SKUPŠTINA ODRŽANA UZ GRUBO KRŠENJE ZAKONA I NASILJE: Vlast u Paraćinu branila građanima da prisustvuju sednici, nepoznati nasilnici ih gurali napolje! (VIDEO)

Skupština Opštine Paracin nije podelila pozive svim odbornicima za Skupštinu grada, iako je bila u obavezi da ih obavesti 24 sata ranije, zbog čega na današnjoj sednici Skupštine Opštine nisu svi mogli da prisustvuju, jer nisu obavešteni.

Ovim je Skupština grubo prekršila Statut, po kome je morala minimum 24 sata ranije da raspiše sednicu i obavesti odbornike, kako bi došli na istu.

Ovim je paraćinska Skupština i njen predsednik prekršio Statut i samim tim sve odluke sa te sednice nisu zakonite.

Šta kaže STATUT?

* Takođe, po Statutu sednice Skupštine opštine su javne, a za javnost rada Skupštine opštine odgovoran je predsednik Skupštine opštine. Pozivi i materijal za sednice Skupštine opštine dostavljaju se sredstvima informisanja radi upoznavanja javnosti.

* Sednicama Skupštine opštine mogu prisustvovati predstavnici sredstava javnog informisanja, ovlašćeni predstavnici predlagača, kao i druga zainteresovana lica, u skladu sa poslovnikom Skupštine opštine.

Međutim, u ovom slučaju nisu obavešteni ni svi odbornici koji treba da prisustvuju kako bi raspravljali o aktuelnim temama, a kamoli građani.
Da stvar bude gora, zainteresovanim građanima nije omogućen ulaz u skupštinsku salu, jer ih su ih na vratima sačekali nepoznati nasilnici. Oni nisu dozvoljavali građanima da uđu, a došlo je i do guranja građana.
Ovim je prekršen Statut po drugoj tački, nepuštanje zainteresovanih građana da prisustvuju sednici Skupštine Opštine Paraćin. Međutim, nasilje koje se tom prilikom ispoljilo prema građanima Paraćina, je stvar za nadležne organe policije, tužilaštva i sudstva.

Оставите одговор