Nebojša Bakarec:„Nova S“ i „Direktno“ krše Zakon o zabrani diskriminacije i Kodeks novinara Srbije!

U subotu 9.10.2021. na svojim društvenim mrežama, i na „Instagramu“ sam objavio afirmativan post o predsedniku Vučiću i fotografije njega i njegove porodice. Tekst koji je pratio fotografije glasi: „Puna podrška predsedniku Vučiću. Vučić štiti Srbiju, uzdiže Srbiju, gradi Srbiju, vakciniše Srbiju, leči Srbiju. Leči prošlost u sadašnjosti, radi budućnosti. Vučić trpi najbestijalnije napade na svoju porodicu, pre svega na brata i starijeg sina. Vređaju mu majku na televiziji. Dehumanizuju ga, i celu njegovu porodicu sa ciljem da im neki ludak naudi. Neće proći. Tu smo svi mi, tu je cela Srbija“.

Đilasovski portal „Direktno“ je istog dana objavio uvredljiv i diskriminišući, nepotpisan tekst pod naslovom: „Pomislimo ne može niže, a onda se pojavi Bakarec“. U tekstu stoji: „Nebojša Bakarec je prešao dugačak put do najbanalnijeg apologete lika i dela Aleksandra Vučića (…) pokušao je da objavom fotografija Vučića iz mladih dana gane svoje pratioce, a ujedno i zaradi dodatni poen u gospodarevim očima (…) poltronstva i ulizištva, koji su u Srbiji „zlatnog naprednjačkog doba“ uzdignuti na pijedestal“.
Drugi đilasovski portal, portal TV „Nova S“ je takođe istog dana objavio uvredljiv i diskriminišući tekst pod naslovom: „Da li je ovo najuvlakačkiji post Nebojše Bakareca ikad?“. Tekst je potpisao Marko Radonjić. U tekstu stoji: „Nebojša Bakarec, preko noći je postao najveći branilac lika i dela predsednika Srbije (…) stepen njegovog poltronstva prema lideru naprednjaka biva sve veći. U pauzi između vređanja i optuživanja Dragana Đilasa, poslanik SNS Nebojša Bakarec obično je raspoložen za dodvoravanje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću“.
Da se razumemo, obožavam kada me satanizuju Đilasovi mediji. Ponosan sam zbog toga. Dižu mi rejting. Sa druge strane, to ne znači da podržavam medijsku demonizaciju. Ova dva portala propagiraju zlo, i kada me oni napadnu onda znam da sam uradio nešto dobro, čime sam uznemirio zlo. Sviđa mi se da im ne bude prijatno. Takođe, u ovom slučaju, hvala im što ovim napadom i deljenjem mojih stavova i fotografija Vučića i njegove porodice, propagiraju i šire moje i stavove SNS. Demonizuju me zbog toga što sam objavio Vučićeve fotografije iz detinjstva, i pohvalan tekst. To ne može biti razlog da nekoga vređate i satanizujete.
Osim što ova dva teksta portala „Nova S“ i „Direktno“ diskriminišu tj. predstavljaju svojevrsni najstrašniji „rasizam“( diskriminacija i rasizam po osnovu političke pripadnosti), oni pokazuju užasne dvostruke aršine. O čemu se radi?
Kada ja objavim Vučićeve slike iz detinjstva, onda me „Nova S“ i „Direktno“ vređaju, diskriminišu i kažu da sam „uvlakač koji je nisko pao“.
Kada portal „Direktno“ mnogo puta do sada objavi Đilasove slike iz detinjstva, onda kažu to je nostalgija, i kažu – divni, pošteni i plemeniti Đilas. Tako je portal „Direktno“, pre neki dan 5.10.2021., objavio Đilasove slike iz detinjstva u tekstu pod naslovom: „Ovaj dečak sa slike je danas Vučićev ljuti protivnik“. U tekstu stoji: „Slike iz detinjstva često znaju da budu neprocenjive, a pogotovo kada je na njima neka poznata ličnost. Jedna od takvih ličnosti je svakako i Dragan Đilas, koji je danas veliki protivnik aktuelne vlasti i Aleksandra Vučića. Prepoznajete li ga na slici iz detinjstva? Tako je Dragan Đilas, jedan od lidera opozicije, povodom svog rođendana krajem februara ove godine, objavio fotografiju iz detinjstva. Đilas je na slici plavušan, pa je, kada je podelio tu uspomenu, napisao:- Danas je Gojkovom bratu rođendan. Ko hoće nek čestita – napisao je Đilas ispod fotografije“.

