Šapić u “Mrežu” upecao Novi Beograd!

Predsednik opštine je direktno  odgovoran za Jovanovića i Šćepanovića:

Licemerno i beztobrazno zvuče Šapićeve reči kako on nema nikakve veze sa uhapšenim građevinskim inspektorima, koji su za vreme njegovog mandata dovedeni u opštinu i na njegovo insistiranje  postavljeni tamo i za poslove zbog kojih su i uhapšeni!? Oni su dovedeni, a gotovo svi prethodni inspektori, na čelu sa šefom inspekcije, su, opet, po isključivom Šapićevom hiru – najureni iz opštine!?!

Hapšenjem građevinskih inspektora opštine Novi Beograd, Nebojše Jovanovića i Marka Šćepanovića obelodanjen je metod delovanja grupe u prostoru bespravne gradnje, kao i suštinski razlog nastanka cele Šapićeve NEFORMALNE MREŽE MOĆI (skraćeno:”MREŽA”).

“Mreža” je stvorena da preko svojih članova naplaćuje nezakonito legalizovanje bespravne gradnje.  Na suštinski istovetan način onom iz slučaja bespravne gradnje Šapićevog ujaka u Studentskoj 45 u Novom Beogradu.  Po neumoljivoj logici stvari,  najveću korist u celoj grupi mora imati njen šef, u ovom slučaju Šapić lično.

“Mreža” je pozicionirana tako da eksploatiše dva resursa: Jedan je budžet, čijim se načinom iskorištavanja bavila budžetska inspekcija što je ishodovalo nalazom na 700 strana. Nije samo  jasno, zašto su izostale krivične i druge prijave za nenamensko trošenje budžetskog novca.

Drugi resurs je prostor inspekcijskog nadzora, a posebno građevinska inspekcija. Posebno bespravna gradnja.

Da li se ovakva tvrdnja može dokazati?  I čime se ona dokazuje?

Može!

Ilegalni centar Šapićeve moći – “Mreža” je osnovana  da građevinsku  inspekciju stavi pod punu kontrolu, uz pomoć odgovarajuće organizacije opštinske uprave i kadrovanja unutar nje.Do sada, javnosti je najbolji primer njenog delovanja u slučaju bespravne gradnje Šapićevog ujaka u Studentskoj 45 u Novom Beogradu, na kome je praktično demonstriran način delovanja “Mreže”.

Ključni igrači i zadaci u okviru “Mreže” u aferi Studentska 45a:

Marija Leković je primala prijave, dajući nalog za postupanje po njima.

Tanja Đukić je davala naloge za inspekcijski nadzor i izradila rešenje o rekonstrukciji.

Nebojša Jovanović je uradio zapisnik i formalno doneo rešenje o rekonstrukciji.

Vladan Čolović sprečio dovršenje rušenja objekta.

Olivera Višnjić omogućila delovanje cele grupe, štiteći njihovo delovanje sa mesta načelnika opštinske Uprave.

“Mreža” se ipak stvarala etapno, po fazama:

  • U prvoj fazi, koja traje do održavanja lokalnih izbora u aprilu 2016., sprovedena je idejna pripremaza rasturanje građevinske inspekcije, paralelno prikupljanje ključnih kadrova “Mreže” – tvrdi izvor antikorupcijskog portala Embargo. –  Idejna priprema je trebala da moralno opravda promene unutar građevinske inspekcije, stvaranjem mita o lošoj inspekciji, koja je samovoljna, korumpirana, nestručna. Nju je sprovodio lično Šapić je u medijskim nastupima kao i na sastancima sa građanima po mesnim zajednicama pri čemu su mu najčešći svedoci bili Emilija Bjeletić, tada načelnica opštinske Uprave, Vladimir Bogojević, šef Odseka građevinske isnpekcije i Nenad Dinić, šef Odseka za izvršenja.

Potom su počela da pristižu kadrovska pojačanja za  formiranje “Mreže” ( hobotnice):

Marija Leković – “Maca“, primljena je na mesto pomoćnika predsednika opštine za isnpekcijske poslove.

Tatjana Đukić primljena je na radno mesto šefa Javnih nabavki.

Nebojša Jovanović primljen je na radno mesto u Odeljenju za gađevinske i komunalne poslove. Na određeno vreme. Ovo posebno ističemo.

  • Sinergiju sa Šapićevevom antiinspekcijskom kampanjom, unutar opštine sprovodi Marija Leković, koja koristi svaku priliku da istim rečima koje koristi Šapić napadne građevinsku inspekciju – tvrdi sagovornik Embarga. – Zbog toga dolazi u sukob sa tada šefom Odseka građevinske inspekcije i to u prisustvu službenika gradskog Sekretarijata za inspekcijske poslove. Iz ove faze je važno to što su navedeni Šapićevi ljudi primljeni na mesta koja odgovaraju njihovoj školskoj spremi, i što nije bilo nikakvog razloga za njihovo izmeštanje u građevinsku inspekciju. Ovo je suštinska stvar. Nije bilo nikakvih potreba službe za njihovo kasnije premeštanje u građevinsku inspekciju.

Druga faza: Instaliranje “Mreže”,  otpočelo je odmah po izbornom trijumfu Šapića na lokalnim izborima 2016., još pre Šapićevog ponovnog izbora na mesto predsednika opštine, krajem jula 2016.

