PUPS pozvao da se u nedelju 16. januara izađu na referendum i glasa za promenu Ustava Republike Srbije

Predsedništvo PUPS-a poziva svoje članove, simpatizere i sve građane Srbije da u nedelju 16. januara izađu na referendum i glasaju za promenu Ustava Republike Srbije.
Time se otvara mogućnost da ustavni koncept nezavisnog pravosuđa i samostalnog tužilaštva zaživi u celosti.
Jačanje institucija preduslov je za dalju demokratizaciju društva i pravnu sigurnost građana. To otvara mogućnost da Srbija postane poželjnija zemlja za život njenih građana, ali je i realna podloga za održiv ekonomski razvoj na putu započetih evropskih integracija.