuje sličan državotvorni model. Vratiću se na ovo pitanje. Kina nije jednopartijska država. To je samo stereotip koji širi zapad. Pored Komunističke partije (KPK) u Kini postoji još osam političkih partija (ne računajući Hongkong, Makao i Tajvan), i one su prepoznate u ustavu Kine. Svih devet čine „Ujedinjeni front“, kojim dominira KPK. Dominacija jedne partije je samo pomogla Kini da postane ekonomski najmoćnija država na svetu. Osam političkih partija su u sistemu višepartijske saradnje i političkih konsultacija pod vođstvom KPK. Tih osam kineskih stranaka su dobronamerne i sarađuju sa KPK, zbog dobrobiti naroda i ne podmeću klipove u točkove napretka. Na Tajvanu, koji je deo Kine, u Hongkongu i u Makau, deluje još niz stranaka van ovih pobrojanih osam. Pitanje kineskog višestranačja nemoguće je posmatrati van konteksta formule „jedna zemlja – dva sistema“. Osam kineskih stranaka nisu opozicione na onaj zapadni, destruktivni način, već zajedno sa KP Kine učestvuju u državnim poslovima, savetovanjima o principima državne politike i izboru najvišeg rukovodstva zemlje. One učestvuju u ostvarenju dogovorene državne politike i u primeni zakona i propisa, u organima vlasti Svekineskog narodnog kongresa. Imaju nezavisan status i svaka uživa ugovorene političke slobode, pravo na organizacionu nezavisnost i ravnopravnost pred zakonom i druga prava određena ustavom. Kina poseduje sposobnu javnu administraciju, odgovornu vlast i vladavinu prava. Po istraživanju zapadnjačkog IPSOS-a iz marta 2019., 94 odsto Kineza iskazuje zadovoljstvo putem kojim se zemlja kreće. Kineska KPK uživa visok stepen uvažavanja i podrške stanovništva. Kinezi su šampioni u pogledu optimizma u pogledu budućnosti zemlje. Kineska država se odgovorno ponaša u pogledu kvaliteta propisa, vladavine prava i borbe protiv korupcije i ima visoku efikasnost upravljanja. Podrška kineskog naroda vlastima i sistemu zasnovana je na „legitimitetu delovanja“. Jednostavno rečeno, kineske vlasti isporučuju narodu očekivane dobrobiti. Jednako tome srpske vlasti isporučuju građanima Srbije očekivane dobrobiti. Sama KPK, kaže „možemo upravljati samo dok imamo ekonomske rezultate“. KPK poseduje „vezivno tkivo“ za dodir za narodom. KPK poseduje institucionalna rešenja za postizanje saglasja o nacionalnim prioritetima.

Srpski državotvorni model

Dolazim do državotvornog političkog ustrojstva u Srbiji. Na izborima 2014., 2016., 2017. i 2020. godine, kao nekoga ko zaslužuje poverenje, SNS i Vučića je prepoznalo, 1.740.000, 1.820.000, 2.010.000 i 1.953.000 građana. To je znak da je SNS odavno postao široki narodni pokret koji nadilazi važnost i suštinu jedne političke stranke. SNS predstavlja zlatni presek srpskog društva. U poslednjih pet godina se iskristalisao svetonazor – pogled na svet SNS, koji prihvata najmanje 60 odsto građana. Posle 13 godina, SNS je postala pokret sličan ruskoj „Jedinstvenoj Rusiji“ i sve više sličan vladajućoj kineskoj partiji. To podrazumeva dva važna preduslova – stabilnu višegodišnju podršku najmanje polovine biračkog tela i zauzimanje pozicije političkog centra, ali i pozicija neposredno sa leve i desne strane centra. Srbija mora da nastavi EU integracije. EU je neupitna destinacija Srbije. U svakom slučaju Kina i Rusija, pokazuju kako jedan drugačiji politički model može biti uspešniji od zapadnog. I taj model sve više primenjuje Srbija. Srbija treba još više da jača to novo političko ustrojstvo. Postoje jasne naznake nastajanja novog političkog modela u Srbiji. Taj novi politički model podrazumeva: 1. Etatizam – jaku ulogu države 2. Kapitalizam sa ljudskim licem 3. Jednu dominantnu partiju 4. Meritokratiju. SNS je postepeno dovela do toga da u Srbiji vlada meritokratija. Vladavina najsposobnijih.

