Srpsko jedinstvo i nacionalna zastava

Na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave 15. septembra u Skupštini Srbije biće usvojen Predlog zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličnog pisma. Pred poslanicima Republike Srpske gotovo istovetan zakon naći će se 15. septembra. Usvajanje ta dva zakona je korak napred u negovanju kulture, ali i snažna potvrda neraskidivih veza i zajedničke politike RS i Srbije.
Radujem se što se ovaj zakon donosi po hitnom postupku, jer je inicijativa potekla od predsednika Srbije Aleksandra Vučića i člana predsedništva BiH Milorada Dodika.
Iako već postoji Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma, novi zakon nije ni u kakvoj koliziji sa njim, odnosno tamo gde žive nacionalne manjine u službenoj upotrebi ostaju i jezici i pisma manjina.
Naravno da nije namera da se latinica diskriminiše. Zakon se ne odnosi na privatnu komunikaciju, pisanje ličnih imena, dvojezične publikacije, knjige, naučnu terminologiju, kompjuterske programe, umetnička dela, kurseve stranih jezika ili žigove i oznake geografskog porekla.
Pored državnih organa i javnih preduzeća, ćirilica će biti obavezna i u objavama privrednih društava i drugim oblicima organizovanja koja imaju većinski javni kapital, strukovnih udruženja i javnih servise, a kulturne manifestacije moraju imati logo na ćiriličkom pismu.
Ćirilica će biti obavezna za organizacije koje se bave naučnoistraživačkim delatnostima koje se ne osnivaju po propisima o javnim službama, preduzećima sa većinskim udelom javnog kapitala, kao i profesionalna i strukovna udruženja na nacionalnom i međunarodnom nivou.
Kulturne i druge manifestacije koje se finansiraju ili sufinasiraju iz javnih sredstava moraće da imaju logotip ispisan na ćiriličnom pismu.
Zakon spominje i administrativne olakšice usmerene ka akterima u privatnom sektoru koji bi koristili ćirilicu, koje bi trebalo naknadno urediti podzakonskim aktima.
Propisom je predviđeno i osnivanje Saveta za srpski jezik, koji će biti nadležan da prati i analizira stanje u oblasti upotrebe srpskog jezika u javnom životu i sprovođenje mera usmerenih na zaštitu i očuvanje ćiriličkog pisma.
Živela Srbija! Živela Republika Srpska!
Živelo srpsko jedinstvo, sloboda i nacionalna zastava!
Uglješa Mrdić
14. septembra 2021. godine