Isti standardi bi morali da važe i za Vučića i za Đilasa, i za mene i za „Direktno“, ali đilasovci smatraju da su oni vredni, a mi bezvredni! Zbog čega su samo Đilasove slike iz detinjstva neprocenjive, a Vučićeve nisu? Zbog čega je onaj ko objavi Vučićeve slike iz detinjstva „uvlakač koji je nisko pao“, po oceni medija koji postupi istovetno, i objavi Đilasove slike iz detinjstva, a to proglašava uzvišenim činom? Zbog čega portali „Direktno“ i „Nova S“ onda i za sebe ne kažu to isto što kažu za mene, kada objave Đilasove slike iz detinjstva? Da ponovim, oni su zagovornici dvostrukih aršina i diskriminacije. Oni smatraju da su elita i vredni, i da smo mi naprednjaci bezvredni talog.
Diskriminacija
Već sam pomenuo da ova dva portala konstantno krše „Zakon o zabrani diskriminacije“.
Tim Zakonom se uređuje opšta zabrana diskriminacije, oblici i slučajevi diskriminacije.
Portali „Nova S“ i „Direktno“ neopravdano prave razliku i nejednako postupaju, u odnosu na nas članove i funkcionere SNS, kao i na članove naših porodica, ili u odnosu na nama bliska lica. Tu diskriminaciju čine na otvoren ili prikriven način, koji se zasniva na političkim ubeđenjima i članstvu u političkoj organizaciji, i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima. Tako to definiše „Zakon o zabrani diskriminacije“.
Zakon važi i za ova dva portala, i nalaže im da poštuju načelo jednakosti, koje oni krše.
Ovaj Zakon u članu 4. kaže: „Svi su jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva. Svako je dužan da poštuje načelo jednakosti, odnosno zabranu diskriminacije“. Portali „Nova S“ i „Direktno“ krše ovaj član.
U članu 5. kaže: „Oblici diskriminacije su neposredna i posredna diskriminacija, kao i povreda načela jednakih prava i obaveza, pozivanje na odgovornost, udruživanje radi vršenja diskriminacije, govor mržnje, uznemiravanje, ponižavajuće postupanje i (…) i navođenje na diskriminaciju“. Portali „Nova S“ i „Direktno“ krše ovaj član.
U članu 6. Zakon kaže: „Neposredna diskriminacija postoji ako se lice ili grupa lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva u istoj ili sličnoj situaciji, bilo kojim aktom, radnjom ili propuštanjem, stavljaju ili su stavljeni u nepovoljniji položaj, ili bi mogli biti stavljeni u nepovoljniji položaj“. Portali „Nova S“ i „Direktno“ krše ovaj član.
U članu 8. Zakon kaže: „Povreda načela jednakih prava (…) postoji ako se licu ili grupi lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva, uskraćuju prava i slobode (…) koje se u istoj ili sličnoj situaciji ne uskraćuju ili ne nameću drugom licu ili grupi lica (…)“. Portali „Nova S“ i „Direktno“ krše ovaj član.
U članu 11. Zakon reguliše „govor mržnje“ i kaže: „Govor mržnje. Zabranjeno je izražavanje ideja, informacija i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog ličnog svojstva, u javnim glasilima i drugim publikacijama (…)“. Portali „Nova S“ i „Direktno“ krše ovaj član.
U članu 12. Zakon reguliše „Uznemiravanje, ponižavajuće postupanje“ i kaže: „Uznemiravanje, ponižavajuće postupanje. Zabranjeno je uznemiravanje, ponižavajuće postupanje (…) koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva, a naročito ako se time stvara zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće i uvredljivo okruženje“. Portali „Nova S“ i „Direktno“ krše ovaj član.
U članu 13. Zakon reguliše „Teške oblike diskriminacije“ i kaže: „Teški oblici diskriminacije. Teški oblici diskriminacije su: 1. izazivanje i podsticanje neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti po osnovu (…) političkog opredeljenja; 3. propagiranje diskriminacije putem javnih glasila; 6. diskriminacija koja je izvršena više puta (ponovljena diskriminacija) ili koja se čini u dužem vremenskom periodu (produžena diskriminacija) prema istom licu ili grupi lica“. Portali „Nova S“ i „Direktno“ krše ovaj član.
U članu 25. Zakon reguliše „Diskriminaciju zbog političke pripadnosti“ i kaže: „Diskriminacija zbog političke pripadnosti. Zabranjena je diskriminacija zbog političkih ubeđenja lica ili grupe lica, odnosno pripadnosti ili nepripadnosti političkoj stranci“. Portali „Nova S“ i „Direktno“ krše ovaj član.

