Zašto Ministarstvo zdravlja više od godinu dana sapliće IKVB „Dedinje“ – za akreditaciju kao naučne ustanove, što su nekada bili i što danas praktično jesu?!?

Dokaza da je IKVB „Dedinje“ odavno sazreo da kao eminentni naučni centar bude kišobran za edukaciju najboljih domaćih i inostranih stručnjaka iz medicine – imate koliko hoćete! Volja države takođe nije sporna, pa opet, neko tamo formalno pečatenje, „nekog Lonačarevog službenika“ – sve je zakočilo! Pitanje za sve nas: slučajno ili namerno? Ako je namerna…Čija i zašto?

Lično smo se uverili da IKVB „Dedinje“ zaista funkcioniše na vodeća naučna ustanova iz oblasti medicine u Beogradu i Srbiji. Uostalom to cela Srbija zna, svako koga nevolja natera da dođe u ovu izistinsku košnicu najkvalitetnijih stručnjaka medicine… Dokaz za to nisu prazne preči nego konkretni rezultati:

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ je u poslednje dve godine zabeležio rezultate koji mogu biti na ponos srpskoj medicini i kardiovaskularnoj medicini u regionu uopšte.

U protekle dve godine na Institutu je operisano više od  5.000 pacijena, praktično su nestale liste čekanja osim dnevnogenerišućih bolesnika, zvaničan je podatak ove medicinske naučne ustanove.  Na Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ uvedeno je 15 novih medicinskih tehnologija odobrenih od strane Komisije za medicinske tehnologije Ministarstva zdravlja i kao takve uvrštene su u asortiman usluga Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja.

Protekle godine Institut je ubedljivo prvi po broju urađenih operacija na srcu sa upotrebom mašina za vantelesni krvotok. Sa 2.540 ovakvih operacija na srcu od Evropskog udruženja kadiohirurga dobio je zvaničnu potvrdu da je to brojka koja je najveća u Evropi.

U svim segmentima rada Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ skoro je duplirao svoje rezultate u odnosu na prethodne godine i najbolji su u protekle 42 godine života i rada Instituta. Posebnu pažnju lekari Instituta za kariovaskularne bolesti „Dedinje“ posvetili su i obrazovnom i naučno-istraživačkom radu. Na Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ neguje se posebna škola obuke volontera i mlađih lekara, koji prolaze odgovarajuće škole uz odabir mentora i polažu svoje stručno znanje pred Komisijom eminentnih lekara, što im je svojevrsna preporuka za budući rad na Institutu, a naručito rad na Institutu „Dedinje II“.

Ono na šta je Institut obratio posebnu pažnju, a to je što je povratio i uložio ogromne napore da kao Ustanova takvog značaja povrati ugled u naučno istraživačkom radu. Taj ugled na naučno-istraživačkom radu se mogao i može jedino postići na način da se izvrši ponovna akreditacija Instituta kao naučno istraživačke ustanove obzirom da je to devedesetih godina prošlog veka posedovao. Na Institutu su urađene sve pripreme, odabrani kadrovi prošli odgovarajuća zvanja i proglašenja za naučne radnike istraživče, istraživače saradnike i naučne saradnike od strane renomirane ustanove koja se zove Institut za medicinska istraživanja.

Kod Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije čeka više od godinu dana da i zvanično se akredituje kao naučno istraživačka ustanova, jer ne dobija neophodnu saglasnost Ministarstva zdravlja na promenu Statuta, što je jedan od preduslova da bi se Institut akreditovao. Veliki rutinski rad koji je postignut u proteklih 20 godina na Institutu „Dedinje“ je pravo rudno blago koje se može naučno valorizovati kroz odgovarajuće studije, što domaće, što strane i naučno istraživačke projekte.

I svi se slažu u sledećem, sa kojima je potpisnik ovih redova razgovarao, a koji nisu direktno povezani sa Institutom „Dedinje“:

  • Ovo je ogromna šansa za budući kadar Instututa kako mlađi tako i onaj stariji. Ovo je šansa da Institut bude deo citata i preporuka u svetskoj kardiovaskularnoj medicini. Mala administrativna barijera koja koči Institut da se naučno akredituje uz neophodnu saglasnost je verovatno nastala omaškom ili ćutnjom administracije Minstarstva zdravlja.  Možda je ovo i posledica da druge se ustanove ne zalažu toliko za naučni rad, jer su više pribegle rutinskim poslovima. Međutim ovakav kvalitet, stručni kadar i ovakav naučni potencijal koji u svojim lekarima ima Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, primorava ga da se što pre akredituje kao naučna ustanova, kao što je to učinio Onkološki Institut, Institut „Torlak“, itd., i da može svoje stručne rezultate da naučno valorizuje, da bude deo velikih multicentričnih strudija, da bude deo preporuke citata što bi samo postiglo još veći ugled i naše medicine i samog Instituta kao celinu.

Akreditacijom IKVB „Dedinje“,  kao naučne ustanove, bila bi to odskočna daska i divan pokazatelj da Institut vodi računa o svojim mladim ljudima i da bi oni svoj naučni radi, svoje studije i naučno istraživačke projekte mogli ostvarivati ovde, a ne da napuštaju Srbiju i ostvaruju to svoje pravo negde širom Evrope.

Zbog svega rečenog, lično, a sa time se slažu i naši sagovornici, verujemo i apelujemo kod nadležnih struktura u Ministarstvu zdravlja, da posle godinu i više dana čekanja, već izabrane višenaučne saradnike, naučne saradnike i saradnike istraživače i sve završene pripreme za naučnu akreditaciju, dozvole Institutu jednu puku administrativnu dozvolu, da se da  promena Statuta, da postane opet  naučna ustanova, kako bi mi što pre zadržali mlade stručnjake na Institutu, naučno se akreditovali i krenuli u naučno-istraživački rad koji ima veliku korist i za Institut i za državu Srbiju u celini.

Please follow and like us:
error0

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *