Zelenko plaćanjem “fantomskih Komisija namirivao prijatelje i partijske drugove”!?

Gradonačelnik Šapca, Nebojša Zelenović ima originalan način  finansiranja “zaslužnih”:

Gradonačelnik Nebojša Zelenović tokom svoje vladavine u Šapcu ni jednog trenutka “nije zaboravio” one koji su itekako bili zaslužni što je on zaseo u fotelju ili, što su mu na bilo koji drugi način ranije pomagali… Smislio je zaista originalan način kako da im se makar malo revanšira i finansijski oduži!

“Izmislio je” rad nekakvih Komisija, koje, po nalazima Državnog revizora, nisu imali pravu svrhu postojanja, a ni rezultati tobožnjeg rada tih Komisija nisu vidljivi niti jasno zabeleženi!?  Ali, najbitnije je da su za svoj “fantomski” rad dobijali lepe apanaže, što po rešenjima gradonačelnika, što po odlukama Uprave Grada Šapca!? I što je najzanimljivije, tokom 2015.godine Grad Šabac je povećao broj obrazovanih Komisija u odnosu na 2014. za čak 82 odsto pa su i plaćanja njihovog tobožnjeg rada povećana za skoro 4,5 miliona dinara više u odnosu na prethodnu godinu!!! To je bilo suprotno Zakonu o budžetu Republike Srbije po kome se nisu smele povećavati naknade za rad Komisija u javnom sektoru..

 

Međutim, gradonačelnika Nebojšu Zelenovića nije bilo briga niti je mario za Zakon o budžetu, pa je tokom 2015.godine lično obrazovao više “besmislenih i beskorisnih” Komisija kao što su: Komisija  za decentralizaciju poslova u lokalnoj samoupravi, čiji je zadatak bio da daje predloge za povećanje efikasnosti lokalne samouprave prenosom određenih poslova sa nivoa Grada na nivo mesnih zajednica… Bla,bla truć… Ali, za rad ove Komisije potrošio je 1.542.000 dinara narodnih para iz gradske kase!

Za Komisiju za  tobožnji podsticaj zapošljavanja potrošio je celih 888.000 dinara, a za Komisiju za privredno-turističku promociju Šapca čak 1.285.000 dinara.

Dok ga je Komisija za strateško planiranje  koštala 1.595.000 dinara.

Uvidom u rešenja ovih Komisija DRI nije uspeo da utvrdi njihovu obavezu izveštavanja o obavljenom zadatku, kao ni šta će se dešavati u slučaju da tu obavezu ne ispune?! Isplate naknada su oabvljene bez jasnih dokaza da je Komisija zaista i obavila postavljene zadatke!? Nema ni spiska lica koja su učestvovala u obavljanju tih zadataka, niti ikakvog dokaza da su zaista i učestvovali u obavljanju tih zadataka… Tako da se širom otvaraju vrata za zaključak, da su Komisije uglavnom bile fantomske i da su one zapravo bile smo modus kako da pojedincima ili čitavih grupama gradonačelnik “udeli” finansijsku pomoć, naravno o trošku građana Šapca, odnosno poreskih obveznika…

Valjda po ugledu na svog šefa, ništa manje “široke ruke” nisu bili ni drugi organi grada Šapca kad su u pitanju plaćanja za specijalizovane usluge..

Grad Šabac je po osnovu naknada za rad Komisija i drugih radnih tela isplatio 9.887.000 dinara, što se jasno vidi iz prikazane tabele, sa upoređivanjem, koliko su  bila manja plaćanja i troškovi za 2014.godinu.

Takođe, Grad Šabac je u avgustu 2015.godine u okviru Šabačkog letnjeg festivala isplatio 663.000 dinara za nastup Jure Stublića i grupe “Film”, uplatom na račun Agencije “J&M Star”  iz Kragujevca. U septembru iste godine, povodom otvaranja novog gradskog Trga u Šapcu , Agenciji “Zvuci Balkana” za troškove nastupa grupe “Vivavox” isplaćeno je 779.000 dinara.

U oba slučaja, DRI je konstatovao da nije  bio sproveden obavezni postupak javne nabavke  i da nisu postojali razlozi za njihovo izuzeće!?

E.E.

Оставите одговор