  • Odmah po okončanju izbora, u maju 2016., smenjen je bez obrazloženja Aleksa Uskoković, načelnik Odeljenja za inspekcijske poslove i raspoređen na radno mesto komunalnog inspektora – tvrdi naš sagovornik iz opštine Novi Beograd, koji iz razumljivih razloga želi da ostane anoniman. – Ovde treba naglasiti jednu stvar koja se dogodila krajem 2015. Tada je cela inspekcija, dakle i građevinska, dobila pohvalu od predstavnika organizacije za nadzor nad ispunjenošću ISO standarda u procedurama opštinske Uprave. U tu čast, načelnica opštinske Uprave, Emilija Bjeletić će početkom 2016. upriličiti sastanak sa pohvaljenima – grupom za nadgledanje sprovođenja standarda u sastavu: Aleksa Uskoković, Vladimir Bogojević, Dragan Gunjić, Nenad Dinić i Darko Pejić. Što svedoči o jednoj važnoj činjenici za razumevanje svega onoga što se potom dešavalo. Važno je još jednom napomenuti, da  svojim radom građevinska inspekcija nije dala nikakav povod za kažnjavanje ili premeštanje.

Početkom 2016. počelo je ozakonjenje po novom zakonu, koje je palo na teret građevinske inspekcije, koja je ceo složeni proces ozakonjenja osmislila i sprovela u delo. U građevinskoj inspekciji je tada radilo 4 inspektora, sa šefom odseka koji je kao diplomirani arhitekta takođe bio zakonski ovlašćen za obavljanje inspekcijskog nadzora. Svi oni su bili kvalifikovani za mesto načelnika Odeljenja za inspekcijske poslove, koje je ostalo upražnjeno.

  • Mesto načelnika je ostalo upražnjeno do dana današnjeg, sem kratkog perioda od jula do novembra kada je tu dužnost vršila Emilja Bjeletić, iako kao diplomirani pravnik nije ni pod kakvim uslovima nije mogla biti starešina građevinskoj inspekciji! Marija Leković, koja je građevinski inžinjer po profesiji, ne zauzima upražnjeno mesto načelnika inspekcije, iaoko ima formalne uslove, već postaje načelnik Odeljenja za građevinske i komunalne poslove, sasvim drugog odeljenja. Paralelno sa tim, na mesto šefa Odseka građevinske inspekcije dolazi Tanja Đukić, diplomirani pravnik. Što je postavljenje koje je sa stanovišta struke besmisleno. A sa njom u paketu na mesto građevinskog inspektora na određeno vreme biva raspoređen Nebojša Jovanović. A dugogdišnji građevinski inspektor i šef Odeska građevinske inspekcije biva premešten u Lekovićkino odeljenje.

Kakav se zaključak može izvesti iz ovakvog kadriranja?

Da to nema veze sa potrebama posla. Smeniti kvalifikovanog načelnika i zameniti ga pravnikom koji nikada nije rukovodio inspekcijom, a potom i šefa građevinske inspekcije i zameniti ga pravnikom, koja je deo “Mreže”, nije učinjeno zbog potrebe posla već zbog potrebe kontrole. Kontrole građevinske inspekcije. Kada se na to doda premeštaj Nebojše Jovanovića na mesto građevinskog inspektora, umesto da prethodni šef bude raspoređen na to mesto, što je potpuno prirodno, jer nije smenjen po kazni, onda slika kontrole postaje potpuna.

  • Dok ovo traje, na mesto novoosnovne Službe za izvršenja dovode i postavljaju Vladana Čolovića, koji je kao bliski saradnik Šapića, uostalom kao i Marija Leković, predstavljen od Šapića kao kandidat za neku od funkcija u gradskoj Upravi. A onda iz finansija u kojima je bio formalno zaposlen premeštaju u tu službu, na mesto: poslovi komunalnog izvršenja, Marka Šćepanovića, koji nema nikakvu kvalifikaciju za obavljanje tih poslova. Vladan Čolović ni iskustvom ni profesijom ne može ni da se poredi sa dotadašnjim šefom izvršne službe, Nenadom Dinićem koji je službom rukovodio četiri godine, a pre toga bio više od 20 godina komunalni inspektor.

Mreža je instalirana.

Na mesto načelnika Odeljenja za inspekcijske službe dovedena je Emilija Bjeletić, koja nije član “Mreže”, ali je spreman da poslušno izvrši sve njene naloge.

Umesto nje, funkciju načelnika opštinske Uprave preuzima Olivera Višnjić koja time, postaje jedan od važnih ljudi “Mreže”. Ona je sa mesta načelnika pokrivala njeno delovanje!? Kao starešina uprave imala je sva ovlašćenja da “Mreži” omogući stvarnu iako neformalnu vlast nad Upravom.

  • Na mesto načelnika Odeljenja za građevinske i komunalne poslove dolazi Marija Leković koja preko poslušne Emilije Bjeletić i člana “Mreže” Tatjane Đukić efektivno naređuje građevinskoj inspekciji.  Na mesto građevisnkog inspektora postavljen je Nebojša Jovanović, a šefa izvršne službe Vladan Čolović. Time su stvoreni su uslovi za sledeću fazu.

E.E.

 

Sutra: Uterivanje poslušnosti nezakonitom sistematizacijom

 

Оставите одговор