Studenti FMN počeli praksu u SB za rehabilitciju i ortopedsku protetiku u Beogradu

U okviru saradnje našeg fakulteta i Specijalne bolice za rehabilitciju i ortopedsku protetiku 90 studenata pete godine IAS medicine , u okviru predavanja i praktičnog rada na predmetu fizikalna medicina i rehabilitacija, posetilo je danas ovu ustanovu gde su pored predavanja bili u prilici da se upoznaju sa specifičnim procedurama koje se u ovoj ustanovi sprovode. Naime Specijalna bolnica za rehabilitciju i ortopedsku protetiku , koja je od 2019.godine postala nastavno-naučna baza našeg fakulteta , ima dugo tradiciju u zbrinjavanju i lečenju pre svega pacijenata sa amputacijama .Sadašnji kapaciteti bolnice su 180 postelja, sa preko 200 zaposlenih i to najviše stručnjaka iz oblasti fizikalne medicne i rehabilitacije, ortopedije , kardiologije, vaskularne hirurgije i radiologije, visoko stručno mediicinsko osoblje a ono na šta su u ovoj bolnici posebno ponosi je proizvodnja ortopetdskih pomagala ,proteska i ortotska, po čemu su jedinstveni u Srbiji.“Mi smo referantna kuća u Srbiji za rehabilitaciju pacijenata sa amputacijama i uz veliku doktrinu, trdaicinu i permanentno usavršavanje nadamo se da ćemo vašim studentima omogućiti da vide što više i da se u praktičnom smislu eduju što više kako bi svoj nivo znanja iz ove oblasti upotpunili na prai način“, rekao je direktor Specijalne bolice za rehabilitciju i ortopedsku protetiku , i docent na našem Fakultetu, dr Igor Simanić.

Kako je istakao dekan FMN prof.dr Vladimir Jakovljević, d samog starta smo imali plan da sve ono što naši studenti ne mogu da vide u UKC Kragujevac mogu u našim drugim nastavno-naučnim bazama.“Odatle i saradnja sa ovom ustanovom jer nam je cilj da proširivanjem saradnje sa eminentim ustanovama u našoj zemlji našim studentima, od osnovnih do postdiplomskih studija, obezbedimo kvalitet nastave i mogućnost da sve što ne mogu da vide i nauče u Kragujevcu to urade u našim drugim nastavnim bazama. Ono što studenti u ovoj oblasti mogu da vide i nauče u Srbiji je jedino i apsolutno u ovoj ustanovi.Ovo je prvi dolazak naših studenata ovde a nadamo se da će od sledeće školske godine određene grupe studenata dolaziti na vežbe u SB za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku u Beogradu“, rekao je dekan Jakovljević.

U pratnji studenata koji su danas imali predavanja i vežbe u SB za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku u Beogradu bile su i prof.dr Tanja Luković Zečević i asistentkinje dr Jelena Milošević i dr Ana Divjak sa katedre za fizikalne medicinu i rehabilitaciju. Prof. Luković Zečević rekla je da posle dužeg vremena naši studenti imaju sjajnu priliku da vide sve on to je za struku i predmet fizikalna medcina i rehabilitacija jako važno a to su ljudi sa amputacijama, njihova rehabilitacija i korišćenje ortopedskih pomagala. “Najbolje je kada se uči uživo, na licu mesta, i ovo je divna prilika da oni to mogu da vide direktno“, rekla je prof.Luković Zečević.

Nakon on lajn predavanja , zbog pademije korona virusa, počinjemo sa predavanjima i vežbama za studente FMN u našoj ustanovi