Nestalo 5.000 kvadrata poslovnog prostora!!! (4)

Demokratska pljačka stambenog fonda Grada Beograda:

Opštini Vračar nestalo je više od 5.000 kvadrata poslovnog prostora i za to do današnjeg dana niko nije odgovarao, niti je protiv ikoga pokrenut bilo kakav postupak da o tome javnost zna?! Milina božija: otimačina državne imovine radila se godinama pod pokroviteljstvom opštinskih rukovodstava iz Demokratske stranke! Za sve to vreme, iz ove opštine su odapinjanje otrovne strelice prema drugim „buntovničkim beogradskim opštinama“, koje su po njima bile oličenje nezakonitosti, anarhije i ko zna čega sve još…A, u stvari, lažne demokratske elite su na Vračaru krale „šakom i kapom“… I glumile poštenje i bastion političkim protivnicima koji su vodili većinu ostalih beogradskih opština!
– JP „Poslovni prostor Vračar“, zaključno sa 08. julom 2016. godine, upravljalo je poslovnim prostorom od ukupno 392 jedinice, ukupne površine od 21.826,70m2, dok za 5.354,02 m2 ne postoji dokumentacija iz koje se može utvrditi šta se dogodilo sa tim poslovnim prostorom – tvrdi sagovornik antikorupcijskog portala Embargo iz ove beogradske opštine.
Evo kratkog istorijata gazdovanja poslovnim prostorom na ovoj opštini: Gradska opština Vračar izuzela je poslovni prostor iz zajedničkog fonda poslovnog prostora opština i grada Beograda, na kome je bila nosilac prava raspolaganja, i 13. oktobra 1993. godine predala na upravljanje Mešovitom preduzeću „Vračar“ d.o.o. 728 poslovnih prostorija, ukupne površine 49.492 m2.
Dvadeset i dve godine kasnije, po popisu na dan 31.decembra 2015.g ukupan broj poslovnih prostora je 408, površine 23.915,19 m2.
Kako se „gazdovalo“ sa poslovnim prostorom, izmešu ostalog, govore sledeći primeri:
Na osnovu Ugovora o razmeni nepokretnosti od 30. septembra 2005. godine i Zaključka Vlade Republike Srbije iz fonda JP “Poslovni prostor Vračar“ na adresi Bulevar Kralja Aleksandra 134, izuzeta su tri lokala ukupne površine 186 m2 koja su razmenjena za dva lokala ukupne površine 73 m2, od kojih je lokal površine 28 m2 preuzet, dok lokal površine 45 m2 nije preuzet ni posle 11 godina.
Na osnovu Ugovora o razmeni nepokretnosti od 17. marta 2006. godine i Zaključka Vlade Republike Srbije iz fonda JP “Poslovni prostor Vračar“ na adresi Bulevar Kralja Aleksandra 140, izuzet je lokal površine 56 m2, koji je trebalo da bude razmenjen za lokal površine 33 m2 u budućem novoizgrađenom objektu na istoj adresi. Investitor objekat nije srušio, već je lokal prodao trećem licu početkom 2007. godine za 80.000 eur, što se vidi iz Ugovora o kupoprodaji, a opštinski fond poslovnog prostora je oštećen za lokal površine 56 m2.

U mućkama koje su rađene sa poslovnim prostorima na opštini Vračar posebna su stavka i nenaplaćena potraživanja od zakupaca poslovnih prostora. I, gle čuda, najveći deo nenaplativih potraživanja je opet za period apsolutne žute dominacije ovom opštinom:

Za period od 31. decembra 2010. godine do 08. jula 2016. godine, utvrđeno je da najveći iznos nenaplaćenih potraživanja potiče iz ranijih godina što je prikazano u sledećoj tabeli (iznosi su kumulativni):

Potraživanja na dan 08. jul 2016. godine, po osnovu zakupa iznose 754.718.609 dinara, a po osnovu osiguranja poslovnog prostora 25.929.936 dinara.
Potraživanja duža od tri godine, koja iznose 582.256.810 dinara, prema čl. 360 i 375 Zakona o obligacionim odnosima predstavljaju zastarela potraživanja, što će reći da su nenaplativa.
Posebno je interesantan pregled potraživanja najvećih dužnika, starija od tri godine, koja nisu nikada utužena, a iznose 187.235.042 dinara. Ovi silni milioni su poklonjeni prijateljima, saradnicima,partijskim drugovima, članovima familije uticajnih pojedinaca – sve u okrilju „prepoštene“ vladavine Demokratske stranke na Vračaru…

Analizom upravljanja poslovnim prostorom utvrđene su između ostalog sledeće nepravilnosti:
Zaključeni ugovori za izdavanje poslovnih prostorija u zakup nisu ažurirani, nije definisana obaveza plaćanja naknade troškova za osiguranje poslovnog prostora, nisu definisane zaštitne klauzule u cilju naplate potraživanja i zaštite javnih sredstava (depoziti, bankarska garancija, menica…)
Računovodstvene isprave (izlazne fakture) ne sadrže sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama. Iz istih se ne može utvrditi osnov nastale promene (promena kvadrature, cene…), potpis lica koje je fakturisalo i potpis lica koje izvršilo kontrolu fakture. Fakture nisu štampane, čuvaju se nepotpisane, samo u elektronskom obliku;
Zakup se ne fakturiše zakupcu iz ugovora već podzakupcu, i to, neretko, po nižoj ceni od ugovorene;
Zakup se ne fakturiše iako postoje ugovori sa zakupcima;
Zakup se ne fakturiše za svaki mesec;
U pojedinim fakturama obračunata je niža cena po m2 od ugovorene, a samim tim i zakupnina;
Zakupcu se fakturiše zakup po površini poslovnog prostora koja se razlikuje od one iz ugovora;
Selektivni pristup utuženju pojedinih zakupaca;

E.E.

Оставите одговор