“SPAS” je spas za dr Šapu i celu familiju!?

Aleksandar Šapić, predsednik opštine Novi Beograd, ili, kako se “ružno pače nepolitičko“ pretvorilo u “političkog labuda“.

Osnovao je novu stranku. Veliki Šapa stupa u muku naše svakodnevice i donosi “spas“. Kao kad smo bili deca i igrali žmurke. Jedan što se dobro sakrio stigne brže od žmure do mesta brojanja i  zapljune se, uzvikujući: “spas za sve nas“. I onda žmura opet žmuri. Naš “Spasa“ do sada se krio u nepolitičkoj sferi, a sada nudi da nas “spase“ zapljunuvši političku sferu srpskog društva. Doduše, treba familiju vaditi iz silnijeh istraga. Kao i sebe. Pa to “spas za sve nas“, može u stvari značiti “spas za nas (familiju)“.

Ali, ima jedan drugi fenomen koji prati osnivanje ove stranke. Do sada nezabeležen. Da neko upotrebi jedan od nivoa državne vlasti za stvaranje stranke. Ovo je prvi put da tome prisustvujemo.

Nama je jasno da demokratski politički proces sa strankama kao instrumentima i institucijama tog sistema neizbežno vodi u vezu sa novcem. Da je on bez novčane inicijacije nemoguć. Bez izuzetka. Sa implikacijama koje su posebna tema. No u svakom slučaju, sem delimično u slučaju  SPS-a, stranke su nastajale u socijalnoj sferi, izvan institucija državne vlasti. U socijalnoj sferi, svaka na svoj način. Čak ni SPS nije nastao kao direktna emanacija nekog isntitucionalnog nivoa vlasti,   već oslanjanjem na SSRN koji jeste bio konstitutivni deo političkog sistema, ali kao organizacija nije imao ovlašćenja države, njene prerogative. Nije bio institucija državne vlasti.

Prisustvujemo čudu. Jedan nivo državne vlasti je isisan radi stvaranja stranke. Na način direktnog sponzorisanja tog nastanka i gotovo potpunim preklapanjem kadrova.

Institucija države se pretvorila u političku partiju, koja je instrument političke vlasti građana u demokratiji. I time prestala da postoji.

Promovisanjem stranke na ovakav način, Šapić je samo potvrdio suštinski nezakonitu simbiozu njegove političke grupe i opštine, obeznanivši “urbi et orbi (gradu i svetu)“ da opštine više nema.

Osnivačka skupština se održava u sali za sednice skupštine novobeogradske opštine. Sibolično, a verovatno nije ni plaćena. Ista sala poslužila je i za političku promociju Šapine kandidature u toku prethodnih lokalnih izbora. Iako simbolika, ova, kao uostalom i svaka druga simbolika, izražava suštinu stvari:

Da je SPAS nikao na opštinskim resursima.

Na onim besplatnim programima i drugim budžetskim malverzacijama koje su konstatovane u “long vechicle (dugo vozilo)“ nalazu gradske budžetske inspekcije, po kome još nema krivičnih i drugih prijava, a gde,  bar tako se čuje, pričaju tako,stoji, da nema dokaza da je i jedan program realizovan.

Na kadrovskomo popunjavanju opštine nestručnim kadrom raspoređenim na fiktivne poslove, daleko više od onih imenovanih 13 na “poslovima bezveznog hoda“, koji su “šatro“ radili za opštinu, a u stvari za političku organizaciju koja je prerasla u stranku.

Na organizaciji inspekcije i službe za izvršenja, sve samim sudskim mušterijama, koja je umela da iskoristi “mitsku šansu“ koju pruža masovna bespravna gradnje, pogotovo u uslovima haosa stvorenog primenom nekompletnog Zakona o ozakonjenju, na način kako smo već pisali.

I ko zna čemu još.

Pojavila se stranka koja nije stvorena u prostoru socijalnog, vandržavnog sistema institucionalne moći, uz podršku snaga koje deluju u tom sistemu, radi zaštite ovih ili onih interesa, širih ili užih.

Nastala je na isisavanju novobeogradskog resursa, kao institucionalnog sistema državne vlasti.

Treba u nešto uložiti resurse stečene na državnoj funkciji od te iste funkcije.

Za državu Srbiju je opasno tolerisanje ovakviih stvari. 

Darko Pejić

Оставите одговор