U devetoj godini vladavine, predsednik Vučić i SNS su pokazali da Srbiji nude stabilnost, budućnost, razvoj. Uspeh, i na unutrašnjem i na spoljno političkom planu. Vučić i SNS grade mostove u društvu, a ne nove podele. Sam predsžednik Vučić već 9 godina pruža ruku saradnje i levici i desnici, i „Patriotskoj“ i „Drugoj“ Srbiji, i stručnim, neokaljanim pripadnicima bivših vladajućih stranaka. SNS je zastupnik one velike većine običnih građana, a ne lažne elite. Tokom 9 godina u sistem su uključene stotine hiljada građana, koji su ranije bili tranzicioni gubitnici. Oni su praktično povratili mnoga građanska prava (pravo na rad, na učešće u javnom životu…) koja im je oduzela dosovska i žuta deesovska lažna elita. Ovo je najpozitivnija sociološka pojava. Koliko znam demokratija podrazumeva, i bukvalno znači – vladavina naroda. Evo vladavine naroda, uz pomoć SNS!

Predsednik Vučić vodi i strateški i taktički sjajnu politiku. Uravnoteženu politiku. To je politika neutralnosti, u praksi, a ne samo u teoriji. Srbija odlično sarađuje sa EU, posebno sa Nemačkom, sa Rusijom, sa SAD, sa Kinom. Sa svim susedima Vučić razvija prijateljske odnose, uprkos provokacijama Hrvatske, Federacije BiH, Crne Gore, lažne države Kosovi i Albanije. Na sve to Srbija odgovara nesebično donirajući vakcine državama okruženja. Predsednik Vučić pokazuje hvalevrednu trpeljivost spram kampanje mržnje i satanizacije, koja dolazi od tajkunske opozicije i medija. Migrantska politika Srbije je za pohvalu. Vlada dobija pozitivne ocene svih međunarodnih finansijskih institucija. Ekonomska situacija je stabilna. Srbija se izvanredno bori protiv epidemije i lider je u vakcinaciji u Evropi. Podele u društvu su svedene na najmanju moguću meru. Vodi se borba protiv korupcije i mafije. Dovode se strani investitori širom Srbije, koji otvaraju nova radna mesta. Mediji su oslobođeni pritiska Vlade, i zapravo samo manji deo medija direktno ili indirektno podržava Vučića i Vladu, dok je veći deo medija, nažalost, pod kontrolom inostranih i tajkunskih krugova. Ne postoje „svete krave“ u SNS-u, i smene ili hapšenja funkcionera nisu retka pojava. Vlast DS, nikada nije smenjivala, a kamoli hapsila svoje korumpirane funkcionere. Ime Aleksandra Vučića je simbol obnove i uzdizanja Srbije. Zajedno sa predsednikom Vučićem borimo se za to da Srbija ostane pristojno, civilizovano i pravedno društvo. Sopstvena uverenja zastupamo na asertivan način – uz puno uvažavanje tuđih. Asertivnost podrazumeva spremnost da se čvrsto i argumentovano, zastupa sopstveno uverenje, ali, istovremeno, i spremnost da se sasluša i suprotno mišljenje, uz puno uvažavanje i branjenje prava da ono postoji.

Građanima je potrebna stabilna i jaka Srbija. Takva Srbija podrazumeva da i njena stožerna stranka bude stabilna i jaka. Takva Srbija traži novi politički model koji pruža upravo SNS. To će sprečiti procese razgradnje države koje podstiču unutrašnji i spoljni neprijatelji. Članovi SNS, milioni birača SNS, kao i svi građani su so ove zemlje. Članovi i birači SNS su prosečni, normalni, obični građani. Da citiram kratak stih iz pesme „Priča o starim ženama“ velikog poljskog pesnika Tadeuša Ruževiča, koji kao da govori baš o tim običnim građanima: „Njihovi sinovi otkrivaju Ameriku, ginu kod Termopila, umiru na krstovima, osvajaju kosmos…“. Živela Srbija!