Paunović opet laže i obmanjuje javnost!?

Akcija pomoći antikorupcijskog portala Embargo –predsedniku opštine Paraćin:

I pored jasnih i nedvosmislenih dokaza koje je antuikorupcijski portal Embargo ponovo predočio predsedniku opštine Paraćin, u slučaju afere njegovog zamenika Tomislava Šaletića – Saša Paunović tera po svome!? Brani svoga zamenika „ do poslednje kapi krvi“!? Da li zbog verovanja da je pošten ili je u pitanju nešto drugo?  Vrda, manipuliše i laže da nam je predočio istinu o tome da li je Šaletić istovremeno i direktor privatne firme „Spektra Invest“, pozivajući se na nekakve dopise i internet objave generalnog direktora ove firme…

Ne želi da kao savestan političar i pošten čovek ( kakvim se neprestano predstavlja) pokrene inicijativu za smenu „penzionera muljatora Šaletića“, već „kukavički i licemerno“ čeka da se o svemu izjasni Agencija za borbu protiv korupcije ili odbornici Skupštine opštine Paraćin, za šta ipak neko mora da pokrene inicijativu…

Ali, da prvo javnosti ponovimo Paunovićevu neistinu i način na koji misli, da  je po drugi put izmanipulisao naš portal Embargo ( koga neprestano etiketira da lažemo,  preteći nam nekim „opasnim tužbama“)  pokušavajući da sakrije istinu?!

Naime, na naše ponovljeno pitanje:

Zašto ste našem antikorupcijskom portalu Embargo dali faličan dokument APR-a na kome se ne vidi da je Šaletić jedan od direktora privatne firme, a istina nije generalni, ali to ne umanjuje sukob interesa koji je evidentan i o čemu danima bruje mediji?

Paunović odgovara:

– U mom odgovoru na ovo pitanje jasno piše: “prema izjavi samog Tomislava Šaletića”. Osim toga ista informacija potvrđena je i od strane generalnog direktora privatnog preduzeća o kome je reč i objavljena na internet strani ovog privatnog preduzeća – da Tomislav Šaletić u trenutku kada postavljate pitanje ne obavlja nikakvu funkciju u ovom privatnom preduzeću.

Zar se o ovako ozbiljnim stvarima predsednik opštine poziva na izjavu „optuženog“ ili njegovog kompanjona i kolege iz iste privatne firme? To bi bilo isto kao kad bi sudija prihvatio samo kao dokaz izjavu optuženog? I ništa više…

Pre samo nekoliko dana, prvi put pitali smo Paunovića:

Da li je vaš zamenik Tomislav Šaletić u sukobu interesa s obzirom da je istovremeno i direktor gradjevinske firme „Spektar invest“?

I dobili smo sledeći odgovor Paunovića:

– Prema izjavi samog g. Tomislava Šaletića, a i proverom u APR ustanovio sam da g. Šaletić nije direktor građevinske firme „Spektar Invest“ (u prilogu izvod). Neobično je i da mene pitate za podatak koji se tiče lično g. Šaletića koji je poslovno sposoban i sasvim u stanju da odgovara na ova pitanja. Prema informacijama koje imam (Paraćin nije veliki grad) direktor ove građevinske firme je g. Vladan Pekić i to od 1998.god.

Znači, nije tačno gospodine predsedniče opštine Paraćin da ste se samo pozvali na izjavu Šaletića i generalnog direktora firme „Spektar invest“, nego ste lično pismeno i poslatim dokumentom na mejl portala Embargo –  potvrdili da ste lično provaravali da Šaletić nije direktor privatne firme!!!! Znači, lagali ste nas svesno, tada, ali i sada, ponovo na praktično isto pitanje? Ili, na najgrublji način ste manipulisali sa podacima iz APR-a, tako što ste samo dali izvod o generalnom direktoru, a niste prikazali izvod o bordu direktora, na kome je bio ( a izgleda da još uvek nije uspeo da samog sebe izbriše!?) i Tomislav Šaletić!!!

I na naše sledeće pitanje, Paunović odgovara u „istom stilu“:

Šta ćete konkretno preduzeti u vezi ove afere? 

