Šapićev sistem: Ko neće kako on hoće, leti iz opštine!!!

Opština Novi Beograd kao taoc predsednikovih “tevabija”:

Osvojivši opštinsku vlast, Aleksandar Šapić, prvo je obezglavio inspekcije, posebno građevinsku inspekciju, o čemu je ovaj antikorupcijski portal posebno pisao. To nije bilo dovoljno. Ostali su inspektori i mnogi zaposleni koji nisu bili spremni da ga prate u nezakonitim poslovima, niti da preuzmu odgovornost. Za to se, poznato je, ne odgovora. Ne možeš službenika otpustiti zato što neće da krši zakon.

Suočen sa tom preprekom, Šapić i njegovi saradnici su u zloupotrebi sistematizacionog akta (sistematizacije) našli način za zastrašivanje službenika, stavljajući ih u jezivu dilemu: ili si višak po hitnom postupku ili ćes izvršiti svaku naredbu i ćef kako Šapića tako i njegove “tevabije“. Svaki otpor nezakonitosti time je slomljen. U stvari, slomljena je čitava Uprava!

Aleksandar Šapić je u opštini Novi Beograd sproveo udžbenički primer sistematskog mobinga službenika, što je imalo za psoledicu – ukidanje Uprave kao opštinskog organa zaduženog za postupanje u upravnim stvarima i materiji uopšte. Razvio je sistem straha koja mu omogućava da bukvalno čini šta hoće! Jer, ko neće kako on hoće, ostaje višak.

Praktično je to sproveo tako što je odabrao nekoliko ljudi sa dugim stažom i bitnim mestima, prosto rečeno, “jake ljude“, poput Alekse Uskokovića, dugogodišnjeg načelnika Odeljenja za inspekcijske poslove, Vladimira Bogojevića, dugogodišnjeg šefa Odseka građevinske inspekcije, Nenada Dinića, čoveka sa više od  2o godina staža na poslovima komunalnog inspektora i poslednjih četiri godine šefa Odseka za izvršenja, Vesnu Radunović, sa više od  dvadeset godina staža i dipl.pravnika sa pravosudnim ispitom, te unazad više godina šefom Službe za skupštinske poslove, i još troje službenika, ne tako “jakih“, ali bez osnova za otkaz. Te je ljude sistematizacionim aktom iz septembra 2016., preveo u status neraspoređenih, sa posledicom da u roku od dva meseca od dana kada su ostali neraspoređeni, ostaju bez posla po sili zakona. Faktički dobijaju otkaz bez obrazloženja i bez utvrđene krivice.

Pokazao je svima da ako mogu ti “jaki“ da budu oterani po njegovom ćefu, bez ikakvog razloga, drugi mogu još lakše. Po donošenju te sistematizacije, proširio je glas po opštini da će biti još “krugova sistematizacionog pakla.“

“Ubio je dve muve jednim udarcem“. Obezglavio je građevinsku inspekciju i zaveo sistem straha u kome će svako pognuti glavu i brinuti da ne bude deo neke nove sistematizacije, ako “Šapu” ili njegovog nekog čoveka makar i krivo pogleda. Po ko zna koij put je zloupotrebio službeni položaj, upotrebiši  vlast u ličnom, a ne javnom interesu, zbog čega je dobio mandat.

Formalno pravno u tome je saučestvovala načelnica Uprave, Olivera Višnjić, koja je bila po starom zakonu bila predlagač tog sistematizoacionog akta, koji je potom odobrilo  Opštinsko veće, pod suverenim rukovodstvom Šapića u svojstvu predsednika novobeogradske opštine.

Sistematizacija je suštinski nezakonita, jer ne sadrži nikakvo obrazloženje, zbog čega se pojedina radna mesta ukidaju, ni zašto su baš ti ljudi “višak“, zašto  prestaje potreba za radom baš onih lica koji su ostali neraspoređeni? Nema kriterijuma za  izbor viška zaposlenih. O nedostatku sindikalnog mišljenja nećemo ni govoriti. Ali je zgodna za zloupotrebu, jer dok sve ovo neraspoređeni dokaže na sudu, “mnogo vode proteče Dunavom i Savom“. Čim je mogao, Šapić je ovo iskoristio. A mogao je kada je po drugi put izabran za predsednika opštine, u sastavu koalicije koja mu je ostavila odrešene ruke.

“Sistem terora“ su oživotvorili njegovi ljudi, od kojih je “Maca“, alijas Marija Leković glavna. Iako formalno na mestu načelnika Odeljenja za građevinske i komunalne poslove, ona faktički rukovodi inspekcijama, i komunalnom i građevinskom. Formalno ona rukovodi (kako je rekla pred svedocima), skoro svim inspektorima, vodi računa o inspekcijama, dajući usmene naloge za postupanje po predmetima, što nikako nije ovlašćena da čini. Ali, tako sistem funkcioniše. Nju je odredio Šapić i “čik nemoj je poslušati”! Odmah si višak.

Kroz “Macine” ruke prolaze prijave bespravne gradnje; ona kotroliše proces nadzora nad bespravnim objektima i koordinira rad inspektora preko formalnih starešina inspekcije, koji pod pretnjom promptnog otkaza je moraju slušati. Ali je formalno nema, što otežava utvrđivanje njene odgovornosti za eventualna (ne) dela. Od kojih je najveće ono u Studentskoj 45. Nema formalne odgovornosti za naređeno sa jedne, dok, sa druge strane, naredbe se bespogovorno sprovode, jer se posledice znaju.

D. Pejić

Оставите одговор