Zar DRI jedini u Srbiji ne zna, da Srbijagas decenijama čuva socijalni mir, da se sve ne može komercijalizovati “ preko noći“!? Zna se odavno, kome i dalje smeta dr Dušan Bajatović…

Zar DRI jedini u Srbiji ne zna, da Srbijagas decenijama čuva socijalni mir, da se sve ne može komercijalizovati “ preko noći“!? Zna se odavno, kome i dalje smeta dr Dušan Bajatović…

Najnoviji revizorski izveštaj DRI o poslovanju Srbijagasa za 2019.i 2020.godinu – možda je slepo dosledan u poštovanju zakona i državne administracije, ali nije ni malo u saglasju sa stvarnim državno-životnim okolnostima…
I laiku je jasno da je odavno rešeno i odlučeno da JP Srbijagas mora ući u dolap čistih tržišnih odnosa po sistemu „trag gas, trag pare“ !
ALI, nikome nije jasno zbog čega “ neko“, a zna se ko to radi iz ministarstva energetike i ko deceniju plače za foteljom direktora ovog preduzeća – hoće da ih stavi na medijski stub srama – “ zloupotrebljavajući“ izveštaj „vojnički preciznog“⅔ Državnog revizora?!

Jasno je da Srbijagas ima nenaplaćena i namerno neutužena potraživanje, ali nije jasno zbog čega državne račundžije ne vide od jednog drveta čelu šumu? Zar treba da ceh plaćaju oni kojima je “ naredjeno“ da isporučuju gas i onima koji ga mesecima ne plaćaju? Naravno da je svima jasno da ustupaka nema niti će biti, ali normativi se ponekad i ne poštuju striktno i to opet ne voljom čelnika Srbijagasa… I naravno, direktora Bajatović! Ali, on je opet spomenut, zbog nedefinisanog pravno-birokratskog statusa – samo da bi ministarkina gorka čorba bila još gušća za običan svet…

Na kraju, treba reći i to, da prilike i okolnosti nekada ne idu u prilog poštovanju Zakona o javnim nabavkama, bez obzira što DRI smatra da nije bilo uslova za izuzetak od redovne javne nabavke?
Ko je DRI i kako on može da zna, da izgradnja gasovoda nije bila toliko hitna, pa je mogla da se sprovede redovna procedura? A, srpska privreda, investitori nisu mogli da čekaju “ drilovu proceduru“…
P.J.

Revizori o Srbijagasu: Dug kupaca 81 milijardu dinara, javne nabavke mimo zakona