Srbija ima prioritetan zadatak ekološku zaštitu reke Dunav i njenog priobalja (3)

U godinama unazad, nije da država Srbija nije vodila računa o ekološkoj zaštiti reke Dunav i njenog priobalja. Mediji su zabeležili pre nekoliko godina incijative i osnivanja Komisija koje su imale jedini i isključivi cilj zaštitu reke Dunav.

Dobra praksa ostvarena kroz rad Komisije za zaštitu reke Pek, u koju su bile uključene opštine Veliko Gradište, Golubac, Kučevo i Majdanpek, inicirala je čelne ljude majdanpečke opštine za formiranje međuopštinske komisije za zaštitu i upravljanje rekom Dunav.Nešto slično se dešavalo i u okrilju smederevske opštine. i njihov cilj je sve jasniji, zaštita svoga priobalja uz reku Dunav. Tradicija, vekovi iza, su svedoci koliko je Dunav značajan u istoriji ovoga grada i Podunavlja uopšte…

Tako su inicijativu koja ima za cilj saradnju i udruživanje radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva, planova i programa razvoja, kao i drugih potreba od zajedničkog interesa prihvatile su opštine koje se nalaze od 1075. do 845. kilometara Dunava, potvrđeno je na inicijalnom sastanku.

Tom se prilikom čulo da će rad komisije, omogućiti povećanje kapaciteta i organizacionih sposobnosti opština članica, a sve sa ciljem zaštite reke Dunav i ispunjavanja ekoloških standarda, zatim razvoja saobraćajne infrastrukture, turizma, rešavanja zajedničkih komunalnih problema, očuvanju kulturno-istorijskih dobara i korišćenju zajedničkih prirodnih resursa u priobalju reke Dunav, u interesu stanovništva Braničevskog i Borskog okruga.

Princip zajedničkog razumevanja, dogovora i potrebe za zajedničkim delovanjem na unapređenju aktivnosti za zaštitu Dunava biće zastupljen u radu komisije koja će poštovati principe transparentnosti u svim oblicima saradnje i biti otvorena da se u njen rad uključi što više zainteresovanih strana koje rade rade na zaštiti i unapređenju svih resursa u slivu Dunava.

Navodimo kako su se organizovali sa područja opština Veliko Gradište, Golubac, Majdanpek, Kladovo i Negotin, što je više nego dobar primer i za smederevsku opštinu…

– Osnovni cilj ove inicijative jeste da sve opštine sa ovog dela sliva Dunava zajednički nastave ubuduće da rade na sagledavanju i nalaženju rešenja za sve probleme koji utiču na Dunav sa aspekta dalje ekološke zaštite, korišćenja svih potencijala ove reke, počev od transporta, preko turizma, sportova na vodi, zaštite životne sredine, očuvanja ribljeg fonda, dakle svega što je od zajedničkog interesa opština Veliko Gradište, Golubac, Majdanpek, Kladovo i Negotin, objašnjavao je svojevremeno  u medijima, predsednik opštine Majdanpek Dejan Vagner.

Ideju o udruživanju tehničkih i finansijskih sredstava i ljudskih resursa, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, koje će pored ostalog omogućiti i bolju pripremu za zajedničko konkurisanje u domaćim i projektima prekogranične saradnje sa Rumunijom i Bugarskom, podržavaju i ostale opštine članice buduće međuopštinske komisije. Poput recimo grada i opštine Smederevo…

– Pokrenuta inicijativa značajna je za ovaj deo Srbije. Kladovo će biti pouzdan partner u svim projektima i svim idejama čija će realizacija doneti dobrobit ne samo našoj, već i svim opštinama, kaže zamenik predsednika opštine Kladovo Dragan Novaković.

– Dunav je naš razvojni potencijal i ukoliko se budemo zajedničkim snagama angažovali živeće bolje i stanovništvo koje živi u našim sredinama, što je i cilj svih opštinskih rukovodstava, smatra zamenica predsednika opštine Negotin Nadica Vasić.

Svaka od pet opština u komisiji će biti zastupljena sa tri člana, koji će zajednički sprovoditi mere iz oblasti zaštite životne sredine, planirati zajedničke aktivnosti na ravnomernom regionalnom razvoju, brinuti o očuvanju kulturnih i istorijskih vrednosti, uvoditi sistem korišćenja obnovljivih izvora energije u privredi, saobraćaju, oblasti stanovanja i komunalnih delatnosti, brinuti o energetskoj efikasnosti i unapređenju održive gradnje.

Komisija će takođe sprovoditi mere za zajedničko unapređenje vodnog saobraćaja na reci Dunav, promovisati i unapređivati sportove na vodi, raditi na unapređenju flore i faune, a naročito očuvanja ribljeg fonda, edukovati stanovništvo, posebno mlade u cilju podizanja svesti o zaštiti flore i faune u slivu Dunava.

(nastaviće se)

 

Оставите одговор