Zašto Olivera Višnjić, načelnica Uprave opštine Novi Beograd,hoće “da ućutka” sidnikalnu organizaciju?!

Članovima Sindikata:

Poštovani,

Obaveštavam Vas da je Načelnica Uprave gradske opštine Novi Beograd,
Olivera Višnjić, dana 20.11.2018.godine pozvala predstavnike Sindikalne
organizacije Uprave gradske opštine Novi Beograd, na kome je
insistirano na davanju izjašnjenja o aktivnostima sindikata, vezanog za
dopis Sekretarijata za poslove načelnika Gradske uprave N-01
Broj:07-84/18 od 15.11.2018.godine, kojim je prosleđen dopis GRADSKOG
ODBORA SINDIKATA UPRAVE BEOGRADA, u kome se izražavaju osnovane sumnje u
nezakonitost rada Uprave gradske opštine Novi Beograd. U prilogu
dostavljamgore pomenute dopise.

Napominjem da je sindikalna organizacija nezavisna od organa vlasti,
političkih stranaka, poslovodnih organa i poslodavaca i samostalna je u
utvrđivanju i ostavarivanju specifičnih interesa članova, te da je svaka
vrsta pritisaka na Sindikalnu organizaciju Uprave gradske opštine Novi
Beograd i njene članove *protivzakonita. *

Nadležni organi su ti koji će proveravati sve navode izraženih osnovanih
sumnji vezanih za rad**Uprave gradske opštine Novi Beograd.

PREDSEDNICA SINDIKATA

Dragana Zubac

Оставите одговор