Do sada su portali „Nova S“ i „Direktno“ mnogo puta objavljivali uvredljive tekstove o meni. Navešću samo deo naslova: „Od donora kože do gulikože i ulizice“, „DNO: Dok Bakarec pljuje opoziciju, citira Duška Radovića“, „Bakarec pozvao na likvidaciju Đilasa i bivšeg šefa BIA“, „Sve što rade Vučić i bolesni Bakarec je klasični fašizam“, „Bakarec hoće da ubije Đilasa, Dačić podržao“, „Stidite se g….., kad obraza nemate – Ne zaustavlja se Nebojša Bakarec u svojim bestijalnim pohodima“, „Bakarec: Našu opoziciju treba likvidirati, kao onu u Rusiji“, „Bakareca privesti zbog poziva na ubistvo Saše Vukadinovića“. Uvredljivih i diskriminišućih tekstova protiv mene je bilo mnogo više.

Jedina svrha postojanja portala „Nova S“ i „Direktno“ je, između ostalog, da svakodnevno stanizuju predsednika Vučića i funkcionere i članove SNS. Od kada postoje ova dva portala svaki dan vređaju, diskriminišu, i dehumanizuju one koje sam naveo. Kako se radi o portalima zla, svako koga oni napadaju treba da bude ponosan na to. Međutim, postoji i druga strana medalje – osim što vređaju, diskriminišu, i dehumanizuju (čime krše npr. Zakon o zabrani diskriminacije) ova dva portala krše i sve norme novinarstva, što sam lično dokazao pred „Savetom za štampu“, jedini put kada sam se obratio nekoj instituciji.

 

Pobeda nad „Direktno“ i „Nova S“ pred „Komisijom za žalbe Saveta za štampu“

Ove činjenice pominjem zbog toga što sam dokazao da ova dva portala krše „Kodeks novinara Srbije“. Jednako tome oni krše i „Zakon o zabrani diskriminacije“. Ova dva portala su me u martu ove godine, lažno optužili u svojim tekstovima, da sam pozivao na likvidaciju raznih pojedinaca i grupa (tekstovi su im bili haotični i neusaglašeni po pitanju toga na čiju sam sve likvidaciju navodno pozvao). Zbog toga sam Savetu za štampu, 04.03.2021. podneo žalbe protiv portala „Direktno“ i „Nova S“, zbog toga što su prekršili niz odredbi „Kodeksa novinara Srbije“ koje se odnose na istinitost izveštavanja. Komisija za žalbe Saveta za štampu je zasedala 29.04.2021. Tom prilikom Komisija je izrekla dve javne opomene, jednu portalu„Nova S“, i jednu portalu „Direktno“. Komisija za žalbe Saveta za štampu je saopštila:„Komisija za žalbe Saveta za štampu izriče JAVNU OPOMENU portalu „Nova.rs“. Tekstom „Bakarec pozvao na likvidaciju Đilasa i bivšeg šefa BIA“, objavljenim 2. marta 2021. godine, portal „Nova.rs“ prekršio je smernicu u okviru tačke 1 Odeljka II (Nezavisnost od pritiska) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj naslov teksta/priloga ne sme da bude u suprotnosti sa suštinim teksta/priloga“. Povodom sajta „Direktno“, Komisija za žalbe je saopštila: „Komisija za žalbe Saveta za štampu donosi ODLUKU: Tekstom „Bakarec:Našu opoziciju treba likvidrati kao onu u Rusiji (VIDEO)“, objavljenim 2. marta 2021. godine, potal „Direktno.rs“ je: 1.prekršio je tačku 2 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj mediji imaju pravo na različite uređivačke koncepte, ali je obaveza novinara i urednika da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja; 2.prekršio je i smernicu u okviru tačke 1 Odeljka II (Nezavisnost od pritiska), po kojoj naslov teksta/priloga ne sme da bude u suprotnosti sa suštinim teksta/priloga“.

 

Ova dva portala mržnje, dnevno objave više desetina uvredljivih i diskriminišućih tekstova. Zamislite kolika je to količina govora mržnje, godišnje!?! Onda ne čude činjenice da Dragan Đilas mora da im „pozajmljuje“ novac (nezakonitim donacijama), da bi opstali. Tako je Đilas, portalu „Direktno“ samo u 2018. godini „pozajmio“ 3,6 miliona (po zvaničnim podacima). Đilas je oba portala uložio mnogo više, na crno, sa ciljem da pišu onako kako on naredi, i da dehumanizuju njegove političke protivnike, na prvom mestu predsednika Vučića. To što krše Zakon o zabrani diskriminacije i Kodeks novinara Srbije, to ne brine ni urednike, ni članove redakcija, a još manje Đilasa.