– Sačekaću mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije koja je jedino i merodavna da ustanovi ima li uopšte i kakvog nepoštovanja propisa.

Hoce li biti razrešen Šaletić sa funkcije vašeg zamenika predsednika opštine?

– Zamenika predsednika opštine bira i razrešava skupština opštine a ne predsednik opštine.

Posle ovakve Paunovićeve manipulacije sa podacima od javnog značaja i interesa i izjava o „aferi Šaletić“ koaj danima trese ovaj deo Srbije – sve dalje što je rekao u odgovorima na pitanja našeg portala praktično nemaju nikakav značaj i samo služe kao „ gašenje požara benzinom“, o čemu će u javnosti tek biti reči…

Najbolje da procenite sami iz naših pitanja i odgovora Saše Paunovića koja  objavljujemo integralno, bez ikakavih, pa i neophodnih pravopisnih  uređivačkih korekcija:

Zbog čega vaš zamenik Tomislav Šaletić nije penzionisan, ako ispunjava uslove za penziju?

– Zamenik predsednika opštine po zakonu mora biti na stalnom radu, penzionerima nije zakonom zabranjeno da obavljaju javne funkcije (uključujući i funkciju predsednika republike na primer ili ministra) niti su građani ograničeni godinama starosti kad je reč o obavljanju javne funkcije. Bilo je primera i u skorije vreme da su ministri u Vladi bili penzioneri, čak predstavnici penzionera. Sasvim je moguće i po zakonu da lice koje je već u penziji bude izabrano na javnu funkciju na kojoj mora da bude na stalnom radu i prima se potom u radni odnos, s tim što se ne uplaćuje određeni deo doprinosa za penzijsko osiguranje, određuje se prioritetni osnov kod zdravstvenog osiguranja, a pri tom čak je moguće da parelelno prima i penziju na koju je ostvario pravo. Vi zapravo pitate zašto g. Šaletić ne iskoristi mogućnost da ode u penziju, potom prima penziju, a onda uz to dobija i odgovarajuću nadoknadu za obavljanje javne funkcije? To je pitanje za g. Šaletića. Zakon o lokalnoj samoupravi kaže se sledeće: „Član 43 Predsednika opštine bira skupština opštine, iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika skupštine opštine. *** Predsednik opštine i zamenik predsednika opštine su na stalnom radu u opštini.“

Da li vam je poznato da se prikuplja peticija gradjana za vanredne lokalne izbore i da je prikupljeno dvadesetak hiljada validnih potpisa?

– Ne postoji ni jedan jedini “validan potpis” za ovu inicijativu. Validni potpisi su potpisi overeni kod notara ili sakupljeni u zakonskom roku od sedam dana u skladu sa Zakonom o referendumu po posebnoj proceduri (posebna komisija, obrasci, rokovi), a ne u roku od tri meseca. Uostalom ni ovakvih potpisa nema ni za polovinu navedenog broja, očigledno da inicijatori ove marketinške akcije imaju veliki problem da objasne šta to rade neuspešno već nekoliko meseci. Osim toga vanredne izbore uopšte i nije moguće raspisati sakupljanjem potpisa.

Smatrate li da ste predugo na vlasti i da je sve vreme prate brojne afere? Da ste na neki način „dozlogrdili“ većini sugrađana?

– Ni jedna afera me ne prati, za sve izmišljene od strane političkih protivnika uspešno sam na sudu, kao tužilac, mnogo puta dokazao da su lažne, a ovog trenutka je u toku postupak i po lažnim navodima objavljenim na portalu “Embargo”, pa Vas molim da uredno primite sudski poziv i dostavite adresu sudu na koju Vam mogu uručivati buduće pozive. Na poslednjim izborima održanim pre dve godine ponovo sam dobio najveću podršku građana i sve dok bude tako obavljaću ovu dužnost, ako tako građani odluče i do penzije.

E, ako je i od Paunovića –mnogo je. Čovek očigledno „ne zna gde se nalazi, ali veoma dobro zna šta radi“… I za to će, kad tad – morati da bude sankcionisan!?

Ekipa portala Embargo

 

Оставите одговор