Slučaj Saše „sise“, ili kad majmun uđe u tenak…

U savremenoj psihologiji je poznato da ćete, ukoliko majmunu stavite „ oreol “, vrlo brzo dobiti društvo „ obožavalaca majmuna „. Međutim podrška sama po sebi nije toliko opasna. Problem nastaje onda kada majmun uobrazi da je „ jako važan “. Po čuvenoj sceni iz Kusturičinog filma ,, Andergraund “ ( Podzemlje ) ova situacija se kod nas, u žargonu  opisuje kao ,, Ušao majmun u tenak. Biće katastrofa !!! “.

Međutim dešava se i u realnom životu, ne samo na filmu, posebno u politici i ovo sa ,, društvom obožavalaca “ i ovo sa ,, uobraziljom “. Jedina izvesna zaštita je preventiva, prepoznati sindrom na vreme inače ,, katastrofa “ postaje neminovnost u društvu, ekonomiji, politici… zavisno od  „ junaka „ .

Čemu sve ovo? Zbog jednog snimka koji je ovih dana iz kancelarije bivšeg zaštitnika građana, Saše Jankovića, procureo u javnost. Ex zaštitnik, a sada pripravnik za trećerazrednog političkog lidera, kao da je ličnim primerom želeo da ilustruje pomenuti psihološki fenomen. Radi se o snimku iz njegovog automobila na kome se vide ,, motorola “ i ,, policijska sisa “ – rotaciono crveno-plavo svetlo koje se kači na krov zakonom određenih službenih vozila, zatim policijska motorola i zatvorene ladice džipa u kojima se, realno je pretpostaviti, krije još štošta iz policijskog arsenala ( poznato je već da je kao mlad zaštitnik voleo ,, kratke cevi “ ). Odakle sva ta oprema zaštitniku građana i čemu li služi. Kažu, dao mu Velja, dok je bio „bog i batina“…

Po zakonu rotaciono signalno svetlo mogu da koriste jedino vojska, policija, hitna pomoć i službe bezbednosti. Zaštitnik građana ne spada ni u jednu od ovih kategorija i ima potpuno drugačiju ulogu u našem pravnom i političkom sistemu. Njegov posao se ne meri brzinom već pravom, pravdom i građanskom etikom. On ne rešava hitne slučajeve već hronične boljke pravnog sistema, države i društva.

Otuda se ,, motorola “, ,,rotacija “ i… mogu objasniti jedino ličnim karakterom, „fenomenom uobrazilje“ i „pojačanim osećajem važnosti“. I sve ovo moglo bi da bude samo privatna demonstracija egocentrične ličnosti Saše Jankovića da se ne radi o instituciji ,, građanskog zaštitnika“ koja mora da emanira etičke vrednosti, lični moral, osećaj za realnost i meru. Nikako „ umišljenu moć “ ili „ uobraženu važnost “.

Ne znam zašto sve ovo pišemo, da parafraziramo Laneta Gutovića ,, ali možda će nekome da koristi “. Možda društvu obožavalaca ex zaštitnika građana, možda njemu samom.

Ali svi koji su gledali ,, Andergraund “ ( Podzemlje ) znaju šta se dešava kada ,, majmun uđe u tenak “. Katastrofa!!!

Komentar Embargo

Оставите одговор