Šapić potrošio 4 tone goriva u lokalu!?

Novobeograđani  debelo čašćavaju svoga predsednika:

Šapićeva potrošnja goriva na svojim džipovima koje je rentirao GO Novi Beograd samo i isključivo za svoje potrebe kao predsednika opštine –  dokazuje da se 3.709 litara goriva  za godinu dana jednostavno ne može potrošiti samo u “Lokalu”, kako je pisano u putnom nalogu!? Nema ni podataka o Šapićevom vozaču, zaposlenom čoveku iz opštine? Da li je i koliko Šapić koristio njegove usluge, ili je svoje džipove sam vozio?

Samo malim pregledom onoga što je inspekcija pronašla i notirala dolazimo do fantasstičnih podataka o tome koliko se domaćinski ponašao Aleksandar Šapić u potrošnji goriva tokom cele 2016.godine: već smo rekli da je potrošio skoro 4.000 litara goriva, za skoro 30.000 pređenih kilometara! To je nešto manje od trećine ukupno potrošenog goriva u opštini Novi Beograd za 20 službenih vozila.

Bode oči recimo podatak da je Šapić sa BMW-om X5 u januaru 2016. prešao nekih 948 kilometara, ali je zato u maju iste godine prešao 2.650 kilometara! Da li se ta kilometraža može napraviti u lokalu, kako je stalno pisao u putnom nalogu? Da li su džipovi, zvanično, na službi u opštini Novi Beograd, izlazili iz zemlje? Posebno put Italije, gde inače Šapić, još od igračkih dana, ima stan?

Prema podacima do kojih je došla inspekcija, za prošlu 2016.godinu, opština je platila na ime troškova goriva više od  2.000.000 dinara! Precizno, 2.008.110,00 dinara, dok je račun za Šapićeva dva džipa bio 508.734,00 dinara!

Za pomenutih godinu dana Šapić je sa džipovima BMW X5 I Tojotom RAv 4  prešao  23.574 kilometra, prema putnim nalozima, odnosno troškovima za gorivo, dok su ukupno svi opštinski automobili prešli nešto više od 151.000 kilometara. Malo ili previse, teško je ući u trag ovakvim stvarima i troškovima.

Recimo, sa Tojotom je, bar zvanično, pravio mnogo manju kilometražu, u odnosu na BMW-a X5. Sa Tojotom Rav 4  za godinu dana prešao je nešto manje 6.771 kilometar, dok je sa drugim džipom prešao više od  dupla: 16.803 kilometara…

– Nema podataka na koji način je plaćano gorivo, jer dobro znamo da se to obavljalo sa platnim karticama – tvrdi sagovornik Embarga.

– I ko ih je sve imao? Da li su svi bili zaposleni u opštini ili su i neki njegovi prijatelji, pa čak i članovi familije imali tu privilegiju? To još uvek nije istraženo u pomenutom inspekcijskom nadzoru, jer je takvim stvarima teško ući u trag…

Šta tek reći o javnoj nabavci goriva? Od februara 2015.pa do 11.2.2016.godine opština Novi Beograd je NIS-u, koji je pobedio na Konkursu za nabavku goriva Euro-petrol”, platila ukupno 2.128.070,00 dinara! Ono što je psoebno zanimljivo, plaćanje je izvršeno na osnovu pristiglih računa iz NIS-a, ali koji nisu potpisani od strane odgovornog lica iz GO Novi Beograd?!

– Šta to praktično znači? Da li su time otvorena vrata sumnjama ko je sve koristio gorivo o trošku građana opštine Novi Beograd – pita se izvor Embarga iz opštine.

– Šta se tek potom dešavalo od februara 2016.kada je nabavku preuzeo Euro-Petrol iz Subotice… Procenjena vrednost javne nabavke goriva za potrebe opštine se uvećala za duplo u odnosu na isti period prethodne godine: 4.046.600,00 dinara!? Šta se to desilo, pa je potrebno duplo više para za gorivo? Koji su to novi angažmani opštinskih službenika da bi se troškovi goriva uvećali za duplo, za 20 službenih vozila, plus dva Šapićeva džipa? Osim, ako neki drugi sa strane nisu planirani da troše gorivo o trošku Novobeograđana…

GO Novi Beograd je potpisala ugovor sa Euro-Petrol 2.2.2016. na ukupnu vrednost javne nabavke od 4.046.600,00 dinara, bez PDV-a, ugovor o  javnim nabavkama male vrednosti, broj X-020-46 suprotno odredbama Zakona o budžetskom sistemu…

GO Novi Beograd je u periodu od 18.02. pa do 31.12.2016. platila Euro-Petrolu, na osnovu njihovih faktura 1.784.487,00 dinara, sa PDV-om! Izdati računi međutim nisu bili  dovoljni  za knjiženje u opštini, pa su odgovorni postupili suprotno Zakonu o budžetskom sistemu i Zakonu o budžetskom knjiženju… ispostavilo se, da to plaćanje i taj trošak nije deo ugovora koji je potpisan sa Euro-Petrolom u postupku javne nabavke male vrednosti!?

Igranka bez prestanka, koja će staći kad građani Novog Beograda konačno shvate za koga su glasali…

E. E.

Оставите одговор