Otimanje vračarskih stanova uz aminovanje opštinskih čelnika!!! (3)

Demokratska pljačka stambenog fonda Grada Beograda:

U višedecenijskom “žutom bastionu” (demo)autokratije, u centralnoj beogradskoj opštini, dičnom Olimpu tobožnjih ljudskih prava, sloboda I lažne intelektualne elite – opštini Vračar, nestalo je 160 stanova o kojima nema “ni traga ni glasa”!?
Ovih 160 nestalih stanova u vreme vladavine žutih su najbolji primer i dokaz načina na koji su vladali i jasan putokaz šta bi radili ako bi se kojim slučajem opet vratili na vlast u Beogradu!
Uvidom u katastarska dokumenta i izvode Gradskog geodetskog zavoda dolazi se do veoma poražavajućih podataka o tome u kakvoj smo to demokratiji živeli do pre neku godinu u najelitnijoj beogradskoj opštini. Od ukupno 421 stana, ova opština ne može da raspolaže sa pomenutih 160 stanova!
– Od ovog broja stanova koje više opština Vračar ne može da koristi niti raspolaže, 70 je nestalo tako što su srušeni ili pripojeni, praktično su nestali sa lica zemlje, znači fizički ih više nema – tvrdi sagovornik antikorupcijskog portala Embargo iz opštine Vračar. – U postupku restitucije vraćeno je 39 stanova, dok je, ko zna kakvim sve pravnim mahinacijama otkupljeno 48 stanova, a samo 3 su u nadležnosti Polsovnog prostora naše opštine. Tako dolazimo do fantastične cifre od 160 stanova kojih više nema. I nikoga zbog toga ne boli glava. Milina jedna, kad dobijete opštinski stan na ovakvoj lokaciji, u centralnoj gradskoj opštini…
Od preostalih (261) od 421 stana, kao nesporne mogu se kategorisati samo 158 stanova, dok su, kako tvrdi naš sagovornik “sporni” čak 103! On dodaje da su godinama rađeni neviđeni marifetluci u muvačinama sa opštinskim stanovima I da niko nije hteo da stane na put otvorenoj krađi gradske imovine, ponajviše u vreme vladavine Demokratske stranke i njihovih političkih satelita:
– Našom analizom ranijih dešavanja u vezi sa nepostojećim stanovima utvrđeno je, da je veliki broj stanova srušen ili pripojen novim stambenim jedinicama bez saglasnosti njihovih vlasnika, odnosno opštine Vračar i bez ikakve nadoknade! – tvrdi sagovornik Embarga. – Pljačka neviđenih razmera obavljala sa naočigled svih godinama unazad.
Na pojedinim lokacijama srušeni su objekti u kojima je Opština imala stanove i u novoizgrađenim objektima ne raspolaže stambenim jedinicama, odnosno kvadratima. Jedan broj stanova prodala su treća lica bez pravnog osnova, jer nisu bili ni vlasnici ni korisnici istih.
– Kao primer ne domaćinskog odnosa prema imovini – nepokretnostima kojima je raspolagala GO Vračar navodimo primer na adresi Smiljanićeva br 21. u Beogradu. Rešenjem opštinskog komiteta za privredu i finansije opštine Vračar 15. aprila 1987. godine investitoru „Investbiro“ a.d. Beograd, ustupljene su nepokretnosti – građevinsko zemljište i stan br. 4 u suterenu na navedenoj adresi (ustupljeno 3,06 ara zemljišta i stan od 31 m2) radi rušenja i izgradnje višespratne stambene zgrade, uz obavezu investitora da izvrši nadoknadu Opštini u drugoj nepokretnosti. Investitor nije ispoštovao svoju obavezu zbog čega je došlo do spora, a u međuvremenu je pokrenut stečajni postupak nad Investbiroom, opština je prijavila svoje potraživanje u iznosu od 62.233.801 din, ali pošto „nije imala“ 100.000 dinara za uplatu naknade održavanja dopunskog ročišta podneta prijava potraživanja nije ni razmatrana. U postupku prodaje, Investbiro u stečaju, otkupilo je drugo pravno lice i postalo vlasnik velikog dela poslovnog prostora i stanova na navedenoj lokaciji.

E.E.

Sutra: Otimačina vračarskih poslovnih prostora…

Оставите одговор