Srbija mora izgraditi 450 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda… (7)

Srbija u narednom periodu mora izdvojiti znatna fiannsijska sredstva na zaštiti prirodnog staništa, na ekološku obradu i zaštitu svoje najkorisnije reke Dunav, a posebno njenog priobalja. To je i u duhu novostvorenih međunarodnih okolnosti i saradnje sa svim zemljama Podunavlja…

Prema javnosti dostupnim informacijama, Srbiji je potrebno da izgradi oko 450 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za šta je, prema oceni Fiskalnog saveta, potrebno oko milijardu i po evra, izjavila je letos medijima, Jasmina Jović, pomoćnica ministra zaštite životne sredine, povodom Međunarodnog dana Dunava.
Rekla je tada, gospođa Jović, “ da Međunarodni dan Dunava, predstavlja integralni deo saradnje podunavskih zemalja i proslavlja se u svih četrnaest zemalja potpisnica Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav, sa idejom da se podigne svest o značaju očuvanja reke kod što većeg broja pojedinaca, kao i da se apeluje na racionalnu upotrebu vodnih resursa”.
Istakla je i to, da su reke u Srbiji poprilično zagađane, i da je sreća da je Dunav “velika i moćna reka” u kojoj dolazi do procesa “samoprečišćenja”, pa voda u njoj ostaje čistija. Ona nije direktno imenovala zagađivače, ali je više nego očigledno da svi oni koji gravitiraju prema obali I reci Dunavu moraju ubuduće mnogo više voditi računa o ekološkoj zaštiti te teritorije. Smederevo kao grad i opština, odavno je pokrenulo niz inicijativa i projekata koje upravo imaju za cilj ekološku zaštitu ove naše najmoćnije i najkorisnije reke…
Moramo da pomenemo i HE ‘Đerdap 1’ koja je fizička barijera za ceo otpad koji dolazi iz cele Evrope i naše zemlja – podsetila je Jasmina Jović.  Pomoćnica ministra ekologije poručuje da svakodnevno treba raditi na edukaciji stanovništva, jer mnogi imaju lošu naviku da svoj komunalni otpad izbacuju u neposrednoj blizini reka.
Pored toga, kako kaže, u Srbiji je potrebno izgraditi oko 450 postrojenja za preradu otpadnih voda, kako se one ne bi izlivale direktno u reke.
Jović podseća da, prema oceni Fiskalnog saveta, u komunalnu infrastrukturu treba uložiti oko 2,5 milijardi evra, od čega oko 1,5 milijardi evra u sisteme za prečišćavanje otpadnih voda, a ostatak u postrojenja za poboljšanje kvaliteta vode za piće.

Оставите одговор