Za Udruženje „Nada“ – nema nade!? (2)

Paraćinski jad i beda „u režiji večitog“ predsednika opštine Paunovića i „njegovih talambi“:

Predsednik opštine Saša Paunović svojim odlukama diskriminiše teško obolele i neizlečive sugrađane i ukida im ono što im zakonom pripada jer „nisu politički podobni“

Za razliku od svih ostalih udruženja i saveza osoba sa posebnim potrebama, najverovatnije, samovoljom Paunovića i njegovih najbližih saradnika, članovi Udruženja „Nada“ ostali su bez subvencija i finansijske pomoći lokalne samouprave i Centra za socijalni rad, čime je njihov životni opstanak potpuno ugrožen.
U ovdašnjem Centru za socijalni rad na sceni su skandalozni i nezakoniti postupci pojedinaca kojim se teško diskriminišu i marginalizuju nemoćni i teško oboleli stanovnici grada na reci Crnici.
Članovi Udruženja „Nada“ u Paraćinu, među kojima je najviše obolelih od cerebralne paralize – najtežeg neuromišićnog oboljenja, ali i osobe za posebnim potrebama, poput autizma ili blage retardacije, kao i lica iz hraniteljskih porodica, samohrani roditelji i drugi, koji ne mogu samostalno da žive i da opstaju bez pomoći zajednice, „iznenada su se našli na udaru korumpirane i rušilačke lokalne vlasti“ i predsednika opštine Paunovića.
Naravno, postavlja se i otvoreno pitanje gde odlazi novac koji je zakinut invalidnim i nemoćnim osobama u Paraćinu i u čije svrhe ga Saša Paunović koristi, posredstvom svojih činovnika -satelita?
U najkraćem, Paraćin je poslednjih godina, zahvaljujući ličnim postupcima nadležnih iz Centra za socijalni rad ili po naređenju lično predsednika opštine Saše Paunovića, potpuno je svejedno – postao veliko žarište diskriminacije najugroženijih žitelja kakvog u Srbiji sigurno nigde nema?!
Iako je postojećim Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na subvencije i naknade za komunalne usluge, kao i Zakona o sprečavanju diskriminacije nad osobama sa invaliditetom u Srbiji striktno predviđeno na kakvu pomoć imaju pravo i šta im zakonski sleduje, frapantnom odlukom Paunovića članovi Udruženja „Nada“ izvrisani su sa spiska sličnih i uskraćeni su za pomoć.
Iako je za 170 članova ovog udruženja još 1998.godine odlučeno da im pripada pomoć na ime subvencija za komunalne usluge u Paraćinu – za vodu i iznošenje smeća, velikom broju obolelih od neuromišićnih oboljenja ta pomoć je 2014.godine ukinuta.
Članovi ovog udruženja su teški invalidi koji zbog prirodne oboljenja sami ne mogu da obavljaju nikakve potrebe i oslonjeni su na tuđu negu i pomoć, već tri pune godine ne mogu da ostvare svoja prava za ove subvencije. – Osim što su diskriminisani, već tri godine članovi Udruženja „Nada“ trpe neviđene pritiske lokalne vlasti i samog Paunovića, koji ih je već okarakterisao kao „politički nepogodne“ i potpuno marginalizovao – rekli su nam paraćinski invalidi. – Tek po neko od nas dobija pravo na subvencije za vodu, ali nikome nisu priznate subvencije za smeće. U Centru za socijalni rad na vređaju i maltretiraju, nad nama se sprovodi neshvatljiv i fizički i psihički teror, stalno smo pod torturom koju je sigurno naložio Saša Paunović?! Radnici centra, sigurno po nalogu predsednika opštine, nas ignorišu, neće sa nama da razgovaraju, a kada ipak uspemo da uspostavimo neki kontakt, sve se završava vikanjem na nas, cepanjem i uništavanjem naših potvrda o invaliditetu i drugih dokumenata, isterivanjem iz prostorija!!!
Na drugoj strani Paraćin bruji o „dobroj saradnji“ svih ostalih saveza i udruženja, koja su, što je nepobitna činjenica, osnovana i nastala daleko posle Udruženja „Nada“. A zna se i zašto: predsednik opštine Saša Paunović koristeći slabosti jednog broja nemoćnih u Udruženju distrofičara, Savezu za cerebralnu paralizu, Udruženju OSI (Osoba sa invaliditetom), Savezu slepih i slabovidih pema njima sprovodi ucenjivačku politiku preteći im da će im oduzeti svaku pomoć i kod njih je nametnuo i uveo diktaturu i strahovladu kako bi ostvario podršku na izborima.
Čak je Saša Paunović sa Jovicom Milenkovićem, predstavnikom Udruženja distrofičara, koje je proglašeno Nevladinom organizacijom i uvršteno u godišnji budžet Opštine Paraćin, napravio „tajni pakt“ – svi projekti ovog udruženja zahvaljujući svesrdnoj pomoći Udruženja „Štit“ i predsednice udruženja Tanje Tubice usvajaju se bez ikakvih problčema i rasprave i, svakako, odmah realizuju. A Tanja Tubica je bila odbornik Srpske napredne stranke (SNS) i pod pritiscima i ucenjena od Paunovića prodala je svoj odbornički mandat posle čega se koristi za sve prljave poslove predsednika opštine i Demokratske stranke.
Svi poslovi između Paunovića i Tubice završavaju se „vrata u vrata“, jer je sedište Udruženja „Štit“ odmah pored sedišta Opštinskog odbora DS-a u Paraćinu.

Ekipa portala Embargo

Sutra: Zašto socijalna pomoć samo podobnima?

 

Paunović traži da teško oboleli idu na javni konkurs!?

Zašto ste uskratili pomoć Udruženju „Nada“ i ostavili ih bez ikakve nade u životu?
– To je očigledno neistinita tvrdnja – brani se predsednik opštine Saša Paunović. – Prema podacima kojima raspolaže opština udruženje pod ovim imenom nije se javljalo na javne konkurse za dodelu sredstava udruženjima građana barem u poslednje četiri godine prema raspoloživoj dokumentaciji koju smo proverili nakon Vašeg pitanja, niti se koliko nam je poznato javljalo na javne konkurse i u godinama pre toga, od svog osnivanja. Dakle, nikakvog uskraćivanja pomoći nije bilo, udruženje građana o kome govorite nije ni tražilo pomoć opštine, jer se nije ni javilo na javni konkurs, tj. nikog nisam “ostavio bez nade u životu”, već je tvrdnja iz Vašeg pitanja krajnje zlonamerna.
Zbog čega pravite političku diskirminaciju u Centru za socijalni rad, tako da pomoć dobijaju samo podobna udruženja i pojedinci?
– Centar za socijalni rad ne daje pomoć udruženjima građana, pa nije jasno na šta tačno mislite. Već sam objasnio da udruženja građana dobijaju sredstva putem javnog konkursa. Što se tiče druge tvrdnje, pomoć dobijaju svi građani u stanju socijalne potrebe što je lako ustanoviti. Ukoliko neko smatra da mu pomoć nije odobrena a na nju ima pravo uvek može pokrenuti zakonsku proceduru osporavanja takvog rešenja, a kao što znate drugostepeni organ je nadležno ministarstvo a ne opština.

Оставите одговор