VELIKI PODVIG INSTITUTA „DEDINJE“

Lekari i medicinsko osoblje  Instituta „Dedinje“ su ovog petka napravili pravi podvig, u jednom danu dijagnostifikujući i operišići četiri akutne desekcije grudne aorte zbrinuvši pri tome, i sedam pacijenata sa akutnim infarktom srca. I ranije se dešavalo da u ovoj ustanovi tokom 24 sata bude primljeno i operisano više bolesnika sa hitnom kardiohirurškom dijagnozom, ali se prvi put desilo da u jedom danu stignu četiri teška slučaja rascepljene aorte, što po svojoj prirodi predstavlja jednu od najtežih kardiohirurških procedura koje nose veliku smrtnost.

Akutna disekcija grudne aorte predstavlja naglo raslojavanje zida aorte, koje se kod jednog broja bolesnika, zbog pucanja tog zida, završava naglom smrću, i tada  je bolesniku nemoguće pomoći. Kod onih pacijenata kod kojih aorta nije pukla, već je tek počelo raslojavanje zida, hitnom hirurškom intervencijom moguće je spašavati život. Tom prilikom, urgentnom hirurškom procedurom, rascepljeni deo krvnog suda menja se veštačkim, koji je napravljen od specijalnih materijala. Na uspeh ove intervencije utiču mnogi faktori, a najvažnije je vreme koje protekne od nastanka disekcije do momenta kad bolesnik uđe u operacionu salu. Što je to vreme duže, šanse da se bolesnik spasi su manje. Procenjuje se da se sa svakim propuštenim satom smrtnost povećava do 1.5 odsto, tako da odlaganje intervencije 24 sata nakon nastanka disekcije, rezultira umiranjem više od 30 odsto ovakvih bolesnika. Sa disekciom aorte do 20 odsto pacijenata preživi sedam dana, a svega njih pet odsto imaju tu sreću da prežive mesec dana. Zato se ovakvi bolesnici moraju odmah operisati, a to zahteva izvanrednu koordinaciju rada prijemne službe, dijagnostike, kardiologa, hirurga, anesteziologa, transfuziologa i svih drugih koji učestvuju u lečenju ovakvih bolesnika. Jasno je da je ovo logistički veoma komplikovano  i da od efikasnosti celog tima zavisi da li će bolesnik ovo stanje preživeti. Ovakve bolesnike mogu uspešno zbrinuti samo vrhunske zdravstvene ustanove sa uigranim i iskusnim timovima, a četiri bolesnika koji su u roku od šest sati stigli na Institut „Dedinje“, zbrinuti su na najbolji mogući način, uključujući njihov hitan prijem, neophodnu dijagnostiku i konačno, uspešnu hiruršku intervenciju koju su u dve operacione sale istovremeno uradila dva hirurška i dva anesteziološka tima. U periodu od 16 časova popodne ( 29.05.2020. godine) do 02 sata narednog jutra, sva četiri bolesnika su bila operisana i smeštena u intezivnu negu, na veliko zadovoljstvo i ponos čitavog tima. Važno je istaći da su ovi bolesnici na vreme poslati od svojih lekara iz unutrašnjosti ( iz Valjeva čak tri slučaja istovremeno ), što je jedan od najvažnijih uslova preživljavanja. Vredno je napomenuti da je sve ovo urađeno u vrlo specifičnim uslovima u kojima postoje dodatne epidemiološke mere i otežavajuće okolnosti zbog epidemije COVID 19 virusa, pogotovo što Institut radi u posebnim uslovima. 

Ovakvi podvizi su nastavak izvanrednih rezultata koje je Institut baštinio u prošloj godini, kad je od 2.530 operisanih bolesnika, njih više od 50 imalo akutnu disekciju grudne aorte sa smrtnošnju ispod pet odsto, što je značajno bolje od svih publikovanih rezultata u svetskoj literaturi koja u ovakvim slučajevima najčešće navodi smrtnost od 10 – 40 odsto. Pri tome, na „Dedinju“  bolesnici nisu „birani“, već su operisani i najteži slučajevi. U poslednjih 18 meseci operacija nije rađena samo u tri slučaja, jer nisu postojale ni najmanje šanse za preživljavanje. Za ove teške zahvate osposobljeni su svi kardiohirurzi ove ustanove.

Osim ove četiri operacije disekcije aorte, u istom danu Institut „Dedinje“ je zbrinuo i sedam akutnih infarkta miokarda.

Zbog prenamene medicinskih kapaciteta u Srbiji tokom epidemije COVID 19 virusa, Institut „Dedinje“ je bio jedina ustanova u gradu koja je zbrinjavala akutne infarkte miokarda preko takozvane STEMI- mreže, tako da je tokom epidemije zbrinuto oko 300 srčanih infarkta.

Zbog enormnih potreba COVID bolnica tokom epidemije, Institut je u te bolnice poslao svoje anesteziologe, anestetičare, medicinske sestre i tehničare, pomogavši ih i kadrovski i u neophodnoj opremi kao što su respiratori i mnoga medicinska sredstva.

Оставите одговор